Wsparcie dla stowarzyszeń - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 11 styczeń 2018 10:00

Wsparcie dla stowarzyszeń

Napisała 

Kluby sportowe, towarzystwa charytatywne czy stowarzyszenia aktywizujące seniorów, to tylko kilka z organizacji, które skorzystają z dotacji przyznawanych z budżetu gminy. Ich łączna kwota wynosi obecnie 285 tys. zł.

Dofinansowanie otrzymało osiem podmiotów zajmujących się wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród świdniczan. 60 tys. zł trafiło do Klubu Pływackiego „Avia Świdnik”, w którym na co dzień szkoli się 70 młodych pływaków. Trochę mniej, bo 40 tys. zł przypadło Aeroklubowi Świdnik, który przeznaczy pieniądze na stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportów lotniczych w kategorii seniorów. Dotacje otrzymali także: Klub Tenisowy „Avia”, Klub Motorowy „Champion”, Lubelski Klub Karate Kyokushin, Lubelski Klub Sportów Walki „DAN” oraz Klub Sportów Judo „REI”.

- Nasi sportowcy ciężko trenują, by reprezentować Świdnik w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach. Stając na podium, zbierają żniwo swojej pracy oraz promują miasto i podnoszą jego prestiż. Czuję się w obowiązku dofinansowania ich starań, a tym samym motywowania ich do osiągania kolejnych sukcesów - mówi burmistrz Waldemar Jakson.

Oprócz sportowców, pieniądze otrzymały towarzystwa charytatywne, stowarzyszenia aktywizujące seniorów i zespoły szerzące lokalną kulturę. Dotację przyznano, między innymi Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta, które prowadzi noclegownię i kuchnię dla osób bezdomnych. Dzięki funduszom, organizacja wyda ponad 25 tysięcy bezpłatnych obiadów.

Na liście dotowanych znalazł się też Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy”, który wsparto kwotą 43 tys. zł. Wsparcie finansowe przyznano również seniorom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów, chórowi „Arion” oraz Świdnickiej Grupie Teatralnej „Teatr Drogi”.