• Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wirtualny spacer po Strefie Historii
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Slajd Wirtualny Spacer
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • SH
czwartek, 07 grudzień 2017 10:14

Kto kombinuje przy ściekach?

Napisał 

Pracownicy PK Pegimek, wspólnie ze strażnikami, rozpoczęli kontrolę posesji na terenie Świdnika. Sprawdzają czy miesz­kańcy w prawidłowy sposób pozbywają się ścieków. Przy okazji mundurowi pytają również o umowy na odbiór odpa­dów komunalnych. Pierwsze efekty wspólnej akcji już są.

Kilka tygodni temu pracownicy spółki PK Pegimek natknęli się na nieprawidłowości. - Podczas ruty­nowych zadań na jednej z posesji wykryliśmy nielegalne odprowa­dzanie ścieków. W związku z tym, zarządziliśmy kontrolę, żeby spraw­dzić czy jest to pojedynczy przypa­dek, czy takich sytuacji jest więcej – mówił kilka tygodni temu Hubert Obrusiewicz, prezes PK „Pegimek”. - Kontrola już w tej chwili pokazała, że przypadków nielegalnego pod­łączenia do kanalizacji jest więcej. Wystąpiliśmy też do Urzędu Miasta o przekazanie nam informacji o lo­kalizacji zbiorników bezodpływo­wych na posesjach.

Pracownicy przedsiębiorstwa na tej podstawie sprawdzili kto pobiera wodę, ale nie ma podpisanej umo­wy z PK „Pegimek” na odprowadza­nie ścieków i nie ma na swojej po­sesji szamba. Do nich w pierwszej kolejności mieli zapukać kontrole­rzy.

- Rozpoczęliśmy od wizyt na po­sesjach przy ul. Wincentego Pola - mówi Janusz Wójtowicz, komen­dant Straży Miejskiej. - Komplek­sowe kontrole przeprowadzamy razem z pracownikami PK Pegimek. Pierwsze nieprawidłowości zostały już ujawnione. Wykryliśmy osobę, która nie złożyła deklaracji dotyczą­cej opłaty za śmieci.

Strażnicy z pracownikami spółki ko­munalnej sprawdzają również, czy osoby niepodłączone do kanalizacji regularnie opróżniają szamba. - W takiej sytuacji mieszkańcy muszą mieć fakturę lub paragon za wywóz ze swojej posesji ścieków komunal­nych. Jeśli nie mogą przedstawić ta­kich dokumentów, może im grozić 500 zł mandatu - tłumaczy Janusz Wójtowicz.

Jak dodaje komendant strażników, kontrole dopiero się zaczęły i będą dotyczyć wielu ulic w Świdniku. - Trudno powiedzieć, czy wyrobimy się przed Nowym Rokiem. Na po­czątku sprawdzamy te posesje, w przypadku których jest podejrze­nie, że może dochodzić do niepra­widłowości. Niepokojące są choćby sytuacje, gdy ktoś pobiera o połowę więcej wody niż odprowadza ście­ków. W dalszej kolejności zajmiemy się kontrolą pozostałych posesji na terenie miasta - dodaje komendant SM.

Najczęściej czytane