• Zdrowy Świdnik
 • SH
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Repertuar
 • rodzinka
 • Idzie sobie Grześ...
 • Schronisko w Krzesimowie
poniedziałek, 04 grudzień 2017 08:44

Z pomocą potrzebującym

Napisał 

Dla wielu osób nadchodząca zima będzie czasem trud­nym do przetrwania. W świdnickim schronisku dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta przebywa obecnie 45 panów, w wieku od 19 do ponad 70 lat. Placówka, mieszcząca się przy ul. Orzeszkowej 4, na pewno nie zamknie drzwi przed kolejnymi.

 - Chociaż dysponujemy 47 miejsca­mi, nikogo nie odprawimy z kwitkiem - zapewnia Stanisław Kubiniec, pre­zes świdnickiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. - Jeśli będzie potrzeba, wykorzystamy każ­dy kąt, na przykład dostawimy łóżka na korytarzach. Warunkiem pobytu u nas jest zachowanie trzeźwości. Bezdomni znajdą w schronisku nie tylko ciepłe miejsce, lecz również gorący posiłek i potrzebne ubrania. Nie mamy ich za dużo, więc jeśli ktoś chciałby przekazać nam odzież i obu­wie, będziemy wdzięczni. Dary moż­na przynosić do siedziby schroniska.

W tym roku placówka przechodzi metamorfozę, ze względu na ko­nieczność dostosowania warunków do norm europejskich. Na tak zwaną standaryzację udało się pozyskać z ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej ponad 80 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone, między innymi, na remont, zakup armatury łazienkowej, ułożenie glazury, wy­mianę instalacji wodnej. Z innych środków, dwa miesiące temu, zain­stalowano solary.

Nie tylko dla bezdomnych

Świdnickie Towarzystwo im. św. Bra­ta Alberta prowadzi również kuch­nię, która mieści się przy ul. Niepod­ległości 11. Z bezpłatnych obiadów korzysta miesięcznie kilkaset osób. Często jest to dla nich jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Aby zapewnić im taką pomoc, Towarzystwo szuka sponsorów i indywidualnych ofia­rodawców. Nadal trwa akcja „4,38”. Właśnie takiej sumy potrzeba, by jedna osoba mogła zjeść dwuda­niowy posiłek.

- Można, oczywiście, wpłacać wie­lokrotność tej kwoty. Wszystkie pie­niądze na pewno będą spożytko­wane w dobrym celu. Dziękujemy osobom i instytucjom, które syste­matycznie wspomagają nasze dzia­łania. Bez pomocy ludzi dobrej woli wiele byśmy nie zrobili - podkreśla S. Kubiniec.

Towarzystwo, we współpracy z Miej­skim Ośrodkiem Pomocy Społecz­nej, będzie również dystrybutorem prawie 21 ton żywności, pozyska­nej z lubelskiego Banku Żywności. Część darów trafi do najbardziej po­trzebujących mieszkańców miasta jeszcze przed świętami.

Od kilku lat świdnickie koło Towa­rzystwa bierze również udział w akcji "Talerz miłosierdzia". W jej ra­mach, przed Bożym Narodzeniem, prowadzi sprzedaż białych, porce­lanowych talerzy ze złotym nadru­kiem, które mogą być doskonałym prezentem lub dodatkowym nakry­ciem świątecznego stołu. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na posiłki dla najuboższych. W tym roku akcja również się odbędzie.

Towarzystwo stara się pomagać także osobom spoza naszego kraju. Jest jednym z organizatorów akcji „Rodacy Polakom zza wschodniej granicy”. Przypomnijmy, potrzebne są produkty spożywcze o długim terminie przydatności i w nietłu­kących się opakowaniach (olej, cu­kier, ryż, konserwy, kawa, herbata, kakao, przyprawy, słodycze), środki higieniczne, kosmetyki, chemia go­spodarcza. Dary zbierane będą do 8 grudnia. Akcję można też wspomóc finansowo.

aw

Czytany 355 razy

Najczęściej czytane

 • DSC_0599
 • DSC_0622
 • DSC_0603
 • DSC_0579
 • DSC_0575
 • DSC_0559
 • mural-3
 • DSC_0621
 • DSC_0587
 • DSC_0600
 • DSC_0586