• Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Repertuar
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • SH
 • Idzie sobie Grześ...
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • rodzinka
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
poniedziałek, 13 listopad 2017 10:09

Odkorkują Słowackiego?

Napisała 

Jak poprawić drożność ruchu na ulicy Słowackiego i do niej przyległych? Odpowiedzi na to pytanie szukali w miniony wtorek urzędnicy magistratu, policji i straży miejskiej. Spotkanie zorganizowano na wniosek radnego Mirosława Tarkowskiego.

Radny M. Tarkowski już od dłuższego czasu proponował wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na tej ulicy. Wprawdzie od strony południowej są już wybudowane zatoki do parkowania równoległego, ale nie rozwiązują problemu. Samochodów wciąż przybywa, a w konsekwencji tarasują one pobocze i chodniki od strony północnej. Utrudnia to ruch, zarówno jadącym w obu kierunkach autom, jak i pieszym korzystającym z chodników. Poza tym w rejonie ul. Słowackiego obowiązuje strefa zamieszkania. Oznacza to, że można parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Jednak z powodu ich braku, nie wszyscy właściciele aut przestrzegają obowiązujących przepisów.

Za mało parkingów

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Dejer, naczelnik wydziału ruchu drogowego KPP w Świdniku, Janusz Wójtowicz, komendant straży miejskiej, wnioskodawca oraz pracownicy wydziału mienia komunalnego UM, zajmujący się organizacją ruchu drogowego w mieście. Wszyscy zgodzili się z tezą, że problem powstaje w wyniku niedostatecznej ilości miejsc postojowych w centrum miasta w stosunku do ilości samochodów.

- W ostatnich latach, projektując modernizację ulic w tym obszarze miasta, proponowaliśmy większą ilość miejsc postojowych - mówi Andrzej Radek, zastępca burmistrza. - Kilka lat temu, podczas modernizacji ul. Słowackiego, zaprojektowaliśmy zatoki postojowe od strony północnej. Niestety, na wniosek mieszkańców odstąpiliśmy od tego pomysłu. Argumenty przeciwników były różne, m.in.: nadmierny hałas, niszczenie zieleni, duże stężenie spalin w powietrzu. Podobną inwestycję planowaliśmy w obszarze ul. Skłodowskiej. Ona również została oprotestowana. Skończyło się na budowie niewielkiej ilości dodatkowych miejsc parkingowych w obrębie ulicy. Parking zdolny pomieścić ponad 70 samochodów zamierzaliśmy wybudować również przy ul. Środkowej i Kilińskiego. Z podobnych przyczyn nic z tego nie wyszło. Jak widać, trudno pogodzić rozbieżne oczekiwania mieszkańców posiadających samochody, z tymi dla których obecność aut w sąsiedztwie bloków stanowi kłopot.

W sytuacjach nadzwyczajnych

Dodatkowym problemem są przyzwyczajenia i skłonności do wygody kierowców. Każdy chce zaparkować pojazd jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Z tego powodu coraz bardziej uciążliwa jest zbyt duża koncentracja samochodów w określonych miejscach. Ulica Słowackiego jest tego dobitnym przykładem. Dlatego postulat radnego M. Tarkowskiego, by nadać ul. Słowackiego, status jednokierunkowej, umożliwiłby wyznaczenie nowych miejsc postojowych, które z jednej strony respektowałyby przepisy wynikające z ograniczeń strefy zamieszkania, a z drugiej ułatwiłyby poruszanie się w tym obszarze. Z punktu widzenia różnych nadzwyczajnych sytuacji fragment ulicy Słowackiego, na wysokości liceum, powinien być przejezdny w obu kierunkach. W przypadku blokady tego skrzyżowania, ułatwiłoby to przejazd samochodom. Tę uwagę zgłosił podczas spotkania naczelnik wydziału ruchu drogowego policji Tomasz Dejer. Warto dodać, że wjazd do ul. Tuwima i Konopnickiej odbywałby się poprzez ul. Mickiewicza, a następnie Okulickiego.

- Po gruntownej analizie sytuacji na ul. Słowackiego, urzędnicy ratusza przygotują najlepsze rozwiązania, a projekt zmiany organizacji ruchu zostanie przedstawiony do zaopiniowania wszystkim instytucjom miejskim i reprezentantom wspólnot mieszkaniowych. Kolejne spotkanie w tej sprawie powinno odbyć się w grudniu. Przyniesie zapewne ostateczną odpowiedź na pytanie czy proponowane zmiany są konieczne, a jeśli tak, to w jakim zakresie - dodał A. Radek.

słs

Najczęściej czytane

 • DSC_0617
 • DSC_0587
 • mural-1
 • DSC_0559
 • mural-5
 • mural-3
 • mural-6
 • DSC_0600
 • DSC_0586
 • DSC_0603
 • DSC_0599