• Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Repertuar
środa, 08 listopad 2017 09:54

Nagrodzeni przez premiera

Napisała 
Nagrodzeni przez premiera fot. II LO, I LO, PCEZ

Niedawno przyznano stypendia naukowe burmistrza Waldemara Jaksona, teraz przyszedł czas na Prezesa Rady Ministrów. Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów odbyło się we wtorek, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na Lubelszczyźnie wyróżniono w sumie 237 osób, w tym pięć z naszego miasta. Stypendia trafiły do: Katarzyny Kowalczyk z I LO, Jakuba Michny z II LO, Magdaleny Suszek z PCEZ, Aleksandry Basiak oraz Weroniki Górskiej z ZS nr 1.

- To jest święto nas wszystkich. Mamy pełną świadomość tego, że bez waszego dalszego rozwoju, nie będzie dobrej przyszłości Lubelszczyzny i tego kraju. Uczcie się pilnie, rozwijajcie wasze talenty i zdobywajcie kolejne laury. Macie tu do wyboru wiele znakomitych uczelni. Lubelszczyzna na was liczy - mówił podczas uroczystości wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków: posiadać świadectwo z wyróżnieniem i najwyższą średnią ocen w szkole, wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach, wyniki co najmniej dobre.

af

Najczęściej czytane