• Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
wtorek, 07 listopad 2017 09:41

Razem dla niepełnosprawnych

Napisał 
Razem dla niepełnosprawnych fot. K. Wiśniewski / kaplus.pl

Port Lotniczy Lublin razem lubelskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali list intencyjny w sprawie poprawy warunków obsługi niepełnosprawnych na lotnisku, jak również umożliwienia osobom z niepełnosprawnością podjęcia pracy w porcie. Świdnickie lotnisko jest trzecim, po Warszawie i Krakowie, które postanowiło podjąć współpracę z PFRON.

- Jesteśmy przygotowani, by obsługiwać osoby niepełnosprawne, jednak w tym obszarze możemy jeszcze wiele zrobić. Mamy ten obowiązek od momentu pierwszego kontaktu w terminalu, poprzez przewiezienia takiej osoby przez wszystkie punkty kontroli bezpieczeństwa i odprawy, do wygodnego umieszczenia jej na pokładzie samolotu - mówił Krzysztof Wojtowicz, prezes zarządu portu. - Wszystkie potrzebne do tego urządzenia posiadamy, jednak korzystając z doświadczeń Funduszu, chcemy wdrożyć jeszcze bardziej nowoczesne rozwiązania, między innymi roztoczenie opieki nad osobą niepełnosprawną już od przybycia na przylotniskowy parking.

Zadaniem PFRON jest ułatwianie niepełnosprawnym życia w środowisku społecznym i zawodowym. W całej Polsce jest ich około 4,5 mln i stanowią one 12 procent ogółu społeczeństwa.

- Naszym celem jest usunięcie wszelkich barier architektonicznych oraz umożliwienie niepełnosprawnym pełne korzystanie z infrastruktury lotniska, na przykład poprzez dostosowanie do ich potrzeb stron internetowych - tłumaczył Tomasz Maruszewski, wiceprezes lubelskiego oddziału PFRON. - Chcemy również pomóc naszemu partnerowi w zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w porcie lotniczym. Wiemy, że ich rehabilitacja przebiega najlepiej, kiedy mają do czynienia z integracją w środowisku zawodowym i poczuciem przydatności. Dlatego też chętnie wspieramy finansowo pracodawców, którzy decydują się na zatrudnienie takich pracowników. Myślę, że port lotniczy skorzysta z tej możliwości.

Okazuje się, że zatrudnienie niepełnosprawnych w świdnickim porcie lotniczym ma już kilkuletnią historię.

- W 2014 roku zatrudnialiśmy nawet 12 osób z orzeczoną niepełnosprawnością - wyjaśniał K. Wójtowicz. - Stanowiły one ponad 6 procent ogółu pracowników portu. Zajmowały się głównie monitoringiem obiektu i płyty lotniska. W związku z tym, byliśmy zwolnieni z konieczności odprowadzania składek na PFRON i otrzymywaliśmy wsparcie finansowe. Niestety, problemy formalne spowodowały, że obecnie pracuje w porcie tylko jedna osoba niepełnosprawna. Liczymy, że dzięki poparciu PFRON ta sytuacja się zmieni. Mamy bardzo dobre doświadczenia we współpracy z niepełnosprawnymi, którzy są bardzo sumiennymi i zaangażowanymi pracownikami. To nie tylko korzyści finansowe dla lotniska, ale również satysfakcja dla ludzi, którzy mają po co wyjść z domu i czują się potrzebni.

Najczęściej czytane