Co z halą sportową? - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 17 październik 2017 10:39

Co z halą sportową?

Napisała 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta powróciła sprawa budowy hali sportowej przy byłym Gimnazjum nr 1. Radny Kazimierz Bachanek pytał, czy gmina ma zamiar przystąpić do realizacji tej inwestycji.

Jak się okazuje, doprowadzono ją już do etapu uzyskania pozwolenia na budowę, jednak w międzyczasie powstały poważne wątpliwości czy jej rozpoczynanie jest jeszcze zasadne.

- W czasie, gdy trwały prace przygotowawcze, zaszło wiele zmian - tłumaczył Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza do spraw rozwoju i inwestycji. - W efekcie reformy oświatowej zmieniła się struktura organizacyjna świdnickich placówek szkolnych. Z drugiej strony, przystąpiliśmy do realizacji ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabrycznej, która pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych. Bardzo poważnie została także rozbudowana infrastruktura sportowa w całym mieście, również wokół byłego G nr 1. Biorąc pod uwagę to wszystko, jak również fakt, że gimnazjum weszło w skład Szkoły Podstawowej nr 3, posiadającej salę gimnastyczną, dochodzimy do wniosku, że budowa kolejnej hali sportowej, bez zagwarantowanego współfinansowania inwestycji z zewnątrz oraz zabezpieczenia środków na utrzymanie bieżące byłaby działaniem nieroztropnym.

jmr