• Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
czwartek, 12 październik 2017 19:24

Święto świdnickich pedagogów

Napisała 

Optymizmu, pomyślności, sukcesów w pracy, wdzięczności i życzliwości od wychowanków i rodziców - takie, między innymi, życzenia popłynęły dzisiaj do świdnickich nauczycieli oraz pracowników szkół, zgromadzonych w sali kameralnej Centrum Kultury, na uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Były też kwiaty, dyplomy i odznaczenia.

- Świdnik to miasto najszybciej rozwijające się w województwie lubelskim, również w dziedzinie oświaty. Jeśli chodzi o wyniki nauczania, nasze placówki są jednymi z najlepszych nie tylko w województwie, ale i w Polsce. Zasługa to oczywiście ich dyrekcji oraz nauczycieli, ale i gminy, której zadaniem jest stworzenie jak najlepszych warunków dla procesu edukacyjnego. W tym roku, na przykład, dodatkowo przeznaczyliśmy 2 mln zł na wakacyjne remonty w szkołach. Poradziliśmy też sobie z reformą oświaty. W imieniu swoim i władz miasta serdecznie państwu dziękuję za zaangażowanie i pracę, którą tak dobrze wykonujecie - mówił burmistrz Waldemar Jakson.

Życzenia i gratulacje składali pedagogom również, między innymi, Janusz Królik, przewodniczący Rady Miasta, Ewa Jankowska, sekretarz miasta, Alicja Ciszek-Roskal z Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Wiesława Stec, przewodnicząca sekcji oświaty i wychowania Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, ks. Andrzej Krasowski, proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła, duszpasterz nauczycieli.

Podczas spotkania wręczono nagrody dyrektorom placówek oświatowych. Otrzymali je: Ryszard Borowiec (ZSO nr 1), Marek Kwieciński (SP nr 3), Renata Wójcik (P nr 3), Kinga Sobiesiak (Przedszkole Integracyjne nr 5).

Nagrody Burmistrza Miasta odebrali nauczyciele: Anna Bubicz (P nr 3), Elżbieta Seroka (P nr 4), Anna Madeja (P nr 5), Barbara Ostrowska (Przedszkole nr 6 w Świdniku im. Joanny Papuzińskiej), Magdalena Kondraciuk (P nr 7), Katarzyna Radek (SP nr 3), Elżbieta Łabuda-Banaszewska (SP nr 3), Danuta Chmielik (SP nr 5), Małgorzata Jańczuk (SP nr 5), Jolanta Czerwonogrodzka (SP nr 5), Agnieszka Wilczopolska (SP nr 7), Wiesława Lisek (ZSO nr 1), Elżbieta Żuk-Suska (ZSO nr 1).

Nagrody swoim pracownikom wręczyli dyrektorzy poszczególnych placówek. Natomiast przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego - Waldemar Woźniak i Urszula Szczepaniak, za 50-letnią przynależność do ZNP, odznaczyli Alinę Jóźwik oraz Jolantę Darzyńską. Podziękowania za wieloletnią pracę, z rąk Wiesławy Stec, otrzymała również Ewa Szalecka-Gronek, przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" w Świdniku.

Nauczyciele, którzy w roku 2017 otrzymali stopień nauczyciela mianowanego, złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali dyplomy potwierdzające uzyskany stopień awansu zawodowego. Byli to: Ewelina Guz (P nr 4), Kamila Wiśniewska (P nr 5), Anna Sałaga (SP nr 3), Magdalena Żebrowska-Sobczak (SP nr 3), Łukasz Krzyżanowski (SP nr 3), Michał Chyliński (SP nr 5), ks. Łukasz Stasiewicz (SP nr 5).

Imprezę poprowadzili: Bożena Zapalska, naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych UM oraz Kamil Smerdel, dziennikarz telewizyjny. Dla nauczycieli zaśpiewała Monika Kowalczyk, której na fortepianie akompaniował Robert Dorosz.

aw

Wydarzenie zrealizowano z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu „Nasze siedmiomilowe buty”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najczęściej czytane