• Idzie sobie Grześ...
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • SH
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • rodzinka
 • Załatw sprawę w Urzędzie
środa, 13 wrzesień 2017 15:08

Zielone światło dla świateł

Napisała 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni zdecydowali o przeznaczeniu 70 tys. zł na pomoc rzeczową dla Powiatu Świdnickiego, polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania al. Lotników Polskich z ulicami Klonową i Rejkowizna.

Jest to pierwszy krok w kierunku rozwiązania problemów kierowców, próbujących wydostać się z obu ulic podporządkowanych na al. Lotników Polskich, co jest szczególnie trudne, zwłaszcza w godzinach komunikacyjnego szczytu.

- Na początek powstał projekt funkcjonalno - użytkowy. Kolejnym posunięciem będzie ogłoszenie przetargu na sporządzenie dokumentacji technicznej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - mówi Piotr Niczyporuk z wydziału inwestycji i zamówień publicznych UM. - Po rozstrzygnięciu przetargu dajemy wykonawcy pół roku na wykonanie pracy.

Koncepcja regulacji ruchu na skrzyżowaniu trzech ulic nie jest jeszcze wykrystalizowana. Jej opracowanie poprzedzą badania natężenia ruchu we wszystkich kierunkach. Wówczas dopiero projektanci będą się zastanawiać czy budować tam rondo, czy też sygnalizację świetlną. Dodatkową trudność stanowi fakt, że ulice Klonowa i Rejkowizna nie są w stosunku do siebie współosiowe, lecz przesunięte o kilkanaście metrów. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem będzie w tej sytuacji budowa świateł, tym bardziej, że wydział infrastruktury drogowej starostwa nie godzi się na wyjście inwestycji poza ramy istniejącego pasa drogowego, czego z pewnością wymagałoby umiejscowienie tam ronda. Być może jednak projektanci zaproponują jakieś inne rozwiązanie.

Powstanie nowego skrzyżowania ma być skorelowane z budową ulicy Rejkowizna, która posiada już zarówno dokumentację techniczną, jak i pozwolenie na budowę. Mieszkańcy posesji, usytuowanych przy tej ulicy, mieliby więc z głowy dwa kłopoty naraz.

jmr

Najczęściej czytane

 • DSC_0603
 • DSC_0603
 • DSC_0579
 • mural-6
 • DSC_0567
 • DSC_0575
 • DSC_0617
 • dsc_0043
 • DSC_0561
 • DSC_0587
 • mural-2