• Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • SH
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • rodzinka
 • Schronisko w Krzesimowie
niedziela, 10 wrzesień 2017 11:12

Ekoprogram dla oszczędnych

Napisał 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków do projektu Ekodom. Przewiduje on dofinansowanie różnego rodzaju inwestycji, polegających na wymianie urządzeń grzewczych na bardziej wydajne, oparte na ekologicznych bądź odnawialnych źródłach energii.

Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki, oprocentowanej w wysokości 4 proc. w skali roku, z możliwością umorzenia 30 proc .jej kapitału w przypadku wymiany i 25 proc. na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków potrwa do 31 października 2017 r.

Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, a także upowszechnianie nowoczesnych technologii, służących ograniczeniu niskiej emisji. Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku, a także lokalu mieszkalnego, położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych. Działania kwalifikujące się do uzyskania dofinansowania, to: wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, na przykład gazem lub biomasą, wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy o mocy do 20kW. Projekt obejmuje również wymianę wyeksploatowanych kotłów gazowych na kotły wysokosprawne, przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Kredyt uzyskać można także na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacji wykorzystujących energię wiatru, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać osobiście, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00, w WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7. Informacje szczegółowe uzyskamy pod numerami telefonów: 81 532 17 64 (wew. 110, 111, 116, 117). Są one również dostępne, wraz z formularzami wniosku z załącznikami oraz regulaminem dofinansowania, na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl

jmr

Najczęściej czytane

 • mural-2
 • DSC_0621
 • DSC_0600
 • DSC_0611
 • DSC_0559
 • DSC_0617
 • mural-6
 • mural-3
 • mural-5
 • mural-4
 • DSC_0560