• Zdrowy Świdnik
 • rodzinka
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • SH
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
poniedziałek, 04 wrzesień 2017 20:32

Co wybrać?

Napisał 

Znamy już listę projektów, które zakwalifikowano do 3. edycji świdnickiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili 35 wniosków, z których 9 odrzucono, ponieważ nie spełniały wymogów merytorycznych. Pozostałe poddane będą głosowaniu, a najlepsze według mieszkańców zakwalifikują się do wpisania na listę zadań, zaplanowanych w budżecie gminy na przyszły rok.

- Zarówno wydziały merytoryczne jak i zespół do spraw budżetu obywatelskiego oceniał jedynie względy formalne i merytoryczne projektów, na przykład odpowiednią lokalizację na terenie miasta czy zasadność wydatkowania środków publicznych. Sprawdzano też, czy gmina nie planuje realizacji podobnej inwestycji - wyjaśnia Bartłomiej Pejo ze świdnickiego ratusza.

Poniżej lista pomysłów zakwalifikowanych do głosowania wraz z opisami autorów:

1. „A z teatrem nam po drodze” - edukacja teatralno-literacka (15 300,00 zł)

Projekt ma na celu propagowanie idei teatru w środowisku lokalnym, wśród młodzieży i osób dorosłych. W oparciu o autorski spektakl inspirowany twórczością Antoniego Czechowa (przygotowany przez świdniczan) odbyłyby się spotkania z młodzieżą szkół średnich, osobami dorosłymi (w szczególności seniorami) obejmujące spektakl, wykład o teatrze, zajęcia warsztatowe.

2. Akcja - Kino Plenerowe (38 000,00 zł)

Organizacja plenerowych, weekendowych pokazów filmowych w okresie wakacyjnym dla wszystkich grup w Świdniku na terenie trawiastym za kościołem pw. św. Kingi. Projekcje filmów będą miały charakter otwarty co wzmocni dostępność wydarzeń kulturalnych w mieście i przyczyni się do integracji świdniczan. Podczas seansów wydzielone zostaną strefy dla motocyklistów, rowerzystów oraz minimum 200 miejsc siedzących, a także zapewnione możliwości utworzenia strefy tzw. małej gastronomii.

3. Słoneczny plac (150 000,00 zł)

Projekt zakłada wybudowanie od podstaw placu zabaw na działce nr ew. 1600/7 i 1361/50 przy ul. Klonowej, pomiędzy kościołem pw. Św. Kingi, a budynkami Klonowa 20 i Cisowa 24, który będzie wyposażony w nowoczesne a jednocześnie bezpieczne urządzenia, stanie się miejscem integracji mieszkańców, spotkań rodzinnych na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim przyczyni się do rozwoju psychoruchowego najmłodszych świdniczan zamieszkałych w południowej części miasta.

4. Dystrykt Young - Strefa Młodych (48 500,00 zł)

Inicjatywa skierowana jest do młodych świdniczan. Jej głównym celem jest aktywizacja młodzieży w strefie kultury i sztuki, między innymi poprzez spotkania, koncerty, warsztaty edukacyjne. Cały projekt tworzyć będzie świdnicka młodzież, bo to na ich talentach oparty będzie program działalności.

5. Sterylizacja i kastracja kotów i psów właścicieli z terenu gminy Świdnik (50 000,00 zł)

Projekt przewiduje wykonanie 180 zabiegów sterylizacji/kastracji kotów i 150 zabiegów sterylizacji/kastracji psów właścicielskich z terenu Gminy Świdnik. Bezpośrednimi realizatorami projektu będą lecznice weterynaryjne z terenu gminy.

6. TRENAŻ do nauki jazdy na jednym kole (20 000,00 zł)

Wykonanie trenaża do nauki jazdy na jednym kole zwanym monocyklem.

7. Ławeczka Tadeusza Góry przy ul. Niepodległości w Świdniku (106 000,00 zł)

Rzeźba z brązu przedstawiająca naturalnych rozmiarów postać gen. Tadeusza Góry, siedzącego na ławeczce w centrum Świdnika. Byłaby to trwała forma uczczenia wybitnego pilota, wielokrotnie odznaczonego najwyższymi medalami i związanego przez dekady z naszym miastem. Na ławce można byłoby usiąść odpocząć, zrobić zdjęcia z posągiem bohatera.

8. Nowe miejsca parkingowe przy ul. Skarżyńskiego (101 000,00 zł)

Projekt zakłada budowę około 26 sztuk nowych miejsc parkingowych w obszarze pasa drogowego ul. Skarżyńskiego (odcinek od ulicy Wyszyńskiego).

9. AKTYWNE MALUCHY - budowa boiska sportowo-rekreacyjnego dla młodszych dzieci (150 000,00 zł)

Budowa stacjonarnego, wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego głównie dla młodszych dzieci (klasy 0-III). Jeden obiekt może zapewnić różne, powiązane ze sobą funkcjonalności np.: boiska sportowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna. Boisko jest innowacyjną i kompleksową propozycją zagospodarowania terenu służącą do prowadzenia różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

10. „Pomagajka” (49 999,99 zł)

„Pomagajka” jest projektem specjalistycznym, skierowanym, do dzieci z Gminy Miejskiej Świdnik, wymagających diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej, pomocy psychologicznej oraz treningu umiejętności społecznych i konsultacji fizjoterapeutycznych. Głównym jego celem jest rozpoznanie, zrozumienie i rozwiązanie problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, środowisku rodzinnym poprzez udział w indywidualnych i grupowych spotkaniach.

11. Interaktywne analityczne laboratorium chemiczne (50 000,00 zł)

Projekt zakłada wyposażenie ZSO nr 1 w profesjonalną pracownię-laboratorium chemiczne. Odrębne stanowiska pracy, dygestorium, stoliki laboratoryjne to przestrzeń edukacji, którą chcemy stworzyć dla świdniczan, wykorzystując wieloletnie doświadczenia płynące ze współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim. Laboratorium służyć będzie uczniom i mieszkańcom Świdnika zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i otwartych eventów naukowych.

12. Makieta zabytkowej stacji PKP Świdnik wraz z charakterystycznymi elementami miasta oraz działającymi modelami pociągów (25 000,00 zł)

Makieta zabytkowej stacji PKP Świdnik z charakterystycznymi elementami miasta oraz modelami pociągów; skala 1:87; rozmiary 500x300 cm. Jako stałe elementy powstaną charakterystyczne budowle Świdnika tj. Stara Stacja, Okrągły Kościół, nowy UM, część lotniska z hangarem oraz fragmenty ulic. Różnorodny tabor polskich przewoźników będzie ruchomy, sterowany elektronicznie.

13. Jestem Polakiem - znam swoje tańce narodowe - warsztaty edukacyjne dla szkół (31 500,00 zł)

Prezentacja i opis polskich tańców narodowych w formie koncertu, wzbogaconego projekcją multimedialną oraz opowieściami konferansjera. To doskonała okazja do zapoznania się z tańcami z całej Polski oraz zobaczenia autentycznych kostiumów. Pokaz tańców do charakterystycznych melodii będzie tematem przeprowadzanych konkursów oraz inspiracją do wspólnego tańca, utrwalonego w postaci filmu.

14. Escape Room oparty na historii Świdnika (50 000,00 zł)

Escape room gra zdobywająca coraz większą popularność na całym świecie. Świdnicki escape room to idealny sposób na spędzenie wolnego czasu oraz promocję naszego miasta.

15. DAJMY IM SZANSĘ - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin (50 000,00 zł)

Projekt Dajmy im szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, przeznaczony jest dla osób wymagających specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych. Projekt obejmuje zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, terapię rodzin, konsultacje dla nauczycieli. Efekty uzyskane w terapii przełożą się na lepsze funkcjonowanie dzieci w szkole, rodzinie, i środowisku rówieśniczym.

16. „Letnie potańcówki” (15 000,00 zł)

Cykl imprez tanecznych dla mieszkańców Świdnika w każdy czwartek m-ca lipca i sierpnia 2018 r. w godz. 17:00-20:00

17. „Skrzydlate marzenia” (50 000,00 zł)

Niezapomniane trzymiesięczne warsztaty artystyczne ze specjalistami, w efekcie mega widowisko plenerowe o historii lotnictwa, w tym również tej dotyczącej Świdnika. Wspólne dzieło wielu twórców i zespołów, autorska scenografia i scenariusz. Niesamowite piosenki, muzyka i układy choreograficzne. Ponad 100 artystów na scenie, ogień i woda, projekcje multimedialne, muzycy, tancerze, czy jeżdżące machiny teatralne.

18. Nowa ścieżka rowerowa w centrum miasta - łącznik 3go Maja-Kościuszki (95 000,00 zł)

Projekt zakłada budowę nowej, asfaltowej ścieżki rowerowej od ul. 3-go Maja do ul. Kościuszki oraz poszerzenie istniejącego chodnika zlokalizowanego od północnej strony budynku 3-go Maja 10. Jest to element kontynuacji koncepcji budowy bezpiecznej trasy rowerowej centrum-wschód.

19. „Na dobry początek III” (49 999,99 zł)

Projekt specjalistyczny „Na dobry początek III” skierowany jest do dzieci ze Świdnika, zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami i przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej. Głównym jego celem jest poprawa funkcjonowania w życiu codziennym najmłodszych mieszkańców naszego miasta poprzez objęcie ich indywidualną diagnozą i terapią SI.

20. „Świdnicka Noc Kultury” (50 000,00 zł)

Jedna krótka noc, a wiele wydarzeń kulturalnych, w różnych miejscach naszego miasta: od instytucji kultury, przez kawiarnie i puby, po galerie handlowe i sceny plenerowe. Wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prezentacja dzieł różnych dziedzin twórczych. Występy teatrów impro, teatrów plenerowych m.in., ognia, wystawy, koncerty zespołów prezentujących różne gatunki muzyczne, performance, instalacje plastyczne, pokazy taneczne, pokazy UV. Program przygotowany wspólnie z radą programową wydarzenia.

21. „Mały Świat” (49 999,99 zł)

Projekt specjalistyczny „Mały Świat” ma na celu objęcie diagnozą funkcjonalną oraz indywidualną terapią pedagogiczną z elementami logopedii najmłodszych mieszkańców Świdnika. Jego realizacja pozwoli określić poziom funkcjonowania w zakresie percepcji, motoryki, komunikacji, czy kontaktów społecznych we wczesnym dzieciństwie oraz wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci.

22. Mini boisko dla dzieci i młodzieży Jaworowa-Morwowa (149 722,18 zł)

Inwestycją, jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Świdnik na działce Nr ew. 1600/7 i 1361/50 przy ul. Klonowej, pomiędzy Kościołem pw. Św. Kingi, a budynkami Klonowa 20 i Cisowa 24. Boisko o wymiarach 18x36m będzie przeznaczone do gry w piłkę nożną i koszykową. Wymiary sztucznej nawierzchni to 20x38m. W ramach inwestycji zostanie wykonane ogrodzenie boiska z siatki o wysokości 4m, piłkochwyty o wysokości 4m, bramki 2x3m oraz 2 kosze.

23. Strefy aktywności (150 000,00 zł)

„Strefy aktywności” to projekt mający na celu zapewnienie miejsca do ćwiczeń wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności. Budowa infrastruktury zewnętrznej przewidzianej w projekcie pozwoli osobom w różnym wieku wybierać różne formy aktywności, umożliwiającej poprawę stanu zdrowia czy jak też sportowo-rekreacyjne spędzenie czasu wolnego.

24. XII Festiwal Orkiestr Dętych (26 500,00 zł)

XII Festiwal Orkiestr Dętych to cykliczne wydarzenie, które w 2018 roku miałoby się odbyć 30 września. Według przyjętych założeń w imprezie wzięłoby udział 5-6 orkiestr dętych z całego województwa w tym gospodarz Helicopters Brass Orchestra. Podczas festiwalu promowane będą nie tylko lokalne orkiestry, ale także miasto Świdnik. Dzięki współpracy z mediami z województwa lubelskiego impreza przyczyni się do promocji miasta oraz muzyki rozrywkowej klasycznej. Narzędziami promocji będą lokalne media, plakaty, ulotki oraz foldery reklamowe. Fragmenty transmisji z wydarzenia pojawią się w telewizji lokalnej, ogólnopolskiej i na portalach miejskich.

25. Bezpieczne Parkingi dla motocykli i rowerów (29 100,00 zł)

W Świdniku zarejestrowanych jest ponad 2100 motocykli i motorowerów, a wszystko wskazuje na to, że ilość ta będzie rosła każdego roku. Projekt polega na wyznaczeniu miejsc parkingowych w bezkolizyjnych, bezpiecznych i ogólnodostępnych lokalizacjach zarówno dla motocykli jak i rowerów. W większości rozwiązanie to pozwoli wykorzystać do tej pory nieużytkowane miejsca. Poprzez zastosowanie znaków poziomych i pionowych oraz montaż stalowych stojaków U-kształtnych. Parkingi dla jednośladów będą bezpiecznie i dobrze widoczne dla kierowców.

26. Zielone tarasy - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika (116 651,37 zł)

Przedmiotem projektu jest wykonanie nowego tarasu naziemnego i remont tarasu na I piętrze budynku stanowiącego jednocześnie zadaszenie sali rehabilitacyjnej przy ul. Kościuszki 8 w Świdniku. Tarasy służyć będą lokalnej społeczności jako miejsce rekreacji i integracji w miesiącach letnich.

• • •

Głosy na maksymalnie 3 wybrane projekty będzie można oddać drogą internetową, od 18 września do 2 października, do godz. 12.00. Specjalne karty pojawią się, między innymi w urzędzie oraz bibliotece. Lista zakwalifikowanych wniosków do realizacji w 2018 roku ma być podana do publicznej wiadomości do 9 października.

Najczęściej czytane

 • Czas na Air Festival
  Czas na Air Festival Pierwszy świdnicki Air Festival zbliża się wielkimi krokami. Właśnie ruszyła…
 • Lotnicze święto (sobota)
  Emocjonujący weekend pełen zapierających dech pokazów, niezwykłych akrobacji, wystaw sprzętu…
 • Z Lotem do stolicy
  Z Lotem do stolicy Już dziś ruszyła sprzedaż na nowe połączenie ze świdnickiego lotniska.…
 • Czas na baseny!
  Czas na baseny! Mamy pierwsze wizualizacje kompleksu krytych i otwartych pływalni, które powstaną…
 • Lotnicze święto (niedziela)
  Emocjonujący weekend pełen zapierających dech pokazów, niezwykłych akrobacji, wystaw sprzętu…
 • DSC_0621
 • DSC_0603
 • mural-2
 • mural-5
 • DSC_0587
 • DSC_0599
 • mural-7
 • DSC_0579
 • DSC_0586
 • mural-4
 • mural-6