• Slajd Wirtualny Spacer
 • rodzinka
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • SH
 • Schronisko w Krzesimowie
czwartek, 24 sierpień 2017 11:30

Zmiana - nie taka droga

Napisała 

13 lipca Rada Miasta podjęła decyzję o zmianie nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na Józefa Piłsudskiego. Dokonała tego na mocy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016, która nakazuje zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia czy daty symbolizujące komunizm albo inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Za taką osobę uznany został przez Instytut Pamięci Narodowej Leon Kruczkowski.

Oprócz symbolicznego, zmiana taka ma również wymiar praktyczny. Zwykle wiąże się z wymianą adresu, pieczątek, wpisów w dokumentach urzędowych, które, jeśli je zsumować, bywają kosztowne. W tym przypadku jest jednak inaczej.

Ustawa stanowi, że nie trzeba wymieniać dokumentów. Na mocy art. 5 ust. 2, zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów, zawierających nazwę dotychczasową - są one nadal ważne. Oznacza to, że nie trzeba aktualizować: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu ani innych, zawierających dotychczasową nazwę. Będą respektowane, dopóki nie upłynie termin ich ważności.

Zmiana nazwy ulicy nie powinna powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres. Co więcej, nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy: „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.

jmr

Najczęściej czytane

 • DSC_0645
 • DSC_0599
 • DSC_0611
 • DSC_0567
 • mural-2
 • mural-5
 • DSC_0560
 • mural-7
 • DSC_0575
 • dsc_0586
 • DSC_0617