Uniwersystet Trzeciego Wieku - Świdnik - wysokich lotów

Uniwersystet Trzeciego Wieku w Świdniku

 

 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku

ul. Hotelowa 6A

Sekretariat czynny w czwartki od 10.00 do 11.00 i 15.00 do 17.00 

Tel. 81 473 73 19

 

Studentem UTW może zostać każda osoba w wieku emerytalnym, która pragnie poszerzać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i chce zachować kondycję fizyczną. Zainteresowani, za niewielką opłatą mogą uczestniczyć w zajęciach, które są realizowane. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma też egzaminów, a legitymacje studenckie i dyplomy ukończenia UTW mają charakter symboliczny.

I semestr  01.10.16 – 20.01.17       

II semestr  01.02.17 – 31.05.17

WYKŁADY AUDYTORYJNE
Wykłady z różnych dziedzin wiedzy prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz inne osobistości, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta. Odbywają się dwa razy w miesiącu, w środy o godz. 16.00. 05.X;19.X;16XI;14.XII.2016;11.I.2017;01.II;15.II.;01.III;15.III;29.III;20.IV;10.V.;24.V; 31.V.2017. Uroczyste zakończenie roku akademickiego. Walne Zebranie Stowarzyszenia.

EDUKACYJNE ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ

1. ZESPÓŁ WIEDZY O SZTUCE
Zajęcia mają formę wykładów z zakresu historii sztuki – malarstwa, rzeźby i architektury.  Wykłady są ilustrowane poprzez wykorzystanie rzutnika i komputera. Organizowane są również wyjazdy w celu zwiedzania zbiorów muzealnych, obiektów zabytkowych i na wystawy czasowe do lubelskich galerii. Zajęcia odbywają się w Sali konferencyjnej UM.
Zespół prowadzi dr Seweryn Kuter.

2. WARSZTATY PLASTYCZNE
W zajęciach uczestniczą słuchacze, którzy chcą rozwiać swoe umiejętności z zakresu malarstwa i plastyki. Na zakończenie roku akademickiego prace uczestników warsztatów są prezentowane na wystawie w Sali Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Terapii i Rozwoju przy ul. Hallera 9. Warsztaty prowadzą Panie Barbara Kasprzak i Agata Fijewska - Pajdowska.

3. WARSZTATY LITERACKIE
Zajęcia przybliżają słuchaczom wiedzę z zakresy historii literatury polskiej i sylwetki współczesnych jej twórców, ważne kierunki i wydarzenia kulturowe. Zespół organizuje wieczory literackie na których prezentuje wiersze różnych poetów jak również twórczość własną. Zespół współpracuje z Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Zajęcia odbywają się w siedzibie UTW przy ul. Hotelowej lok.1 6A.Warsztaty prowadzi Pani Halina Ciechomska

4. WIEDZA O ZDROWIU I PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ
Tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszego organizmu, zdrowia oraz możliwości zapobiegania chorobom. Zajęcia psychologiczne to cykl krótkich wykładów i dyskusji z zakresu psychologii przydatnej w życiu codziennym. Zajęcia odbywają się w świetlicy internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Hotelowej 6A.
 Zespól prowadzi Pani Małgorzata Kozak.

5. ZESPÓŁ KOMPUTEROWY
Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami obsługi komputera, w tym korzystania z Internetu. Grupy ustalone zostaną w zależności od stopnia zaawansowania. Zajęcie odbywają się w Sali komputerowej (sala na I p.) Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego przy ul. Okulickiego 13. Zespół prowadzi Pan Piotr Bieniek.


ZESPOŁY WZMACNIAJĄCE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

6. RUCH PRZY MUZYCE
Program obejmuje integrację uczestników poprzez wykonywanie przy muzyce specjalnie opracowanych, grupowych układów tanecznych z elementami tańca ludowego, towarzyskiego i współczesnego. Jest to atrakcyjna forma ćwiczeń usprawniających ruch, koncentrację uwagi i pamięć. Zajęcia odbywają się w Gimnazjum JPII, prowadzi je Pani Beata Kubiak.

7. GIMNASTYKA W WODZIE
Ćwiczenia służą poprawie ogólnej kondycji fizycznej i rehabilitacji, odbywają się pod opieką instruktora na krytej pływalni, w grupach 15 osobowych. Zajęcia odbywają się na pływalni Gimnazjum Nr 3 im. Noblistów Polskich ul. Jarzębinowa 6. Zespół prowadzi Pani Joanna Zarzeka.

8. GIMNASTYKA NA SALI
Zajęcia prowadzone są w grupach 20 osobowych, w formie ćwiczeń fizycznych w sali Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kruczkowskiego5A. Zespół prowadzi Pani Joanna Zarzeka.

9. GIMNASTYKA REHABILITACYJNA KRĘGOSŁUPA NA SALI
Ćwiczenia skierowane są do osób mających dolegliwości związane z kręgosłupem. Zajęcia odbywają się w Sali Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kruczkowskiego 5A. Zespół prowadzi Pani Jadwiga Wójcik.

10. ZESPÓŁ TURYSTYCZNY
Zespół organizuje wycieczki i spotkania na których uczestnicy dzielą się wrażeniami ze swoich wypraw, podkreślając walory historyczne, krajoznawcze, i turystyczne zwiedzanych miejsc. Opowiadania często ilustrowane są przezroczami lub zdjęciami. Spotkania odbywają się  w         ZS im. C.K.Norwida. Zespół prowadzi Pan Jan Rosiak.

11. SPA W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM
Kilkunastoosobowa grupa sportowo-rekreacyja raz w tygodniu dojeżdża busem do Lublina.
Grupą kieruje Pani Anna Brendler.

LEKTORATY
 
Prowadzone jest nauczanie języków obcych. Grupy dzielą się  na początkujące, średnio zaawansowane i zaawansowane.

12. JĘZYK ANGIELSKI – lektorat prowadzą Panie Kazimiera Machoń i Małgorzata Tarajko

13. JĘZYK NIEMIECKI lektorat prowadzi Pani Małgorzata Lewandowska

MIĘDZYZESPOŁOWA GRUPA INTEGRACYJNA
Zespół zajmuje się działaniami sprzyjającymi więzi między słuchaczami UTW. Organizuje wieczorki, spotkania okolicznościowe np. „jajeczko”, „opłatek”, „ostatki”, Dzień Kobiet i inne spotkania towarzyskie ze śpiewaniem dla przyjemności.

RAMOWY HARMONOGRAM roku akademickiego 2016/2017

•    od  01.10  do  28.10.2016 – zajęcia programowe w zespołach wg  planu zajęć
•    5. 10. 2016  godz. 16.00 - Uroczysta inauguracja roku akademickiego
•    od  29.10  do  02.11.2016 – ferie jesienne (Zaduszki)
•    od  03.11  do  21.12.2016 –  zajęcia programowe
•    od  22.12.2016  do  01.01.2017 – ferie świąteczne
•    od  02.01  do  13.01.2017 –  zajęcia programowe
•    od  14.01  do  29.01.2017 –  przerwa międzysemestralna
•    od  01.02  do  12.04.2017 – zajęcia programowe
•    od  13.04  do  18.04.2017 –  ferie wielkanocne
•    od  19.04  do  28.04.2017  –  zajęcia programowe
•    od  29.04  do  03.05.2017  –  weekend majowy
•    od  04.05  do  31.05.2017  –  zajęcia programowe
•     31. 05. 2017  godz. 16.00 – Uroczyste zakończenie roku akademickiego.   Walne zebranie Stowarzyszenia UTW w Świdniku.