• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie

Szostka, Ukraina

Miasto położone jest w administracyjnym regionie Konotop - znanym z przemysłu lotniczego. Charakteryzuje region lesista okolica. W kilkusettysięcznej Szostce znajduje się również fabryka amunicji i ogni sztucznych. We wrześniu 2003 roku delegacja Gminy i Powiatu Świdnickiego gościła na Ukrainie w partnerskim dla powiatu mieście Konotop oraz w mieście Szostka. Podczas tej wizyty, 6 września, miasta Świdnik i Szostka podpisały umowę określającą ramy wzajemnej współpracy. Dotyczy ona sfery kulturalnej, wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie prowadzenia gospodarki komunalno-mieszkaniowej, współpracy w oferowaniu wzajemnej pomocy w rozwoju regionalnych małych i średnich firm (przedsiębiorstw), sfery kultury fizycznej i sportu.

Najczęściej czytane