• Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar

Svidnik, Słowacja

Ta malownicza miejscowość położona jest między zachodnimi i wschodnimi Karpatami. W okolicy znajduje się Beskid Niski, ze szczytami Ondavská i Laborecká (500-600m n.p.m.). Szczyt Ondavská pochylony jest z północy na południe.
Cały obszar znajduje się w strefie łagodnego klimatu. Średnie roczne opady to: 700-800 mm. W ciągu roku jest tu od 80 do 100 dni śnieżnych, z pokrywą śniegu do 80 cm na północy, a 40 cm w pozostałej części regionu.
Rzeka Ondava (rzeka i jej dopływy znajdują się na poziomie 200m n.p.m.) oplata Svidnik i jego okolicę. Na rzece zbudowana jest siłownia wodna (Veľká Domaša) o obszarze 15 km2 . Ten wodny rezerwuar znajduje się w uroczej wąskiej dolinie, delikatnie rozszerzającej się. Stwarza to znakomite warunki do rekreacji, sportów wodnych i wędkowania. Inne ważne strumienie w okolicy to Radomka and Topľa. Region Svidnika szczyci się mnogością wód mineralnych. Najważniejszy i najefektywniejszy system strumieni mineralnych znajduje sie we wsi Šarišký Štiavnik. Najbardziej znany, o wydajności 25l/s, to Šťava. Inne, często odwiedzane to Radomá i Dubom. W Svidniku, zamieszkałym przez Łemków, organizowany jest festiwal kultury Ukraińsko-Słowackiej. W roku 2004 był jubileuszowy, 50-ty. 
W okolicy Svidnika znajduje się wiele zabytkowych cerkwi drewnianych, o architekturze zbliżonej do tych znajdujących się w polskich Bieszczadach.

Początki kontaktów pomiędzy słowackim Svidnikiem a naszą gminą są bardzo nietypowe. W 1996 roku, podczas wakacji, przejeżdżał przez Świdnik mieszkaniec Svidnika - pan Mikulasz Garbarczyk, będący jednym ze znaczniejszych jego obywateli. Zaintrygowało go, że jest w Polsce miasto o takiej samej nazwie jak jego rodzinne. Po powrocie do domu przekazał tę informację władzom swojego miasta. Ci nawiązali kontakt z przedstawicielem świdnickich władz i tak to się zaczęło.
Już w 1996 roku do Svidnika pojechała oficjalna delegacja przedstawicieli naszego miasta. Podczas drugiego spotkania (w maju 1997 roku) podpisano dokument, wyrażający zainteresowanie obu stron nawiązaniem współpracy pomiędzy gminami, a 17 października "Umowę o wzajemnej współpracy między miastem Świdnik w Polsce i miastem Svidnik na Słowacji". W listopadzie tego samego roku przedstawiciele Świdnika wzięli udział w VII Przedświątecznych Wystawowych i Handlowych Targach "SVIDNIK '97".

W 1998 roku nawiązano współpracę pomiędzy dyrektorami placówek oświatowych obu miast, co zaowocowało wyjazdami szkoleniowymi dyrektorów szkół. W tym samym roku podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy dyrektorami szkół z obu miast. Organizowane są także letnie i zimowe wypoczynkowe wyjazdy dzieci i młodzieży świdnickiej do i w okolice Svidnika. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego "Leszczyniacy" oraz orkiestra dęta "HELICOPTERS BRASS ORCHESTRA" koncertowały w tym mieście. W 1999 roku, na zaproszenie władz Svidnika, na Słowację z cyklem koncertów wyjechał chór seniora "TERCJA". Także kontakty sportowe rozwijają się w coraz to innych dziedzinach. M.in. świdniccy siatkarze gościli na turnieju w Svidniku.
Pierwsza umowa o współpracy straciła swoją moc z końcem 2001 roku. Dlatego w 2002 roku obie strony podpisały nowe "Porozumienie o międzynarodowej współpracy pomiędzy miastem Svidnik - Republika Słowacka a miastem Świdnik - Rzeczpospolita Polska".

W roku 2012 w ramach drugiej edycji Festiwalu Miast Partnerskich do Świdnika przyjechała delegacja ze Svidnika w składzie: Ján Holodňák – Burmistrz Miasta, Vladimir Šandala – Sekretarz Miasta, Stanislav Fek z departamentu Finansów oraz Ján Mihalik z departamentu kultury. Przedsięwzięcie miało za zadanie upowszechnić kulturę Słowacji oraz zintegrować zespoły artystyczne z obu miast partnerskich. Przed świdnicką publicznością zaprezentowali się: Folklórny Súbor Makovica Svidnik, artyści z Hudobny Odbor ZUŠ Svidnik oraz artyści słowaccy. Podczas festiwalu nawiązana została współpraca kulturalna między miastami oraz zostały zaciśnięte więzi przyjaźni uwzględniające europejskie perspektywy.

 

 

Najczęściej czytane