• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie

Rzeczyca, Białoruś

Rzeczyca (Rečyca) posiada ok. 71 000 mieszkańców, znajduje się w obszarze administracyjnym Homel. Położenie geograficzne: 52..36°N 30.40°E Najważniejszą atrakcją turystyczną jest świątynia Trójcy Świętej, która w roku 2003 obchodziła 100-lecie powstania. Proboszczem w parafii jest polski ksiądz Grzegorz Chudek. Kontakty pomiędzy miastami miały początkowo charakter nieformalny. Jeden z polskich księży, pełniących swą posługę kapłańską w okolicach Rzeczycy, a obecnie proboszcz parafii, skontaktował się z gminą i poinformował o chęci strony białoruskiej nawiązania kontaktów z naszą gminą. Na jesieni 2001 roku z wizytą na Białoruś pojechała delegacja gminy Świdnik, a 30 maja 2002 roku zawarta została "Umowa o przyjaźni i współpracy między miastami Rzeczyca w Republice Białorusi i Świdnik w Rzeczpospolitej Polskiej". W ramach współpracy, w 2001 roku, gościła na obozie kondycyjnym w Świdniku reprezentacja miasta Rzeczyca w piłce nożnej. W 2002 roku delegacja naszego miasta uczestniczyła w odbywających się w Brześciu spotkaniu przedstawicieli współpracujących ze sobą miast Polski i Białorusi. W czasie tego spotkania, w związku ze zmianami władz po stronie białoruskiej, podpisano ponownie "Umowę o braterstwie między miastami Rzeczycą (Republika Białoruś) a Świdnikiem (Rzeczpospolita Polska)". W czerwcu 2003 roku, na zaproszenie wspomnianego księdza Grzegorza Chudka, delegacja Świdnika uczestniczyła w 100. rocznicy powstani świątyni "Trójcy Świętej" w Rzeczycy. Parafia ma swoją stronę internetową: www.swietej-trojcy.da.ru

Najczęściej czytane