• Schronisko w Krzesimowie
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • SH
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Repertuar
 • Zdrowy Świdnik
 • rodzinka

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXXVIII/286/93 Rady Miejskiej z dnia 18.02.1993.

Swoją działalność MOK rozpoczął w pomieszczeniach Kina Lot przy Al. Lotników Polskich 24 oraz miejscowych szkół. Od roku 1998 miasto przekazało ośrodkowi pomieszczenia przy ul. Wyszyńskiego 14. Od roku 2006 zajmuje również pomieszczenia na II piętrze Galerii Venus, gdzie od 2010 r. mieści się Strefa Sztuki oraz siedziba portalu „Świdnik – Wysokich Lotów”. W tym samym roku nastąpiło uroczyste otwarcie Moto Strefy przy ul. Wyspiańskiego 27. Wraz z nastaniem roku 2011r. w struktury MOK wszedł tygodnik „Głos Świdnika”. Obecnym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest Adam Żurek.

Celem placówki jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Świdnika poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Jego dążeniem jest wychodzenie naprzeciw potrzebom kulturalnym społeczeństwa oraz animowanie tych potrzeb i rozbudzanie zainteresowań artystycznych oraz aktywności twórczej. Ważnym zadaniem jest koordynacja działań kulturalnych mająca na celu rozwijanie zaangażowania i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta.

Miejski Ośrodek Kultury realizuje wielopłaszczyznową politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Działalność środowiskowa ośrodka skupia się na organizacji największych imprez kulturalnych w mieście w tym: Dni Świdnika, Spotkań Teatrów Ulicznych, Świdnickiego Wieczoru Kabaretowego oraz prowadzeniu różnorodnych zespołów artystycznych osiągających najwyższe osiągnięcia w kraju (Teatr Puk – Puk, ZTN Fux, pracownia modelarska). Opiekuje się również klubami zainteresowań, w tym klubem Fantastyki Obelisk. Działalność regionalna opiera się na dążeniu do współpracy z lokalnymi instytucjami kultury w wymiarze merytoryczno – organizacyjnym poprzez organizację powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich turniejów (np.: OKR, MKR, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Święta Wielkiej Nocy”, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych, Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych)

Do najważniejszych zadań w wymiarze ogólnokrajowym ośrodka należy organizacja takich imprez jak: Ogólnopolskie Spotkania Młodego Teatru „Wokół Teatru”, Spotkania Miłośników Fantastyki Świdkon, Festiwal Piosenki Literackiej Jesień z Poezją czy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Maranatha.

Od kilku lat MOK stara się nawiązywać kontakty kulturalne z miastami partnerskimi Świdnika oraz zapraszać do naszego miasta artystów z kręgu światowej kultury. Dzięki zakwalifikowaniu się do programu stypendialnego na wizyty studyjne w ramach programu „Dom Kultury +” otrzymanemu od Narodowego Centrum Kultury MOK mógł zrealizować wyjazd do serbskiego miasta Valjevo i nawiązać współpracę z tamtejszymi artystami. W roku 2011 rozpoczął współpracę ze słowackim miastem Svidnik.

Ośrodek stale utrzymuje kontakty z ambasadami państw zagranicznych w Polsce, dzięki czemu jego przedsięwzięcia były obejmowane patronatem honorowym takich placówek dyplomatycznych jak: Ambasady Meksyku, Japonii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Argentyńskiej, Republiki Ekwadoru, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Kolumbii, Republiki Kuby, Republiki Panamy, Boliwariańskiej Republiki Wenezueli oraz Republiki Azerbejdżanu.

Na swoim koncie MOK ma również szereg imprez o wymiarze międzynarodowym, takie jak: Festiwal Miast Partnerskich, Festiwal Orkiestr Dętych, Świdnik Jazz Festival czy Festiwal Kina Latynoamerykańskiego Kino Latino.

Miejski Ośrodek Kultury chętnie angażuje się w działalność charytatywną, od kilku lat organizując w Świdniku finały WOŚP, współpracuje także z Fundacją 777 oraz Ogólnopolskim Siatkarskim Fan Klubem Honorowych Dawców Krwi „Dla Agaty” organizując koncerty charytatywne połączone ze zbiórką pieniędzy na rzecz chorych dzieci. Stale pomaga w obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz pomaga młodzieży przy akcjach na rzecz pomocy bezdomnym zwierzętom. MOK czynnie zaangażował się w pomoc dla chorego na białaczkę Kuby Fijałkowskiego organizując Deutrykowisko oraz galę Perkusyjną.

W ramach swojej działalności MOK angażuje się w Projekty zewnętrzne, do tej pory nawiązał współpracę z Narodowym Centrum Kultury (Dom Kultury +), Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, Ministerstwem Kultury (przy projekcie Fundacji ABC Cała Polska Czyta Dzieciom: Generacje – Kreacje) oraz Fundacją Nasza Nadzieja (projekt Młody Obywatel na Scenie Życia). Miejski Ośrodek Kultury współpracuje z wykwalifikowanymi instruktorami, którzy przez cały rok szkolny prowadzą zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zróżnicowanych zespołach artystycznych.

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

al. Lotników Polskich 24
21-040 Świdnik

tel. 81 468 67 80 do 82

tel. kom. 516 055 921

fax 81 468 67 83

e-mail: mok@mok.swidnik.pl

Więcej informacji na www.mok.swidnik.pl

Najczęściej czytane

 • DSC_0603
 • mural-6
 • dsc_0043
 • DSC_0643
 • dsc_0036
 • DSC_0560
 • DSC_0586
 • DSC_0645
 • mural-7
 • DSC_0599
 • DSC_0600