• Zdrowy Świdnik
 • SH
 • Idzie sobie Grześ...
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • rodzinka
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
piątek, 14 wrzesień 2018 15:19

Są pomysły, teraz głosowanie

W minioną środę, 12 września, upłynął termin przyjmowania projektów do 4. edycji budżetu obywatelskiego. Wpłynęło 29 zgłoszeń na piśmie. Trwa weryfikacja wniosków elektronicznych. Urzędnicy czekają jeszcze na projekty, które dotrą drogą pocztową. O ich przyjęciu zadecyduje data stempla pocztowego.

W tym roku wpłynęła podobna liczba głosów, jak w latach ubiegłych. Jednak tym razem, wiele osób zaskoczonych było krótszym niż zwykle okresem składania wniosków.

- Był on uwarunkowany dostosowaniem naszych uchwał do przepisów powszechnie obowiązujących  mówi Bartłomiej Pawłowicz z UM w Świdniku.  Nie zdążyliśmy jeszcze przejrzeć nadesłanych propozycji. Wczoraj dopiero odebraliśmy je z biura podawczego. Dziś zaczniemy je analizować, weryfikować i oceniać. Potrwa to do 27 września. Następnie podamy do publicznej wiadomości listę projektów wraz z ocenami. Wskażemy tym samym przedsięwzięcia poprawne pod względem formalnym i merytorycznym, zakwalifikowane do głosowania. Wybierać będzie można od 28 września do 8 października. Głosy można składać w Urzędzie Miasta, Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej i drogą internetową. 15 października odbędzie się komisyjne podliczanie głosów i podanie do publicznej wiadomości wyników.

Do zagospodarowania, tak jak w poprzednich edycjach, jest 1 mln zł, ale w tym roku zmienią się kwoty przeznaczone na oba typy projektów. W przypadku tak zwanych miękkich, będzie to 70 tys. zł, a nie jak wcześniej 50 tys. zł. Ze 150 tys. zł do 200 tys. zł zwiększono także limity na projekty inwestycyjne.

słs

czwartek, 13 wrzesień 2018 10:22

Zmarł Zbigniew Matysiak

Dziś rano zmarł ppłk Zbigniew Matysiak ps. „Kowboj”, legendarny weteran polskiego podziemia niepodległościowego, żołnierz mjr. Hieronima Dekutowskiego, a także były zawodnik sekcji motocyklowej Avii Świdnik.

Zbigniew Matysiak urodził się 26 marca 1926 r. w Lublinie. W 1943 r. dołączył do lubelskiej grupy konspiracyjnej. Rok później wstąpił do Armii Krajowej, a od 1945 r. był żołnierzem „Zapory”. Został aresztowany w 1946 r. i skazany przez sąd wojskowy. Osadzono go w areszcie przy ul. Krótkiej w Lublinie. Przebywał również w więzieniu na Zamku Lubelskim, w Sieradzu i Mokotowie. Wyszedł w wyniku amnestii, w maju 1947 r. i wrócił do Lublina.

Wiódł sportowe życie. W czasie okupacji należał do tajnej sekcji bokserskiej, natomiast po wojnie zadebiutował jako kolarz. Pod koniec 1952 r. wstąpił do sekcji rajdowej LPZ Lublin, a kilka lat później przeszedł do klubu motocyklowego Avia Świdnik. Razem ze świdnicką grupą 10 razy wywalczył tytuł mistrza Polski. Brał udział w rajdach krajowych i zagranicznych.

W 2018 roku otrzymał nominację do stopnia podpułkownika. Decyzję o nadaniu „Kowbojowi” wyższego stopnia oficerskiego wydano 13 sierpnia, tuż przed Świętem Wojska Polskiego. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak awansował go za zasługi podczas wojny oraz dzielenie się z kolejnymi pokoleniami Polaków swoją wiedzą i historią.

Legendarnego bohatera wspomina, między innymi Instytut Pamięci Narodowej, a także Fundacja Red is Bad, której „Kowboj” był podopiecznym:

„Kowboj” wielokrotnie zaszczycał nas swoimi żywiołowymi i pełnymi emocji opowieściami o historii i miłości do Ojczyzny. Obiecujemy Panie Pułkowniku, że nauka z nich nie pójdzie na marne. Pozostaje nam pochylić głowę i podziękować płk. Zbigniewowi Matysiakowi ps. „Kowboj” za całe poświęcenie dla Polski.

- Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie -

 

To dla nas straszliwy cios. Brak słów, aby opisać jak wielką stratę poniosła Polska. Wielki Człowiek. Bohater. Patriota.
Wzór do naśladowania! Panie Pułkowniku, dziękujemy za wszystko. „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
- Fundacja Red is Bad -

W 2015 roku podczas uroczystości związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych, Zbigniew Matysiak podzielił się ze świdniczanami swoimi wspomnieniami.

www.historia.swidnik.net

niedziela, 09 wrzesień 2018 09:03

W „Piątce” po nowemu

W Szkole Podstawowej nr 5 rok szkolny rozpoczęło ok. 1400 uczniów, w tym prawie 170 pierwszoklasistów. Aby mogli czuć się bezpiecznie i uczyć w komfortowych warunkach, w placówce wprowadzono szereg zmian oraz zrealizowano kilka inwestycji. Kolejne zakończą się w grudniu.

Jak podkreślają władze „Piątki”, najważniejszym zadaniem była modernizacja systemu filtrowania wody basenowej. Dzięki zainstalowaniu, za kwotę 50 tys. zł, nowoczesnych urządzeń, zmniejszył się poziom chloru związanego w wodzie. Jego redukcja poprawiła jej jakość i czystość.

Kolejne przedsięwzięcie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Przy szkole powstało wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne, przeznaczone dla dzieci z kl. 0-III. Koszt projektu „Aktywne maluchy” wyniósł ok. 100 tys. zł. Uczniowie będą mogli korzystać, między innym, z boiska sportowego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Prace remontowe objęły także szkolny plac zabaw. W godzinach pracy SP nr 5 zmodernizowane i naprawione urządzenia będą służyły przede wszystkim podopiecznym świetlicy. Po godz. 16.00 z placu skorzystają także dzieci z okolicznych bloków.

- Podczas letniej przerwy w nauce wykonaliśmy również drobne prace remontowo-modernizacyjne w budynku. Wymieniliśmy ponad 20 drzwi w salach przeznaczonych dla najmłodszych dzieci. W pracowni plastycznej położyliśmy nową podłogę i pomalowaliśmy ściany. W kilku salach pojawiły się nowe tablice i żaluzje. Drobne naprawy objęły salę gimnastyczną. Poza tym zlikwidowaliśmy jeden pokój nauczycielski, przekształcając go na salę lekcyjną. Nasze działania zmierzają do tego, by uczniowie jak najwcześniej kończyli lekcje - wyjaśnia Tomasz Szydło, dyrektor „Piątki”.

Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwać będą dodatkowe kamery monitoringu szkolnego, a także system alarmowy i firma Solid. Szkoła zawarła też nowe umowy na prowadzenie stołówki i sklepiku.

- Cena dwudaniowego obiadu wynosi teraz 6,39 zł - mówi T. Szydło. - Dzieci będą miały do wyboru dwa zestawy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, wydłużyliśmy przerwy. W tej chwili jest jedna 20-minutowa, dwie 15-minutowe i dwie 10-minutowe. Dzięki temu uczniowie, szczególnie ci najmłodsi, będą mogli spokojnie zjeść posiłek.

W placówce trwa jeszcze przystosowanie kilku pomieszczeń na oddziały przedszkolne. Remont powinien zakończyć się do 20 grudnia. Będzie kosztować szkołę ponad 1 mln zł.

- Zaplanowaliśmy przebudowę tak, by najbardziej newralgiczne prace odbyły się podczas wakacji. Obecnie, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wyłączyliśmy z użytku parking za szkołą. Zamknięta jest również brama. Prace idą bardzo sprawnie i mam nadzieję, że na początku stycznia utworzymy dwa oddziały przedszkolne, zróżnicowane wiekowo. Jest jeszcze kilka miejsc, więc zapraszamy - dodaje szef SP nr 5.

„Piątka” zachęca również mieszkańców, nie tylko tych najmłodszych, do udziału w akcji „Międzypokoleniowe Narodowe Czytanie”, które organizuje we współpracy z Miejskim Centrum Usług Socjalnych. Do wspólnej lektury „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego zaprasza w sobotę, o godz. 9.30, do muszli MCUS.

aw

poniedziałek, 10 wrzesień 2018 08:50

Nagrody dla najzdolniejszych

13 września, o godz. 13.30, najzdolniejsi uczniowie ze Świdnika spotkają się w sali widowiskowej Centrum Kultury, by z rąk burmistrza Waldemara Jaksona odebrać stypendia naukowe. Finansowe gratyfikacje za największe szkolne osiągnięcia otrzymają 163 osoby. Listy gratulacyjne trafią również do rodziców młodych świdniczan.

Stypendia przyznawane są od 2008 roku. Przeznaczono je dla uczniów, począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, którzy mieszkają w Świdniku, bez względu na to, gdzie uczęszczają do szkoły.

Można je uzyskać, posiadając, co najmniej, bardzo dobrą ocenę z zachowania na świadectwie i spełniając jeden z trzech warunków. Pierwszy to wysoka średnia ocen na świadectwie. Kolejnym jest posiadanie co najmniej jednego tytułu laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty lub tytułu laureata/finalisty wojewódzkiej/ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej, tematycznej czy turnieju. Ostatni z warunków dotyczy uzyskania wysokiej wartości procentowej na egzaminie gimnazjalnym lub maturalnym z przedmiotów obowiązkowych.

- W 2008 roku stypendium otrzymało 61 osób. Z roku na rok liczba ta rośnie. W ciągu 10 lat odebrało je 1374 uczniów. W sumie wydatkowaliśmy na ten cel z budżetu gminy środki w wysokości 1mln 650 tys. zł. Nasz program nagradzania najzdolniejszych uczniów wygrał w IV ogólnopolskim konkursie na najlepsze programy stypendialne „Dobre stypendia 2013”, w kategorii małych gmin - mówi Bożena Zapalska, p.o. naczelnika wydziału oświaty i spraw społecznych UM.

Wysokość stypendium jest uzależniona od jego stopnia i typu szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Minimalna kwota wynosi 40 zł, maksymalna 190 zł miesięcznie. Pieniądze wypłacane są przez 10 miesięcy. W tym roku stypendia I stopnia przyznano 8 najzdolniejszym świdniczanom, II stopnia-16, zaś III stopnia-139. Razem będzie to ponad 192 tys. zł.

- Jestem dumny z naszych uczniów, bo wiem jak ciężką pracą jest nauka, a nasi wychowankowie osiągają jedne z najlepszych wyników w województwie. Przyznawane co roku stypendia są nagrodą, która świetnie dowartościowuje i zachęca do dalszej pracy - podkreśla burmistrz Waldemar Jakson.

aw

sobota, 08 wrzesień 2018 10:00

Komu przekazać zgubę

Zgubić można wszystko. Portfel, komórkę, dokumenty, a nawet… 200 biustonoszy. Kto zgubił, musi pogodzić się ze stratą lub liczyć na uczciwość znalazcy. A ten, jak się okazuje, powinien mieć wiedzę, jak się zachować, aby nie złamać przepisów obowiązującego prawa.

Sprawy te reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych oraz z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych. Zgodnie z przepisami, znalazca rzeczy należącej do znanej mu osoby powinien niezwłocznie zawiadomić ją o tym fakcie i umożliwić odbiór zguby. W przypadku, gdy nie wiemy, kto jest właścicielem rzeczy albo jeżeli nie znamy miejsca pobytu tej osoby, należy jak najszybciej powiadomić o tym Starostwo Powiatowe. Praktyka codzienna wskazuje, że jednak większość osób odnosi zguby na komendę policji.

- Zwyczajowo, raz w roku, pracownik komendy przynosi nam wykaz rzeczy znalezionych - mówi Małgorzata Wyszomirska ze starostwa Powiatowego w Świdniku. - To zwykle stare plecaki, torby, rowery, piłki do gry. Raz trafił się zepsuty sejf. Wszystko o znikomej wartości. Rzeczy te leżą u nas w depozycie 3 lata. Następnie są przekazywane, decyzją zarządu powiatu, na rzecz schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Świdniku. Był raz wyjątek. Ktoś znalazł na świdnickim targowisku prawie 200 biustonoszy. Zostały one przekazane na potrzeby domu dziecka w Rybczewicach. Nie zdarzyło się jednak, aby osoba prywatna przekazała nam znalezioną rzecz. Poza tym, nie mamy warunków, żeby przechowywać większe zguby, na przykład rowery.

Generalnie, za rzeczy znalezione odpowiada starostwo w Świdniku i tam powinny trafiać wszystkie zguby, oprócz dowodów osobistych, paszportów, przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji i materiałów wybuchowych. Takimi zgubami zajmuje się policja.

- Ludzie przynoszą nam różne rzeczy - mówi asp. Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. – Zdarzyło się kiedyś, że na komendę trafił prawdziwy granat, znaleziony na działce. Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy oddanie tego typu rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem dla naszego życia lub zdrowia, wystarczy, że powiadomimy o miejscu, w którym się znajduje. W ciągu tygodnia mamy przynajmniej jeden przypadek dostarczenia zgubionej rzeczy osobistej. Zwykle są to portfele, dokumenty, buty, rowerki dziecięce. W przypadku telefonów komórkowych czasem dużo problemów nastręcza odnalezienie ich użytkowników. Policjanci, w miarę swoich możliwości, przekazują znalezione przedmioty właścicielom.

Warto dodać, że według przepisów ustawy mamy 14 dni na zgłoszenie faktu znalezienia rzeczy. Gdy tego nie zrobimy, dochodzi już do czynu zabronionego, tzw. przywłaszczenia mienia. - To nie jest tak, jak mówi powiedzenie: „znalezione - nie kradzione” - tłumaczy E. Domaradzka. - Bywa na przykład, że znalazcy telefonów komórkowych przywłaszczają je sobie, bądź z nich korzystają. A to podlega już karze. Jednak trzeba pamiętać, że chowając „do kieszeni” znalezisko o wartości poniżej 500 zł, możemy odpowiadać za przywłaszczenie. Powyżej tej sumy jest już przestępstwo, za co grozi kara grzywny lub nawet ograniczenia wolności.

Od lipca br. zmieniły się też przepisy dotyczące rzeczy znalezionych. Mówią one, że jeżeli znajdziemy pieniądze w kwocie poniżej 100 zł, a nie jesteśmy w stanie ustalić właściciela, nie musimy tego zgłaszać.

W przypadku znalezienia rzeczy w miejscu użyteczności publicznej, np. w galerii handlowej, na dworcu, w autobusie czy pociągu, powinniśmy udać się do zarządcy obiektu. On ma obowiązek przechowywać je trzy dni, a potem przekazać staroście.

słs

sobota, 08 wrzesień 2018 08:58

Nakręcili Świdnik

Sześć filmów, a w nich historie zawarte tylko w jednej minucie. Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się finał konkursu „Nakręcone Miasto”.

Uczestnicy mieli za zadanie przedstawić nasze miasto, pamiętając, że Świdnik to nie tylko bloki, jego historia i mieszkańcy. Mogli to zrobić w różny sposób, metaforyczny lub dosłowny.

Jury w składzie: Bożena Strzyżewska (pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, od lat związana ze świdnickim kinem Lot), Paweł Iwaniuk (operator filmowy, rozmowa z Pawłem: W filmie nie ma granic) oraz Jacek Gański (redaktor naczelny portalu Świdnik Wysokich Lotów i Magazynu Świdnik wysokich lotów), postanowiło przyznać wyróżnienia: Tomaszowi Bylinie za film „Moje miasto jest pięknie spokojne nocą”, Sławomirowi Jóźwikowi za film BEZ POWROTU”, Bartłomiejowi Brodzie za film ŚWIDNIK INSPIRUJE” oraz Szymonowi Wierzchosiowi za produkcję „Świdnik Miastem Przyszłości”.

Podwójnym laureatem tegorocznej edycji został Sławomir Jóźwik, autor BEZ POWROTU”, który otrzymał także nagrodę publiczności.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i już dziś, zapraszamy do uczestnictwa w jubileuszowej 10. edycji konkursu. Szczegóły już wkrótce na naszym portalu.

Poniżej konkursowe prace:

środa, 29 sierpień 2018 11:08

Próbował gasić auto

Wczoraj, na parkingu przy ul. Czereśniowej w Krępcu zapalił się samochód osobowy. Na miejsce wysłano dwa zastępy strażaków.

- Zgłoszenie przyjęliśmy o godz. 17.05 - informuje Paweł Dańko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. - Zdarzenie było o tyle groźne, że w pobliżu parkingu znajdował się zakład lakierniczy. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa też pobliska skrzynka energetyczna. Na szczęście akcja gaśnicza przebiegła szybko i sprawnie.

Gdy strażacy dotarli na miejsce, właściciel auta próbował sam ugasić płomienie. Mężczyzna doznał niewielkich poparzeń ręki. Oprócz policjantów i strażaków, wezwano pogotowie energetyczne oraz ratowników medycznych.

Prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia było zwarcie instalacji elektrycznej samochodu. Straty wstępnie oszacowano na 7 tysięcy złotych.

niedziela, 26 sierpień 2018 13:00

Dni Świdnika (NIEDZIELA)

Za nami pierwszy dzień zabawy (ZOBACZ: Dni Świdnika - SOBOTA). Zapraszamy serdecznie na relację z drugiego dnia tegorocznych dni naszego miasta, które w tym roku odbywają się razem ze zlotem wuesek.

Bądź częścią obu wydarzeń! Zapraszamy na lotnisko trawiaste w Świdniku (wejście od ul. Sportowej). Aktualne informacje, galeria zdjęć i filmy... Dni Świdnika i XI Ogólnopolski Zlot Motocykli WSK i Innych czas zacząć!


22.57 To wszystko na dzisiaj :) Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia za rok... Dobrej nocy Świdnik! 

21.40 Na dobranoc:


21.25 Na scenie HAPPYSAD!

21.03 Specjalnie dla Was ŁĄKI ŁAN!

20.57 Mamy go! :) KUBA KAWALEC! Początek koncertu już za chwilę...

19.52 Dobrego odbioru:

19.27 Moc, energia, e n d o r f i n a ! ŁĄKI ŁAN !

18.27 „Cześć, tu PAPRODZIAD z Łąki Łan”

17.37 ŁĄKI ŁAN deszczu się nie boją! Ich koncert rozpocznie się o godz. 19.00! Z A P R A S Z A M Y !

16.54 Na co dzień pomagają innym. Dbając o nasze bezpieczeństwo, często ryzykują życie... Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zameldowali się na Dniach Świdnika!

15.33 Za nami pierwszy pokaz! Kolejne o godz. 17.00 i 18.30.

14.46 Poniżej jeszcze kilka zdjęć z wczoraj. Dziś, o godz. 15.00 zobaczymy pokaz trialu motocyklowego w wykonaniu Przemka Kaczmarczyka. Godzinę później swoje umiejętności zaprezentują strażacy i służby medyczne.

13.00 Poniżej prezentujemy Państwu szczegółowy program wydarzeń (powiększ grafikę otwierając ją w nowym oknie przeglądarki):

sobota, 25 sierpień 2018 08:18

Dni Świdnika (SOBOTA)

Galeria zdjęć, filmy i wywiady z artystami. Zapraszamy serdecznie na relację z tegorocznych dni naszego miasta, które w tym roku odbywają się razem ze zlotem wuesek.

Bądź częścią obu wydarzeń! Zapraszamy na lotnisko trawiaste w Świdniku (wejście od ul. Sportowej). Aktualne informacje, galeria zdjęć i filmy... Dni Świdnika i XI Ogólnopolski Zlot Motocykli WSK i Innych czas zacząć!

22.52 Dziękujemy, że byliście z nami! Wracajcie spokojnie do domów i widzimy się jutro! :)

22.40 Zgodnie z zapowiedzią:

21.38 Jeszcze możecie do nas dołączyć! :)

21.12 Wywiad za nami, a teraz zapraszamy pod scenę! Przed Wami GOLEC uORKIESTRA!

20.04 Za nami konkursy, pokazy trialu motocyklowegorozstrzygnięcie konkurencji sprawnościowych dla motocyklistów, wręczenie nagród oraz prezentacja modelu studialnego nowej wueski. O godz. 21.00 scena należeć będzie do GOLEC uORKIESTRA!

19.27 DZIĘKUJEMY!

18.19 A Wy jakie macie hobby? :)

18.01 I zaczęli! Na scenie ACID DRINKERS!

17.26 Poznajecie? :) Titus odpowiedział na Wasze pytania i już za chwilę pojawi się na scenie. Fani ACID DRINKERS - to dosłownie ostatnia chwila żeby do nas dołączyć! Widzimy się pod sceną!

16.47 Kolejna porcja zdjęć :)

16.13 Punkt godz. 17.30 rozpocznie się wyczekiwany przez wszystkich koncert zespołu ACID DRINKERS! Nie siedźcie w domach...  chodźcie do nas! :)

15.43 Podczas zlotu prezentowany jest projekt wykonawczy pierwszego modelu reaktywowanej marki WSK. Po raz pierwszy można zobaczyć, jak będzie wyglądała nowa maszyna. Za rok ma powstać egzemplarz studialny, za dwa lata prototyp motocykla. 12 miesięcy później ma szansę ruszyć produkcja! Kto już widział?

14.40 Deszcz im niestraszny! :)

14.20 Dni Świdnika i zlot motocykli to nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale także możliwość pomocy innym. Krwiodawcy z klubu im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy PZL-Świdnik oraz członkowie Świdnickiego Klub Motocyklowego USARZ, organizują akcję oddawania krwi i rejestrowania potencjalnych dawców szpiku kostnego. Punkt medyczny zlokalizowany jest na terenie imprezy, w godz. 12.00 - 18.00.

14.06 Zlot oficjalnie rozpoczęty!

13.40 Za nami pierwszy pokaz trialu motocyklowego. Kolejny już o godz. 16.30!

13.06 Ostatnie poprawki przed paradą...

13.02 Witamy w Świdniku! :)

12.31 Co z atrakcjami? Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Czekają na Was: giełda staroci  części motocyklowych, właściciele stoisk handlujący antykami i rękodziełem oraz hamownia motocyklowa i parki maszyn. Swoje stoisko ma również świdnicka Strefa Historii i Świdnicki Klub Motocyklowy USARZ. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.

12.00 Tradycyjnie zlot rozpocznie się paradą motocykli. Będzie na co popatrzeć! Przystankiem motocyklistów stanie się plac przy Urzędzie Miasta, gdzie burmistrz Waldemar Jakson przywita wszystkich uczestników.

Pamiętajcie, że w trakcie ich przejazdu może dojść do czasowych utrudnień w ruchu na terenie Świdnika i miejscowości, przez które będzie przebiegać trasa.

11.45 Dzisiejsze wydarzenia rozpoczną się pokazem trialu motocyklowego w wykonaniu Przemka Kaczmarczyka, wicemistrza Polski w klasie Otwartej. Przemka zobaczymy na motocyklu Honda Montesa Cota 300 - jednym z najbardziej zaawansowanych motocykli trialowych dostępnych na rynku. Początek o godz. 13.00. Godzinę później, bo o godz. 14.00, nastąpi oficjalne rozpoczęcie zlotu i parada jednośladów. Zapraszamy do nas! 

11.30 Wszyscy straszyli deszczem i burzą... tymczasem zapowiada się słoneczny dzień. Żeby nie zapeszyć - zostawiamy temat pogody w spokoju ;) Kasy już otwarte, miłośników jednośladów nie brakuje i wciąż ich przybywa!

08.22 Przed nami wyjątkowe wydarzenia. Nasze miasto odwiedzą motocykliści i gwiazdy sceny. Sobota zostanie poświęcona głównie motocyklistom, którzy, po raz kolejny, odwiedzą Świdnik. Wieczorem, na zakończenie tej części wydarzenia, zagra rock’n’rollowa legenda, zespół Acid Drinkers. Tego samego dnia, Dni Świdnika zostaną oficjalnie otwarte. Święto miasta zainauguruje koncert grupy Golec uOrkiestra. W niedzielę usłyszymy zespoły Łąki Łan i Happysad!

Startujemy o godz. 12.00 - bądźcie z nami!

08.00 Poniżej prezentujemy Państwu szczegółowy program wydarzeń (powiększ grafikę otwierając ją w nowym oknie przeglądarki):

wtorek, 28 sierpień 2018 10:11

Aparat za fotkę

Rusza kolejna edycja fotograficznej zabawy „Aparat za fotkę”. Jeśli przeżyliście coś niezapomnianego, odwiedziliście fascynujące miejsca, bądź po prostu dobrze bawiliście się podczas wakacji i udało Wam się uwiecznić to na zdjęciach, weźcie udział w konkursie.

Na wybranego przez jury autora najciekawszej pracy czeka nagroda - aparat fotograficzny. Swojego faworyta wskażą również internauci.

- Zwycięzca ich głosowania również otrzyma aparat cyfrowy - mówi Jacek Gański z Miejskiego Ośrodka Kultury. - Fotografie, maksymalnie 5, przyjmujemy do 14 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku października. Zachęcamy do podzielenia się wakacyjnymi wspomnieniami.

Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy portal@poczta.e-swidnik.pl. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

Strona 1 z 317

Najczęściej czytane

 • mural-4
 • DSC_0587
 • DSC_0611
 • mural-1
 • DSC_0586
 • DSC_0599
 • DSC_0567
 • DSC_0643
 • dsc_0586
 • mural-3
 • DSC_0603