jg - Świdnik - wysokich lotów

środa, 20 grudzień 2017 15:48

Zanim wybudują drogę

Kończą się prace przy remoncie sieci kanalizacji przy ul. Kusocińskiego. Pracownicy spółki Pegimek wymienili już ponad 1,2 tys. metrów rur, które położono w latach 80. Wszystko po to, aby bez przeszkód móc rozpocząć budowę tej ważnej arterii.

- Wymiana instalacji kanalizacyjnej jest pierwszym etapem przygotowań przed rozpoczęciem jednej z najważniejszych i zarazem największych inwestycji ostatnich lat, czyli ul. Kusocińskiego - mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Funkcjonująca dotychczas sieć została położona w połowie lat 80-tych. Wymiana jej zapewni bezawaryjną eksploatację przez kolejne kilkadziesiąt lat i wyeliminuje infiltrację wód opadowych do sieci miejskiej. Zanim rozpoczęto prace, dokonano oceny stanu technicznego tj.  szczegółowego badania wykonanego za pomocą specjalistycznej kamery.

- Poprzedzając przyszłe inwestycje dokonaliśmy analizy stanu technicznego istniejącej sieci i podjęliśmy decyzję o wymianie starych rur kamionkowych na te, odpowiadające dzisiejszym czasom. Podczas prac zastosowano bezwykopową technologię berstliningu kalibracyjnego rurą ciągłą, zgrzewaną bez zmniejszania średnicy i bez konieczności wyłączania odcinków sieci z bieżącej eksploatacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy praktycznie w ogóle nie odczuli uciążliwości związanych z remontem - mówi Hubert Obrusiewicz, prezes spółki miejskiej Pegimek.

Początkowo chciano, aby remontem zajęła się zewnętrzna firma. Do pierwszego przetargu zgłosiły się trzy firmy. Jedna za wykonanie prac chciała nieco ponad 950 tys. zł pozostałe 2 oferty przekraczały kwotę  1,1 miliona złotych. Przedstawiciele przedsiębiorstwa postanowili unieważnić ten przetarg i zorganizować drugi licząc na lepszą cenę. Niestety w drugim postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta z wyceną za ponad 1,1 milion złotych.

- Podjęliśmy decyzję, aby remontem zajęli się nasi pracownicy, wspólnie z firmą specjalizującą się w przewiertach. Dzięki negocjacjom i wykorzystaniu potencjału własnego udało się wykonać całość prac za około 770 tys. złotych – dodaje H. Obrusiewicz.

Czekają na wyceny

Przypomnijmy, że zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało podpisane przez starostę świdnickiego 30 paździer­nika. Dokument otrzymał rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to dużo szybszą i łatwiej­szą drogę do uzyskania ok. 200 potrzebnych pod inwestycję dzia­łek. Zgodnie z ustawą, powiat miał 60 dni na sporządzenie wycen wszystkich nieruchomości i przedstawienie ich właścicielom. Oznacza to, że pracownikom staro­stwa zostało jeszcze dwa tygodnie na załatwienie wszystkich formalno­ści. Po otrzymaniu wycen i decyzji o przejęciu działek, ich właściciele mają dwie drogi. Mogą nie zgo­dzić się na zaproponowaną kwotę i złożyć odwołanie. Nie spowoduje to jednak zatrzymania inwestycji. Natomiast ci, którzy zgodzą się na przedstawioną wycenę, mogą zy­skać jeszcze dodatkowe 5 proc., o ile w ciągu 30 dniu od jej otrzyma­nia zdecydują się przekazać swoje nieruchomości.

Wstępnie wartość działek potrzeb­nych pod ul. Kusocińskiego została wyceniona na 4,5 mln zł. Z tej sumy 2,8 mln zł ma pochodzić z budżetu miasta, resztę dołoży powiat. Na­tomiast za budowę potężnej ulicy będzie odpowiadał ratusz. Inwesty­cja jest warta ok. 28 mln zł. Z tego 17 mln zł będzie sta­nowiła dotacja unijna. Pozyskało ją miasto w ramach pieniędzy zare­zerwowanych dla Lubelskiego Ob­szaru Funkcjonalnego. Żeby jednak dofinansowanie otrzymać, miejscy urzędnicy musieli do 15 listopada złożyć wniosek do urzędu marszał­kowskiego. Mimo, że dokumenty z powiatu wpłynęły do ratusza nie­mal w ostatniej chwili, terminu uda­ło się dotrzymać. Dotacja wszystkie­go jednak nie załatwi. Ratusz będzie musiał również dołożyć 11 mln zł wkładu własnego.

Przedstawiciele miasta zapewniają, że są gotowi do budowy.

- Szykuje­my już postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wyko­nawcy tej inwestycji - informuje Michał Piotrowicz, zastępca bur­mistrza Świdnika.

W projekcie przyszłorocznego bu­dżetu zostały zabezpieczo­ne pieniądze na rozpoczęcie budo­wy. Z szacunków ratusza wynika, że w 2018 roku na ul. Kusocińskiego zostanie wydane 5,3 mln zł.

czwartek, 21 grudzień 2017 08:21

Sprawdź czym oddychasz

Już od dziś, na stronie świdnickiej Straży Miejskiej będzie można sprawdzić stan powietrza na terenie miasta.

Stałe monitorowanie pozwoli analizować informacje o stężeniach szkodliwych substancji. Do niedawna, najbliższa stacja badająca poziom zanieczyszczeń, znajdowała się na ul. Obywatelskiej w Lublinie, około 10 kilometrów od Świdnika. Teraz dwie podobne zamontowano w naszym mieście. Na stronie SM prezentowane są wyniki z ul. Hryniewicza, a wkrótce będą z ul. Traugutta.

- Lokalizacje dobrano tak, by pomiary prezentowały sytuację w wielu rejonach. Dzięki temu będziemy wiedzieć, kiedy unikać długich spacerów i nie wietrzyć mieszkań, by nie narazić zdrowia - tłumaczy Janusz Wójtowicz, komendant SM.

W dalszym ciągu, strażnicy przeprowadzają kontrolę w domach mieszkańców.

- Pocieszające jest to, że w ostatnim czasie nie stwierdziliśmy przypadków spalania odpadów w piecach - dodaje J. Wójtowicz.

Przypomnijmy, że od miesiąca strażnicy mają do dyspozycji ekopatrol naszpikowany urządzeniami pozwalającymi namierzyć firmy i osoby prywatne, które palą w piecach gumą, butelkami PET czy innymi tworzywami sztucznymi. Specjalny pojazd umożliwia współpracę z dronem, który ułatwia dotarcie z powietrza do źródeł zanieczyszczenia atmosfery, na przykład kominów emitujących dym z pieców centralnego ogrzewania, opalanych niedozwolonym paliwem. Urządzenie, z dokładnością systemu GPS rejestruje takie miejsca, mierzy skalę zanieczyszczeń i dostarcza próbki do badań laboratoryjnych.

wtorek, 19 grudzień 2017 09:21

Kiermasz SOS

Tradycyjnie już przed świętami, Komitet Pomocy SOS Solidarność organizuje kiermasz ozdób bożonarodzeniowych.  Przez najbliższe dwa dni, w Galerii Venus, wolontariusze oraz dzieci ze świetlicy prowadzonej przez komitet, zachęcać będą do kupowania pięknych choinek, bombek, pomysłowych stroików, które na pewno będą doskonałym świątecznym prezentem.

- Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczymy na zimowisko dla podopiecznych naszej świetlicy. Pojadą do Krasnobrodu, do zaprzyjaźnionego z nami ośrodka wypoczynkowego "Pszczeliniec" - wyjaśnia Urszula Radek, prezes komitetu.

Kiermasz odbywać się będzie w dniach 20 - 21 grudnia, w godz. 12.00 - 18.00.

wtorek, 19 grudzień 2017 08:52

Wieczór kolęd i pastorałek

21 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. rodziny Wiłkomirskich. Muzyczne spotkanie, zatytułowane „Śpiewajmy i grajmy Dzieciątku małemu”, rozpocznie się o godz. 17.30.

Usłyszymy kolędy i pastorałki, w opracowaniach wokalnych oraz instrumentalnych. Zaprezentują je uczniowie, rodzice i nauczyciele szkoły, zarówno soliści, jak i zespoły. Nie zabraknie również wspólnego śpiewania najbardziej lubianych, tradycyjnych pieśni bożonarodzeniowych. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz Waldemar Jakson.

poniedziałek, 11 grudzień 2017 08:20

W intencji ludzi lotnictwa

Tradycyjnie już, w kościele pw. św. Józefa zebrali się ludzie lotnictwa, między innymi ze Świdnika, Lublina, Radawca, Dęblina, by w dzień swojej patronki, Matki Bożej Loretańskiej, dziękować za otrzymane łaski i prosić o dalsze błogosławieństwo. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Krzysztof Czerwiński, archidiecezjalny duszpasterz środowisk lotniczych.

Po nabożeństwie zgromadzeni podzielili się opłatkiem, a później, przy kawie i ciastkach był czas na rozmowy, wspomnienia i wspólne zdjęcia.

aw

niedziela, 10 grudzień 2017 11:23

Zmiany przy „Piątce ”

Przebudowa już się rozpoczęła. Powstaje ścieżka rowerowa, chodniki i zatoka postojowa dla kierowców. Uczniowie i rodzice skorzystają z nowych rozwiązań tuż po Nowym Roku.

W sprawie przebudowy dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 5 do urzędu zwracali się rodzice i dyrekcja placówki. O inwestycję wnioskowali też radni i rowerzyści. Ci ostatni proponowali połączenie „Piątki” ścieżką rowerową z ul. Wyszyńskiego i budowę wyniesionego przejścia dla pieszych.

- Po przeanalizowaniu koncepcji, przygotowanych przez wydział inwestycji Urzędu Miasta, chcemy wnieść do budżetu gminy projekt budowy przejścia, chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Wyszyńskiego, na wysokości obecnego przejścia dla pieszych - mówił kilka miesięcy temu burmistrz Waldemar Jakson .

Przetarg został rozstrzygnięty pod koniec czerwca. Przez kilka miesięcy przebudowa funkcjonowała tylko „na papierze”, ponieważ wcześniej wybrany wykonawca musiał opracować projekt całej inwestycji. Kilka dni temu ekipy budowlane wyszły w teren.

- W tej chwili trwa wytyczanie ścieżki rowerowej i usuwanie nasadzeń z terenu, na którym powstanie zatoka postojowa - tłumaczy Maciej Olechnowicz z wydziału inwestycji UM.

Powstająca zatoka dla samochodów została zaplanowana na jednorazowo 10 aut. Kierowcy nie będą w niej mogli zostawiać pojazdów na dłużej niż 15 minut.

- Tyle czasu powinno wystarczyć na odprowadzenie dziecka do szkoły i powrót do samochodu - tłumaczą przedstawiciele ratusza.

Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ruch na ul. Jarzębinowej, którą bezpośrednio można dojechać na niewielki parking przy szkole. Poranny ruch przy placówce jest jednak tak duży, że utrudnia mieszkańcom wyjazd spod bloku i korkuje niewielką osiedlową uliczkę.

Przedstawiciele ratusza przypominają również, że oprócz powstającej zatoki postojowej, do dyspozycji rodziców jest również duży parking zlokalizowany między SP nr 5 a kościołem pw. MNP Matki Kościoła. Przy zatoce powstanie również chodnik. Oprócz tego, osoby korzystające z rowerów, będą mogły przejechać swoim jednośladem przez ul. Wyszyńskiego i dotrzeć pod bramę szkoły nową ścieżką dla jednośladów. Zmieni się również organizacja ruchu na ulicy. Zostanie na niej wybudowane wyniesione przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów. Przebudowane zostaną również schody terenowe prowadzące od ul. Wyszyńskiego w kierunku szkoły. Wykonawca ma czas na zakończenie wszystkich prac do 28 grudnia. Koszt przebudowy otoczenia placówki został ustalony na blisko 150 tys. zł.

sobota, 09 grudzień 2017 11:49

Zwierzętom też jest zimno

Temperatury coraz niższe, za oknami już zimowa aura. To ciężki okres dla bezdomnych zwierząt, zwłaszcza kotów. Pamiętajmy, że stworzenia te, przemykające od bloku do bloku, szukające schronienia przed deszczem i śniegiem, siedzące pod samochodami, potrzebują naszej pomocy. Wystarczy czasem uchylić okienko w piwnicy bądź innym ogrzewanym pomieszczeniu.

Według szacunków ratusza, w mieście żyje około 200 bezdomnych kotów. Wolontariusze stale kontrolują ich liczbę. Nie ma więc obaw, że będą się nadmiernie rozmnażać. Gmina kończy właśnie akcję kastracji i sterylizacji kotów. W jej ramach udało się poddać zabiegom 108 czworonogów, posiadających właścicieli. W przyszłym roku akcja będzie kontynuowana, jako bardzo skuteczna forma zapobiegania bezdomności zwierząt.

Koty pod dachy

Należy pamiętać, że dokarmiane i zdrowe koty są w stanie skutecznie ograniczyć populację gryzoni, głównie myszy i szczurów. To właśnie ich obecność stanowi realne zagrożenie dla naszych piwnic. - Apelujemy do lokatorów i przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, aby w okresie zimowym umożliwiali kotom schronienie w suchych i ciepłych pomieszczeniach, z dostępem do jedzenia i wody – mówi Monika Wójcik z wydziału mienia komunalnego UM. - Ustawa o ochronie zwierząt wyraźnie mówi o tym, że zmiana miejsca bytowania kotów i ich płoszenie jest traktowane jako przejaw znęcania się nad zwierzętami i podlega sankcjom karnym.

Obecnie większość okienek piwnicznych jest okratowana i szczelnie zamknięta. Niestety, nadal brak jest świadomości społecznej, że w ekosystemie miejskim koty są bardzo pożyteczne. Na szczęście są takie miejsca w Świdniku, w których ludzie i koty żyją w zgodzie.

- W tym roku, dzięki uprzejmości firmy PK Pegimek oraz finansowej pomocy wolontariuszy, zostały ustawione dwa kocie domki przy ul. Konopnickiej 3. Żyje w nich siedem kotów, które każdego dnia są dokarmiane. Początkowo wolontariusze sygnalizowali niechęć ze strony okolicznych mieszkańców w stosunku do zwierząt przebywających w tamtej okolicy, obecnie wszyscy przyzwyczaili się do ich widoku. Domki ustawione w innych miejscach przez Spółdzielnię Mieszkaniową i gminę również dobrze spełniają swoją funkcję. Zachęcamy inne firmy i instytucje do takiej formy pomocy. To alternatywa dla pozamykanych piwnic i klatek schodowych - dodaje M. Wójcik.

Urzędnicy magistratu przyznają, że od czasu do czasu pojawia się problem podrzucania kotów przez nieodpowiedzialnych właścicieli, zwykle w okolice garaży i śmietników. Zdarzają się również przypadki wyrzucania zwierząt z jadących samochodów.

Psiaki też czekają

Nadal można adoptować bezdomne psy ze schroniska w Krzesimowie. Przebywa tam około 220 zwierząt, z czego 32 pochodzi z terenu Świdnika.

- To idealny moment, aby zapewnić im ciepły i bezpieczny kąt, zanim przyjdą niskie temperatury i opady śniegu - zaznacza M. Wójcik. - Zdecydowanie odradzamy traktowanie psa jako prezentu świątecznego. Takie emocjonalne i zbyt pochopne decyzje owocują zwykle kolejnym porzuceniem zwierzęcia, co wywołuje u niego ogromny stres i cierpienie. Adoptując zwierzę, musimy być świadomi, że bierzemy odpowiedzialność za jego dalszy godny byt.

Dzięki staraniom wolontariuszy, liczba psów przebywających w Krzesimowie znacząco spadła. To wynik szeregu udanych akcji, promujących ideę adopcji porzuconych zwierząt. Wystarczy przypomnieć, że od września ponad 80 czworonogów znalazło nowych właścicieli i bezpieczne domy. To bardzo krzepiąca wiadomość. Warto też przypomnieć, że we wrześniu został zniesiony obowiązek opłaty za posiadanie psa. Kwotę tę można teraz przekazać, w formie darowizny, schronisku w Krzesimowie.

słs

piątek, 08 grudzień 2017 08:29

Rzeźby nabiorą blasku

Nadchodzą lepsze czasy dla rzeźb, ozdabiających świdnickie skwery i place. Dla każdego z trzynastu monumentów, które powstały w czasie plenerów rzeźbiarskich w latach 1976-79, został sporządzony odrębny program prac konserwatorskich oraz kosztorys inwestorski. W przyszłym roku zostanie wyłoniony konserwator zabytków, który etapami odnowi wszystkie obiekty.

Renowacja nie będzie prosta, gdyż rzeźby wykonane są z różnych materiałów. W większości jest to wapień, ale też ceramika i miedź. Niektóre mają spore ubytki. W najgorszym stanie są rzeźby wykonane z wapienia pińczowskiego, które doznały uszkodzeń mechanicznych lub ucierpiały od naturalnych procesów korozji. Ich kondycja jest jednak na tyle dobra, że można je przywrócić do dawnej świetności. Koszt renowacji wszystkich monumentów sięgnie 400 tys. zł. Procedura wyłonienia wykonawcy rozpocznie się już na początku roku, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy.

- Zależy nam na czasie, gdyż prace renowacyjne w dużym stopniu uwarunkowane są pogodą – mówi Magdalena Borowiec-Różycka z wydziału mienia komunalnego UM. – Mniejsze rzeźby wykonawca będzie mógł zabrać do swojej pracowni, jednak większe wymagają zabiegów pod gołym niebem. Im wcześniej zaczniemy, tym więcej rzeźb uda się odnowić. W trakcie renowacji podejmiemy również decyzję odnośnie ich docelowej lokalizacji. Część chcemy bardziej wyeksponować, wszystkie ustawimy na terenach należących do gminy. Pod uwagę musimy wziąć także perspektywę rewitalizacji centrum miasta. Chcemy tu zachować pewną chronologię działań, przynajmniej w przypadku rzeźb umiejscowionych w bezpośrednim centrum Świdnika. W sprawie prac konserwatorskich i ich lokalizacji, konsultujemy się z twórcami prac, głównie z prof. Sławomirem Mieleszką, który jest autorem i również współorganizatorem legendarnego pleneru. To dla nas zupełnie nowe zadanie, wymagające specjalistycznych porad, poszanowania praw autorskich i zachowania koncepcji artystycznych. Jak dotąd mamy ich pełną akceptację i poparcie dla naszych starań.

słs

wtorek, 05 grudzień 2017 15:30

Czytelnia jak nowa

Nowe stanowiska komputerowe, telewizor, wkrótce konsole Play Station, tablety, zmienione nie do poznania pomieszczenia. Dziś oficjalnie zainaugurowano działalność MediaStrefy, którą stanowi zmodernizowana część biblioteki.

- Czytelnia starego typu, w dobie dostępu do Internetu nie miała już racji bytu w dotychczasowym kształcie - mówił Mirosław Król, dyrektor MPBP w Świdniku. - Pojawiła się jednak możliwość skorzystania ze środków przeznaczonych na gminny budżet obywatelski. Muszę się pochwalić, że nasz projekt uzyskał w głosowaniu świdniczan, drugą lokatę. Otrzymane w ten sposób 100 tys. zł przeznaczyliśmy na podniesienie standardu miejsca, zakup nowoczesnego sprzętu, stworzenie nowego klimatu podkreślającego lokalną tożsamość Świdnika.

W zbiorach MediaStrefy znajdują się już audio i e-booki, filmy DVD, płyty muzyczne, gry PlayStation oraz zaopatrzony w 1300 tytułów książek drugi czytak dla osób niewidomych lub niedowidzących.

- Modernizacja pomieszczeń biblioteki  jest elementem polityki zrównoważonego rozwoju, jaką prowadzą władze samorządowe miasta - podkreślał burmistrz Waldemar Jakson. - Mam nadzieję, że w przyszłości wzbogaci się ona o kolejne pomieszczenia, które poprawią wygodę i jakość pracy.

Tymczasem na remonty czekają następne, istniejące pomieszczenia biblioteczne, dla których przygotowano już projekt budowlano-aranżacyjny. 

Projekt „Mediastrefa - czytelnia multimedialna” powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Kosztował 100 tys. zł.

środa, 06 grudzień 2017 08:12

Są powody do zadowolenia

W przedostatnim miesiącu 2017 roku, Port Lotniczy Lublin może pochwalić się imponującym wynikiem. Obsłużono o ponad 47% więcej pasażerów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W listopadzie lotnisko obsłużyło 35 270 pasażerów. Lepsza niż przed rokiem wypada także statystyka operacji lotniczych. Było ich 388, czyli o ponad 42 procent więcej niż w 2016 roku.

Był to najlepszy listopad w historii lotniska. Z pewnością uda się zrealizować założony na rok 2017 plan obsługi 400 tys. pasażerów. Obecnie mamy sześciu przewoźników, w tym trzy największe, tanie linie lotnicze w Europie - Ryanair, Wizz Air i easyJet. Nie może się tym pochwalić żadne inne lotnisko w Polsce - mówi Piotr Jankowski, rzecznik PLL.

Od początku funkcjonowania lotniska, czyli od 17 grudnia 2012 roku do końca listopada tego roku obsłużono 1420189 pasażerów. Liczba operacji wykonanych w tym czasie wyniosła 18184.

W tej sytuacji dosyć zaskakująca wydaje się decyzja węgierskiego Wizz Air o likwidacji bazy operacyjnej w PLL. Swój ruch tłumaczy optymalizacją siatki połączeń. Dla pasażerów naszego regionu oznacza to utratę 3 połączeń: do Tel Awiwu, Doncaster/Sheffield i Liverpoolu. Loty obsługiwane będą do 20 czerwca przyszłego roku.

- Kontynuujemy rozmowy z naszymi parterami, dotyczące rozwoju siatki. Sytuacja dodatkowo mobilizuje nas do podjęcia intensywnych działań, by trasami oferowanymi dotychczas przez Wizz Air zainteresować innych przewoźników - dodaje przedstawiciel portu.

Tymczasem, branżowe media donoszą, że jeden z zakupionych przez PLL LOT Boeingów 737 MAX 8, będzie latał, między innymi na trasie z Portu Lotniczego Lublin do Tel Awiwu. Przewoźnik, do końca 2019 roku ma dysponować sześcioma takimi maszynami.

Najnowsze dzieło amerykańskiego koncernu cechuje nie tylko komfort podróżowania. To samolot niezwykle ekonomiczny, który może pokonać dystans nawet 5750 km. Na jego pokładzie znajdziemy 186 miejsc, w trzech klasach - biznes, premium i ekonomicznej. Pierwsza maszyna jest już w Polsce i będzie obsługiwała trasę ze stolicy do Londynu. Kolejną LOT skieruje do Madrytu, a następną właśnie do Tel Awiwu. Jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy to nastąpi, ale na pewno w przyszłym roku.

Strona 5 z 286