• Idzie sobie Grześ...
 • rodzinka
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Repertuar
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • SH
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Zdrowy Świdnik
piątek, 20 kwiecień 2018 11:28

Spotkanie z Anną Zalewską

W najbliższą niedzielę do Świdnika przyjedzie Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Spotkanie będzie otwarte dla mieszkańców.

W ramach rozpoczętej kampanii „Polska jest jedna”, politycy Prawa i Sprawiedliwości spotykają się z mieszkańcami dziesiątek miast, aby przedstawić swoje propozycje dla Polaków i wysłuchać opinii na temat obecnej sytuacji w kraju. Na mapie spotkań z parlamentarzystami PiS znalazło się również nasze miasto.

- Zaproszenie na spotkanie wystosowano, między innymi do dyrektorów szkół, nauczycieli. Do udziału zachęcamy także wszystkich świdniczan, jak i mieszkańców całego powiatu - mówi wiceminister Artur Soboń.

Początek spotkania w niedzielę, o godz. 16.00, w sali kameralnej Centrum Kultury.


Anna Zalewska urodziła się w 1965 r. w Świebodzicach (woj. dolnośląskie). Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Ekolog, menedżer oświaty, były wicestarosta Powiatu Świdnickiego, poseł na Sejm RP VI, VII i VIII kadencji. W czasie trwania VI kadencji Sejmu członek Komisji ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki, Podkomisji stałej ds. wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz Komisji Śledczej powołanej w celu zbadania okoliczności samobójstwa Barbary Blidy.

art. sponsorowany

piątek, 06 kwiecień 2018 11:44

Ekologiczna „Czwórka” (foto)

Najpierw przemarsz ulicami Świdnika i krótka wizyta u burmistrza Waldemara Jaksona, a potem część artystyczna w muszli koncertowej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Tak wyglądał V Happening Ekologiczny, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 4, którego tematem przewodnim było powietrze.

Na ekologiczne spotkanie przybyły również maluchy ze świdnickich przedszkoli. Uczniowie „Czwórki” zademonstrowali im ułożone przez siebie hasła, na przykład: „Każde małe dziecko wie, że środowiska nie brudzi się”, „Czyste środowisko - najlepsze uzdrowisko” czy „Ptaki weselej śpiewają, gdy czyste powietrze mają”. Zaśpiewali też piosenki „Co robi powietrze?”, „Dmucha wiatr” i „Zabawa z wiatrem”, zaprezentowali piękny taniec ze wstążkami, a także ciekawe eksperymenty. Były również konkursy, zgadywanki i zagadki ekologiczne. I chociaż pogoda spłatała figla, pokazując zachmurzone oblicze, imprezę można uznać za udaną.

aw

piątek, 06 kwiecień 2018 11:44

Ekologiczna „Czwórka” (foto)

Najpierw przemarsz ulicami Świdnika i krótka wizyta u burmistrza Waldemara Jaksona, a potem część artystyczna w muszli koncertowej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Tak wyglądał V Happening Ekologiczny, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 4, którego tematem przewodnim było powietrze.

Na ekologiczne spotkanie przybyły również maluchy ze świdnickich przedszkoli. Uczniowie „Czwórki” zademonstrowali im ułożone przez siebie hasła, na przykład: „Każde małe dziecko wie, że środowiska nie brudzi się”, „Czyste środowisko - najlepsze uzdrowisko” czy „Ptaki weselej śpiewają, gdy czyste powietrze mają”. Zaśpiewali też piosenki „Co robi powietrze?”, „Dmucha wiatr” i „Zabawa z wiatrem”, zaprezentowali piękny taniec ze wstążkami, a także ciekawe eksperymenty. Były również konkursy, zgadywanki i zagadki ekologiczne. I chociaż pogoda spłatała figla, pokazując zachmurzone oblicze, imprezę można uznać za udaną.

aw

poniedziałek, 26 marzec 2018 10:57

Świdnik wspiera chorych

Młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariusza, działającego w Szkole Podstawowej nr 3, spotkała się z burmistrzem Waldemarem Jaksonem oraz Urszulą Radek i Kazimierzem Czaplą z Komitet Pomocy SOS Solidarność. Okazją było podsumowanie akcji zorganizowanej w ramach świdnickich obchodów Dnia Chorego.

Wzięło w niej udział ponad 20 uczniów „Trójki”, a także jej absolwenci, którzy mimo nauki w innych placówkach nadal chętnie włączają się w działania koła, prowadzonego przez Katarzynę Radek. Dzisiaj, za swoją postawę i bezinteresowną pomoc innym, z rąk władz miasta oraz komitetu odebrali wyrazy uznania i upominki.

- Po waszej akcji, wielu świdniczan dziękowało mi za to, że pamiętaliśmy o nich w Dniu Chorego. Teraz ja dziękuję wam za dobro, które czynicie. Wierzę, że kiedyś ono do was wróci. To, co robicie jest niezwykle ważne dla mieszkańców. Wyrazy uznania kieruję też do opiekunów młodzieży oraz wolontariuszy Komitetu Pomocy SOS Solidarność - mówił burmistrz Waldemar Jakson.

- 10 lat temu narodziła się myśl, by odwiedzać chorych w ich domach. Tak zaczęła się nasza wędrówka. Łącznie odwiedziliśmy już około tysiąca osób. Ja również serdecznie dziękuję naszym wspaniałym wolontariuszom za zaangażowanie i poświęcanie często wolnego czasu na pomoc innym, a władzom Świdnika za wsparcie, jakiego nam od samego początku udzielają - dodała Urszula Radek, prezes komitetu.

aw

czwartek, 01 marzec 2018 09:21

Kardiolog wraca do pracy

Dr Gustaw Dmowski wraca do pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku. Nastąpi to na mocy ugody, zawartej w ubiegłym tygodniu przed sądem pracy między nim a dyrekcją szpitala.

Sprawa wybuchła, gdy dyrekcja świdnickiego SP ZOZ zwolniła kardiologa z 35-letnim stażem pracy. Decyzję uzasadniała negatywną oceną lekarza orzecznika ZUS w sprawie możliwości wykonywania przez niego obowiązków ze względów zdrowotnych. G. Dmowski, w wieku 19 lat uległ wypadkowi, który spowodował u niego poważne uszkodzenie kręgosłupa. Mimo to, ukończył studia medyczne i zdobył specjalizację w dziedzinie kardiologii. W ciągu wielu lat pracy w szpitalu i przychodni specjalistycznej, zdobył sobie dużą popularność wśród pacjentów. Stąd ich zdziwienie, a nawet oburzenie po decyzji dyrekcji zakładu. Padały podejrzenia, że za wypowiedzeniem stały względy pozamerytoryczne. Sam lekarz skierował sprawę do sądu pracy. Trzecia rozprawa miała się odbyć w czwartek. Jednak dyrekcja zaproponowała zawarcie ugody, która została przyjęta.

Dr Gustaw Dmowski jest zadowolony z czwartkowego porozumienia: - Dyrektor SP ZOZ wystąpił z inicjatywą zawarcia ugody, na mocy której, zostaję przywrócony do pracy na dotychczasowych warunkach. W tej sytuacji dalsze przedłużanie postępowania sądowego i w konsekwencji, opóźnianie mojego powrotu do pracy, byłoby niepotrzebne. Cieszę się, że mogę wrócić i pomagać ludziom.

Dyrekcja SP ZOZ Świdnik, informując w swoim komunikacie o zawarciu ugody sądowej z dr Gustawem Dmowskim i przywróceniu go do pracy, podtrzymuje stanowisko, co do złożoności i trudności w interpretacji prawnych skutków orzeczeń lekarza orzecznika ZUS i lekarza medycyny pracy. W związku z tym, zwróci się do Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów, celem zajęcia przez nie jednoznacznego stanowiska, co do warunków zatrudnienia, a także odpowiedzialności cywilnej ZOZ w sytuacji prawnej, wynikającej z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

- Tylko powody merytoryczne spowodowały wręczenie panu doktorowi Dmowskiemu wypowiedzenia - tłumaczy Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ w Świdniku. - Nie chcę się odnosić do nich w szczegółach, bo w moim przekonaniu stanowią one wrażliwe dane osobowe. Problem prawny pozostał, ponieważ w świetle orzeczenia ZUS i przepisów ogólnych, osoby o podobnym stopniu niepełnosprawności, mogą być zatrudnione w zakładzie pracy chronionej, na stanowisku przystosowanym do wymagań konkretnego pracownika, obecności jego opiekuna, oraz konieczności utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji zawodowej. ZOZ takim zakładem nie jest. Z powodu bardzo niejednoznacznych przepisów prawnych, nasz przypadek jest precedensowy. By przerwać eskalację napięcia wokół sprawy, postanowiłem rozwiązać ją w drodze ugody, jednak problem ogólny pozostaje. Polega on na stopniu odpowiedzialności szpitala, w przypadku zaistnienia niepożądanego zdarzenia w postaci uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub udzielającego pomocy, w trakcie udzielania świadczeń medycznych, w sytuacji prawnej wynikającej z treści przedłożonego pracodawcy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Niestety, całą odpowiedzialność za skutki zatrudnienia, bądź niezatrudnienia osoby niepełnosprawnej, oraz niejasne przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności cywilnej są zrzucane wyłącznie na pracodawcę.

jmr

poniedziałek, 22 styczeń 2018 10:21

Kochanym dziadkom (foto)

Nietypowy prezent przygotowały dla świdnickich seniorów dzieci, które uczęszczają na zajęcia do MOK w Świdniku. Z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprosiły ich dzisiaj na teatralno-taneczne spotkanie.

Sala widowiskowa Centrum Kultury wypełniona była po brzegi. Na widowni zasiedli bohaterowie wydarzenia, którzy z dumą oglądali popisy swoich wnuczek i wnuczków. Na scenie zaprezentowali się: Zespół Tańca Nowoczesnego FUX, Świdnicki Zespół Baletowy, Teatr Malucha, Teatr Tańca oraz zespoły tańca współczesnego FLEX i FLEX MINI.

Występami młodzi aktorzy oraz tancerze przekazali babciom i dziadkom ważną wiadomość: Kochamy Was!

poniedziałek, 22 styczeń 2018 10:13

Wspólne kolędowanie

Styczeń to czas wesołego kolędowania i właśnie na koncert „Kolęd znanych i nieznanych” zaprosili świdniczan uczniowie oraz kadra Ognisko Muzyczne Świdnik.

W Centrum Kultury zabrzmiały piękne utwory o świętach Bożego Narodzenia, między innymi: „A wczora z wieczora”, „Świeć gwiazdeczko”, „Święta będą cały rok", „Jingle Bell Rock", „Cicho, cicho, pastuszkowie" czy „Gdy się Chrystus rodzi". Gościnnie wystąpili Soul Energy Choir oraz akompaniator Pedro Kiliano.

poniedziałek, 22 styczeń 2018 10:08

Muzyczne życzenia

Marsz Radetzky’ego jak we Wiedniu. Tak można podsumować dzisiejszy Koncert Noworoczny, którego gwiazdą była, jak co roku, Helicopters Brass Orchestra.

Pod dyrekcją Rafała Maruszaka, bratanka legendarnego Henryka, zespół nie traci nic z dotychczasowego blasku. Zresztą stryj Rafała przybył na koncert, by skontrolować poczynania następcy i na zakończenie koncertu nagrodził muzyków gorącymi oklaskami. Podobnie, jak publiczność, która szczelnie zapełniła reprezentacyjną salę widowiskową Miejskiego Ośrodka Kultury.

Świdnicka publiczność staje się coraz bardziej wymagająca i potrafi docenić porywające solówki, przemawiającą do ucha aranżację, i nieprzeciętne zdolności muzyków orkiestry.

niedziela, 28 styczeń 2018 15:37

Koncert Teresy Werner

Na początku marca w naszym mieście wystąpi Teresa Werner, gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej.

Artystka ma za sobą trasy koncertowe po Europie, Afryce, Azji i Ameryce Północnej. Fani mogli zobaczyć ją też na scenie największych teatrów świata, między innymi Carnegie Hall i Broadway.

W Świdniku mieszkańcy usłyszą najbardziej popularne utwory, takie jak: „Miłość jest piękna” czy „Kocham swoje morze”.

• • •

Teresa Werner w Świdniku

4 marca, godz. 16.00, sala widowiskowa Centrum Kultury

bilety: 60,00 zł

poniedziałek, 18 grudzień 2017 15:41

Niezwykła historia

Widzowie, którzy przybyli w niedzielę tłumnie do sali kameralnej Centrum Kultury mieli okazję obejrzeć fabularyzowany obraz „Tarzan - ułan z Zawichostu”. Jest to filmowa opowieść o wojennych losach Tomasza Wójcika, pseudonim Tarzan - partyzanta, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych.

Najsłynniejszą akcją jego oddziału, przeprowadzoną 26 sierpnia 1943 roku, była udana zasadzka na dowódcę 174 Dywizji Pancernej generała Kurta Rennera. Był to najwyższy rangą generał niemiecki zastrzelony przez polskie podziemie.

Po projekcji filmu wystąpił historyczno-patriotyczny zespół Forteca prezentujący utwory nawiązujące do czasów II wojny światowej i czynu zbrojnego polskiego oręża. Impreza nawiązywała do 75 rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

jmr

Strona 1 z 10

Najczęściej czytane

 • mural-6
 • DSC_0621
 • DSC_0579
 • DSC_0617
 • DSC_0587
 • DSC_0622
 • mural-5
 • DSC_0603
 • DSC_0611
 • DSC_0575
 • dsc_0586