• SH
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • rodzinka
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Repertuar
 • Załatw sprawę w Urzędzie

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013

Rady Miasta Świdnik

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 300 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 2. 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 200 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 368 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

 

§ 4. 

1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości6 127 659,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 227 659,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

 

§ 5. 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,

d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,

e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku” współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,

f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,

h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

    

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

 

§ 7. 

1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

 

§ 10. 

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

 

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

 

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami

Kierunek Ukraina

Kierunek Ukraina

W piątek na świdnickim lotnisku wylądował pierwszy samolot ukraińskiego przewoźnika Bravo Airways. Tym samym zostały zainaugurowane trzy nowe połączenia do…

więcej...
Noc pełna kultury (program)

Noc pełna kultury (program)

Kolorowa parada, warsztaty cyrkowe i akrobatyczne, taniec ognia, przedstawienia, seanse kinowe i wiele innych. Tak będzie wyglądała pierwsza Świdnicka Noc…

więcej...
Świdnik z góry

Świdnik z góry

Dostępne są już zdjęcia panoramiczne lotniczego miasta. Powstały w ramach promocji Strefy Aktywności Gospodarczej. SAG to 120 ha terenu położonego…

więcej...
Lotnicze święto (niedziela)

Lotnicze święto (niedziela)

Emocjonujący weekend pełen zapierających dech pokazów, niezwykłych akrobacji, wystaw sprzętu wojskowego, zabytkowych samolotów, samochodów i motocykli. Tegoroczny, pierwszy Świdnik Air…

więcej...
Czas na baseny!

Czas na baseny!

Mamy pierwsze wizualizacje kompleksu krytych i otwartych pływalni, które powstaną przy ul. Fabrycznej. Władze miejskie zapowiadają, że w czerwcu zostanie…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Mistrz jest tylko jeden

Mistrz jest tylko jeden

Nie mogło być inaczej. Karol Serwin po raz 16. stanął na najwyższym stopniu podium, broniąc tym samym...

więcej...

Niedziela na sportowo

Niedziela na sportowo

Stowarzyszenie Biegający Świdnik już po raz czwarty zaprosiło najmłodszych świdniczan do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. W...

więcej...

Zakończyli z przytupem (foto)

Zakończyli z przytupem (foto)

W Miejskim Klubie Sportowym Avia Świdnik oficjalnie zakończono sezon 2017/2018. W niedzielę, na obiekcie przy ul. Sportowej...

więcej...

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje

Na festyn pod takim tytułem zaprosiło mieszkańców Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka. W muszli koncertowej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych...

więcej...

Kino na piątkę! (foto)

Kino na piątkę! (foto)

Seans filmowy, dmuchany plac zabaw, bańki mydlane i wiele innych atrakcji czekało na świdniczan, którzy postanowili spędzić...

więcej...

Co słychać na placu?

Co słychać na placu?

Wielka przebudowa centralnego placu w Świdniku trwa w najlepsze. W tej chwili pl. Konstytucji już zupełnie nie...

więcej...

Będą cieszyć oko

Będą cieszyć oko

Zamiast równo przystrzyżonych trawników, łąki z polnymi kwiatami. Na takie widoki coraz częściej można natrafić również w...

więcej...

Dzielą się pasją

Dzielą się pasją

Pudełka po zapałkach, kapsle, pocztówki, karty telefoniczne, bilety autobusowe czy karteczki do segregatorów z postaciami z bajek...

więcej...

Kierunek Ukraina

Kierunek Ukraina

W piątek na świdnickim lotnisku wylądował pierwszy samolot ukraińskiego przewoźnika Bravo Airways. Tym samym zostały zainaugurowane trzy...

więcej...

Świętowali jubileusz

Świętowali jubileusz

Szkoła Podstawowa nr 5 obchodzi 30-lecie istnienia. Na urodzinowej imprezie, która odbyła się dziś w Centrum Kultury,...

więcej...

Rodzinne popołudnie (foto)

Rodzinne popołudnie (foto)

Występy artystyczne, międzypokoleniowe mecze oraz zabawy. Tak wyglądały ostatnio popołudnia w Przedszkolach nr 4 i 5, gdzie...

więcej...

Aby wakacje były bezpieczne

Aby wakacje były bezpieczne

Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka już po raz czternasty zaprasza najmłodszych mieszkańców na festyn rodzinny „Bezpieczne wakacje”. 17 czerwca,...

więcej...

Historycznie na lotnisku

Historycznie na lotnisku

Od dziś, w terminalu Portalu Lotniczego Lublin można oglądać wystawę „Nowy poczet władców Polski”. Prace prezentowane będą...

więcej...

Zadziwił nawet strażaków

Zadziwił nawet strażaków

Wygląda jak figurka z dziecięcego placu zabaw. Uśmiechnięty od ucha do ucha klaun. Przy bliższych oględzinach okazuje...

więcej...

Mural na jubileusz

Mural na jubileusz

W Świdniku powstaje kolejny mural. Kilkumetrowy kadr pojawi się na budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Na ścianie...

więcej...

„Niespodzianka” podczas prac

„Niespodzianka” podczas prac

Na łuski pocisków artyleryjskich natknęli się pracownicy przy budowie ulicy Rejkowizna. Na miejsce wezwano saperów. Wczoraj, około godziny...

więcej...

Zamiast 997 wybierz 112

Zamiast 997 wybierz 112

Dzwoniąc pod numer alarmowy 997 nie połączymy się już z dyżurnym komendy policji, a z Centrum Powiadomienia...

więcej...

Niedziela na bieżni

Niedziela na bieżni

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Biegający Świdnik zaprasza do udziału w festiwalu biegowym. W tym roku miłośnicy...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Artystyczny koniec sezonu

Artystyczny koniec sezonu

Jak co roku, Miejski Ośrodek Kultury podsumowuje pracę swoich podopiecznych, zapraszając świdniczan na finał mijającego sezonu artystycznego....

więcej...

Świdnik w kadrze (konkurs)

Świdnik w kadrze (konkurs)

Kilka historii zawartych w minucie nagrania i tylko jeden zwycięzca. Rusza kolejna edycja konkursu „Nakręcone Miasto”, czyli...

więcej...

Noc pełna kultury (program)

Noc pełna kultury (program)

Kolorowa parada, warsztaty cyrkowe i akrobatyczne, taniec ognia, przedstawienia, seanse kinowe i wiele innych. Tak będzie wyglądała...

więcej...

Teatr, który mówi o Wołyniu

Teatr, który mówi o Wołyniu

W ważnej lekcji historii uczestniczyli dziś uczniowie, którzy odwiedzili Miejski Ośrodek Kultury. Przed południem wystąpił tam Teatr...

więcej...

Teatr Puk-Puk z nagrodą

Teatr Puk-Puk z nagrodą

To był udany czas dla świdnickiego Teatru Puk-Puk, który działa przy Miejskim Ośrodku Kultury. Niedawno grupa zajęła...

więcej...

Zapraszają na wykład

Zapraszają na wykład

13 czerwca odbędzie się ostatni przed wakacjami wykład w ramach Akademii Niepodległości. Cykl, którego pomysłodawcą jest Instytut...

więcej...

Lotnicze święto (niedziela)

Lotnicze święto (niedziela)

Emocjonujący weekend pełen zapierających dech pokazów, niezwykłych akrobacji, wystaw sprzętu wojskowego, zabytkowych samolotów, samochodów i motocykli. Tegoroczny,...

więcej...

Lotnicze święto (sobota)

Lotnicze święto (sobota)

Emocjonujący weekend pełen zapierających dech pokazów, niezwykłych akrobacji, wystaw sprzętu wojskowego, zabytkowych samolotów, samochodów i motocykli. Tegoroczny,...

więcej...

50 twarzy Czarka Pazury

50 twarzy Czarka Pazury

Najpopularniejszy polski aktor komediowy i satyryk Cezary Pazura ponownie przyjedzie do naszego miasta. O jego poczuciu humoru, świdniczanie...

więcej...

Lubisz śpiewać? Przyjdź!

Lubisz śpiewać? Przyjdź!

Chóru Arion mieszkańcom Świdnika specjalnie przedstawiać nie trzeba. To jego członkowie, od ponad 50 lat towarzyszą nam...

więcej...

Czas na Air Festival

Czas na Air Festival

Pierwszy świdnicki Air Festival zbliża się wielkimi krokami. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów, poznaliśmy też szczegółowy program tegorocznej...

więcej...

Bond symfonicznie (foto)

Bond symfonicznie (foto)

W sobotni wieczór, w Miejskim Ośrodku Kultury zabrzmiały niezwykłe utwory. Wszystko za sprawą projektu „007 Bond Symfonicznie”....

więcej...

Magiczny pokaz

Magiczny pokaz

Niezwykła niespodzianka czeka na najmłodszych w Centrum Kultury. Z okazji ich święta, 28 maja wystąpi iluzjonista Łukasz...

więcej...

Niezwykłe przeżycie (foto)

Niezwykłe przeżycie (foto)

Zgromadzeni w sali widowiskowej Centrum Kultury świdniczanie odbyli w sobotę sentymentalną podróż w przeszłość. Stało się to za...

więcej...

To warto zobaczyć

To warto zobaczyć

Dziesięć filmów i tyle samo wyjątkowych opowieści zobaczymy wkrótce na wielkim ekranie. Już 9 maja, w kinie...

więcej...

Paranienormalny humor

Paranienormalny humor

Popularny kabaret Paranienormalni ponownie przyjedzie do Świdnika. Artyści zaprezentują skecze, których nie widzieliście nigdzie i nigdy wcześniej! Na...

więcej...

007 Bond Symfonicznie

007 Bond Symfonicznie

Na wyjątkowy koncert muzyki filmowej zaprasza w maju Centrum Kultury. Dzięki projektowi „007 Bond Symfonicznie” świdniczanie usłyszą...

więcej...

Święto baletu (foto)

Święto baletu (foto)

Miniona niedziela w Miejskim Ośrodku Kultury była niezwykle wyjątkowa. Wszystko za sprawą V Wojewódzkich Spotkań Baletowych. W tegorocznej edycji...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Pożegnali się remisem (foto…

Pożegnali się remisem (foto)

Remisem 1:1 zakończył się mecz Avii Świdnik z Karpatami Krosno. Świdniczanie tym samym zajęli dziesiąte miejsce...

więcej...

Złoto, srebro i brąz

Złoto, srebro i brąz

W ostatnim występie przed wakacjami, zawodnicy LKSW Dan Świdnik walczyli o tytuły mistrzów Polski w kickboxingu,...

więcej...

Cztery medale G. Kanikuły

Cztery medale G. Kanikuły

Z mistrzostw Europy w kręglach klasycznych wrócił właśnie Grzegorz Kanikuła. Świdniczanin przywiózł z Rumunii cztery medale,...

więcej...

Porażka po walce (foto)

Porażka po walce (foto)

Za nami 74. derby Lubelszczyzny pomiędzy Avią i Motorem. Na Arenie Lublin góra byli gospodarze, którzy...

więcej...

O coś więcej niż punkty

O coś więcej niż punkty

Derbów z lubelskim Motorem nie trzeba ani specjalnie reklamować, ani na nie wyjątkowo mocno zapraszać. To...

więcej...

Zależą od innych (foto)

Zależą od innych (foto)

W sobotę okaże się czy rezerwy Avii utrzymają się w klasie okręgowej. To bardzo prawdopodobne, choć...

więcej...

Avia chce być silniejsza

Avia chce być silniejsza

Czterech zawodników opuściło szeregi siatkarskiej Avii. Klub nie przedłużył kontraktów ze środkowym, Wojciechem Gajoszem, przyjmującym, Maciejem...

więcej...

Słaba druga połowa (foto)

Słaba druga połowa (foto)

Resovia zdobyła w Świdniku trzy punkty i zrobiła poważny krok w stronę awansu do drugiej ligi....

więcej...

Boksowali w Nowej Dębie

Boksowali w Nowej Dębie

Pięć walk stoczyli młodzi pięściarze Avii podczas Międzynarodowego Pucharu Karpat w Boksie, który w sobotę odbył...

więcej...

Porażka numer jeden (foto)

Porażka numer jeden (foto)

Piłkarze Avii stracili miano niepokonanych wiosną, na własnym boisku. W sobotę przegrali z Podhalem Nowy Targ,...

więcej...

Nagrodzeni za sezon

Nagrodzeni za sezon

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika podziękował siatkarzom Avii za udany sezon i...

więcej...

Walczyli z najlepszymi

Walczyli z najlepszymi

Podczas turnieju Hungarian Kickboxing World Cup, Budapeszt gościł światową czołówkę kickboxingu. Dwudziesta czwarta edycja imprezy była...

więcej...

Zdecydował jeden gol (foto)

Zdecydował jeden gol (foto)

Na dobrym poziomie stał sobotni mecz w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym Avia mierzyła się z miejscowym...

więcej...

Miesiąc do mistrzostw

Miesiąc do mistrzostw

Za niespełna miesiąc do Świdnika zjadą najlepsi tenisiści w kraju, którzy powalczą o tytuł mistrzów Polski...

więcej...

Twierdza obroniona (foto)

Twierdza obroniona (foto)

Avia wygrała wszystkie pięć tegorocznych spotkań przed własną publicznością i potwierdziła, że obecnie jest jednym z...

więcej...

Zaczną od Świdnika

Zaczną od Świdnika

Mistrzowskie zawody, impreza integracyjna i Trial Jam. Ostatni weekend maja należeć będzie do najlepszych cyklotrialistów w kraju,...

więcej...

Koniec sezonu dla siatkarzy

Koniec sezonu dla siatkarzy

Siatkarze żółto – niebieskich zakończyli rozgrywki na turnieju półfinałowym o awans do I ligi. W Rybniku...

więcej...

Rozbili Stal

Rozbili Stal

W Rzeszowie Avia odniosła najwyższe, wyjazdowe zwycięstwo w tej rundzie i mocno oddaliła Stal od awansu...

więcej...
 • dsc_0043
 • DSC_0645
 • mural-6
 • DSC_0559
 • DSC_0599
 • DSC_0586
 • DSC_0603
 • DSC_0587
 • mural-7
 • DSC_0561
 • mural-4