Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5 - Świdnik - wysokich lotów

Ten album nie zawiera żadnych elementów

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku

RODZAJ INWESTYCJI:

sport

ROK ROZPOCZĘCIA:

2010

ROK ZAKOŃCZENIA:

2010

KOSZT:

1 250 171,31 zł.

OPIS:

Zostały wybudowane 2 boiska wraz z zapleczem w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012. Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie po 333.000 zł. z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego .W zachodniej części działki znajduje się boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z odwodnieniem, we wschodniej części znajduje się boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Zostało wybudowane oświetlenie, odwodnienie boisk oraz budynki zaplecza w których są szatnie, łazienki i pomieszczenia dla trenera i magazyn sprzętu sportowego. Zostały wykonane niezbędne ciągi komunikacyjne z kostki betonowej oraz cały teren został ogrodzony.