Budowa kanalizacji deszczowej - Świdnik - wysokich lotów

Ten album nie zawiera żadnych elementów

Budowa kanalizacji deszczowej

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej i ul. Kilińskiego w Świdniku

RODZAJ INWESTYCJI:

Wodociągi / kanalizacja

ROK ROZPOCZĘCIA:

2014

ROK ZAKOŃCZENIA:

2014

KOSZT:

287 251,95 zł.

OPIS:

Została wybudowana kanalizacja deszczowa o długości 197,5 m, studnie rewizyjne, studnie chłonne oraz wpusty deszczowe.