Dokończenie budowy ul. Malinowskiego - Świdnik - wysokich lotów

Ten album nie zawiera żadnych elementów

Dokończenie budowy ul. Malinowskiego

NAZWA INWESTYCJI:

Dokończenie budowy ul. Malinowskiego w Świdniku

RODZAJ INWESTYCJI:

drogi

ROK ROZPOCZĘCIA:

2010- wykonanie dokumentacji projektowej

2014- rozpoczęcie robót budowlanych

ROK ZAKOŃCZENIA:

2014

KOSZT:

291 161,24 zł.

OPIS:

Została dokończona budowa ulicy Malinowskiego w Świdniku w ramach której została wybudowana jezdnia i sięgacz z kostki betonowej o pow. 895,3 m, wraz z chodnikiem, oświetleniem ulicznym (5 szt. słupów oświetleniowych) oraz kanalizacją deszczową o długości 118 m.