Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych - Świdnik - wysokich lotów

Ten album nie zawiera żadnych elementów

Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych

Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik- budowa odcinka kolektora wód deszczowych w rejonie osiedla Brzeziny I

RODZAJ INWESTYCJI:

Wodociągi/ kanalizacja

ROK ROZPOCZĘCIA:

2011

ROK ZAKOŃCZENIA:

2014

KOSZT:

2 297 588,59 zł.

KRÓTKI OPIS:

Wybudowano kolejne odcinki kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Brzeziny I.

OPIS

Wybudowano w rejonie osiedla Brzeziny I kolejne odcinki kolektora kanalizacji deszczowej o długości 298 m oraz 364 m