Budowa ul. Traugutta i ul. Pola - Świdnik - wysokich lotów

Ten album nie zawiera żadnych elementów

Budowa ul. Traugutta i ul. Pola

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa ul. Traugutta i ul. Pola w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RODZAJ INWESTYCJI:

drogi

ROK ROZPOCZĘCIA:

2010- wykonanie dokumentacji projektowej

2013- rozpoczęcie robót budowlanych

ROK ZAKOŃCZENIA:

2013

KOSZT:

1 788 110,66 zł.

KRÓTKI OPIS:

Zostały wybudowane ulice Traugutta i Pola w Świdniku wraz z niezbędną infrastrukturą.

OPIS

Została wybudowana ulica Traugutta (684 m)o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami oraz ulica Pola (255 m). Wybudowano 29 miejsc postojowych. Została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne 34 szt. latarń.