• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Repertuar
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • rodzinka

Murale w Świdniku

„Świdnicki Lipiec”

- miejsce: brama budynku łącząca ul. 3 Maja z Placem Konstytucji

Strajki na Lubelszczyźnie rozpoczął protest WSK „PZL Świdnik”. Rankiem, 8 lipca 1980r., pracownicy WSK przerwali pracę na wieść o dramatycznym podwyższeniu cen żywności w zakładowym bufecie, ale i na terenie całego kraju. Rozpoczęły się rozmowy dyrekcji z przedstawicielami robotników, którzy żądali rekompensaty finansowej za podwyżki i lepsze zaopatrzenie świdnickich sklepów. Wysnute przez robotników żądania nie przyniosły jednak żadnych efektów. Zaczął się prawdziwy strajk, który trwał do 11 lipca. W tym czasie władze nieustannie podejmowały próby wyciszenia strajku, przekupienia przywódców protestu. Przełom w sporze nastąpił 11 lipca, kiedy członkowie Komitetu Postojowego, z trzyosobowym prezydium  w składzie: przewodnicząca Zofia Bartkiewicz, Zygmunt Karwowski oraz Roman Olcha, podjęli negocjacje i ogłosili listę 110 żądań załogi. Rozmowy po kilku godzinach zakończyły się porozumieniem kończącym strajk. Świdnickie strajki zapoczątkowały „Lubelski Lipiec”, który z kolei doprowadził do pamiętnego Sierpnia ’80 w Gdańsku i powstania Solidarności.*

*Opracowano na podstawie portalu „Świdnik na kartach historii”

 

 

„Radio Solidarność Świdnik”

- miejsce: ściana bloku przy skrzyżowaniu ulic Jana Kochanowskiego i Niepodległości

Początki świdnickiego radia sięgają 1982 roku, kiedy Henrykowi Gontarzowi – pomysłodawcy audycji, udało się skontaktować z Ireneuszem Haczewskim, który skonstruował nadajnik  i przekazał go do WSK. Pierwszą audycję Radia „S” nadano 30 kwietnia 1983 roku na paśmie telewizyjnym, przez co zbiegła się w czasie z transmisją pogrzebu komunistycznego przywódcy J. Andropowa. Mieszkańcy wysłuchali komunikatu tymczasowej komisji zakładowej WSK Świdnik, w którym apelowano, by nie brano udziału w obchodach 1 maja. Dzień później aresztowano Henryka Gontarza i Ireneusza Haczewskiego. Mimo wielokrotnie powtarzających się aresztowań, radio kontynuowało działalność. Jednak ktoś ze współpracowników dopuścił się zdrady. Twórcę radia aresztowano i wysłano do Warszawy, do więzienia przy ul. Rakowieckiej. Nadajnik przejął Bolesław Karczmarczyk. W sierpniu 1988 roku Radio Solidarność Świdnik zakończyło swoją działalność. Łącznie wyemitowano 43 audycje.*

*Opracowano na podstawie portalu „Świdnik na kartach historii”.

 

 

 „Przysięga na Poczekajce”

- miejsce: ściana bloku przy ul. Niepodległości 27

30 listopada 1983 roku w Lublinie, w kościele u ojców kapucynów na Poczekajce miało miejsce ważne, jednak dziś nieco zapomnienie wydarzenie. Mowa o przysiędze, jaką składali na Biblię i krzyż ludzie związani z Solidarnością. Około 100 osób ślubowało wówczas dochowanie wierności zasadom i ideałom Solidarności walczącej, aktywne uczestnictwo w pracach podziemnych oraz odrzucenie przemocy w walce o przywrócenie „Solidarności”. W podziemnym piśmie „Grot” została opublikowana rota przysięgi, a wszyscy uczestnicy tego wydarzenia otrzymali na pamiątkę krzyże z napisem „zwyciężymy” i znakiem zwycięstwa „V”.*

*Opracowano na podstawie portalu „Świdnik na kartach historii”.

 

 

„Stan wojenny w Świdniku”

- miejsce: garaż przy orliku obok Szkoły Podstawowej nr 3

13 grudnia 1981 r., zakład WSK „PZL Świdnik” ogłosił strajk okupacyjny, zawieszając dyrekcję i znosząc służbę wartowniczą. Strajkujący przejęli całkowitą kontrolę nad zakładem, a na czele strajku stanął Stanisław Pietruszewski (15 grudnia przewodzenie strajkiem przejął Andrzej Sokołowski). 13 grudnia, w godzinach popołudniowych w godzinach popołudniowych, na przyzakładowym lotnisku wylądowały wojskowe śmigłowce. Doszło do spotkania Komitetu Strajkowego z oficerem, pułkownikiem Grzegorczykiem, który poinformował o decyzji militaryzacji WSK. 14 grudnia, ok. 8.00 na terenie zakładu zorganizowano wiec  załogi, w którym wziął udział również dyrektor naczelny WSK J. Czogała, wyrażając wolę pozostania z załogą. Przed południem ks. Jan Hryniewicz odprawił Mszę św. w hali nr 1, w której uczestniczyli strajkujący. W nocy z 14 na 15 grudnia wojsko i formacje pomocnicze podjęły pozorowany atak na zakład, mający na celu przestraszenie robotników i zmuszenie ich do odwołania strajku. Takie działania ze strony władz nie przyniosły jednak spodziewanego efektu. Pracownicy WSK pozostali w zakładzie. Nocą z 16 na 17 grudnia, doszło do pacyfikacji zakładu, schwytano co „ważniejszych” działaczy, aresztowano także dyrektora J. Czogała. Po pacyfikacji zakładu robotnicy zostali zmuszeniu do zakończenia strajku i powrotu do pracy.*

*Opracowano na podstawie portalu „Świdnik na kartach historii” oraz Kroniki Parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku

 

 

„Otwarcie Szkoły Pilotów L.O.P.P im Marszałka Śmigłego-Rydza”

- miejsce: ściana garażu przy ul. 3-go Maja

Początki świdnickich tradycji lotniczych sięgają 1937 roku, kiedy to podjęto decyzję o budowie Szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Świdniku. Najodpowiedniejszym miejscem do realizacji tego celu okazały się tereny nieopodal lasu świdnickiego. Jesienią 1937 roku rozpoczęła się budowa lotniska oraz zabudowań i urządzeń szkolnych. Już 29 czerwca 1938 roku, mimo że jeszcze kilka obiektów szkolnych nie zostało ukończonych, odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego kursu pilotażu, w którym uczestniczyło 24 uczniów. Uroczystości zakończyły się pokazami akrobacji samolotu RWD17, lotami pasażerskimi i skokiem spadochronowym. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla całego regionu, było otwarcie i poświęcenie powstałej w niespełna dwa lata Szkoły Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej oraz nadanie jej imienia Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. W wydarzeniu tym uczestniczyło wiele znamienitych postaci z całego kraju oraz sam Marszałek. Uroczystość odbyła się 4 czerwca 1939r.*

*Opracowano na podstawie: Świdnik Szkoła Pilotów L.O.P.P im. Marszałka Śmigłego-Rydza, opr. P. Jankowski, Świdnik 2009.

 

 

,,Bombardowanie lotniska w Świdniku"

- miejsce: przy ulicy 3 Maja

Mural upamiętnia wydarzenia z 2 września 1939 roku, kiedy miał miejsce nalot niemieckich samolotów. W lesie spadło około 100 bomb. Zginęło 6 osób, a 9 zostało rannych. Uszkodzony został hangar i nowo powstający budynek na lotnisku. Niemieckie raporty donoszą, że lotnisko w Świdniku było bombardowane 2 i 8 września 1939 roku, natomiast z polskich raportów dowiadujemy się, że naloty miały miejsce również 7 i 9 września. 9 września zniszczono las w pobliżu lotniska, pole wzlotów, hangar oraz budynki szkoły. Stojące na lotnisku samoloty były dodatkowo ostrzeliwane. Spłonęły dwie maszyny PZL. 23 Karaś, jeden LWS – 4 Żubr, siedem RWD - 8 i najprawdopodobniej PZL. 37 Łoś. Zginęło 8 żołnierzy, a kilkunastu zostało rannych. Lotnisko zostało odbudowane i w czasie II wojny światowej było wykorzystywane przez Luftwaffe. Następnie przejęli je Sowieci – nie tylko do celów ściśle związanych z toczącą się wojną, ale też do celów politycznych i prześladowań. (Część osadzonych w areszcie NKWD w Lublinie wywieziono transportem lotniczym do ZSRR 11 sierpnia 1944 roku).

 

 

,,Świdnickie Spacery”

- miejsce: ściana bloku przy ulicy 3- go Maja 3

Świdnickie spacery były wymyśloną i zapoczątkowaną w naszym mieście szczególną formą protestu. Ich inicjatorem był nieżyjący już Jan Kaźmierczak, członek Solidarności, który od pierwszych dni stanu wojennego włączył się w podziemne działania. Zbierał składki, kolportował prasę podziemną, uczestniczył w mszach świętych odprawianych za Ojczyzną. O godz. 19.30, czyli w porze nadawania Dziennika Telewizyjnego, świdniczanie demonstracyjnie opuszczali domy i spontanicznie przemierzali ówczesną ulicą Sławińskiego (dzisiejsza Niepodległości), dając wyraz swojego oburzenia. Mieszkańcy ulicy Sławińskiego wystawiali w oknach mieszkań włączone odbiorniki telewizyjne (przodem do okna). Po kilku dniach akcja zgromadziła parotysięczne tłumy. Władze miasta, aby zmusić mieszkańców do oglądania Dziennika Telewizyjnego, ustanowiły godzinę milicyjną o godz. 19.00. Świdniczanie chcąc dalej manifestować niezadowolenie z kłamliwych informacji podawanych w Dzienniku, urządzali masowe spacery o godz. 17.00. Pomysł spacerów podchwycono również w Lublinie i Puławach oraz w Białymstoku, Bielsku-Białej, Elblągu, Garwolinie i Sochaczewie. Za swoją postawę mieszkańcy Świdnika otrzymali w 1982 roku jedną z prestiżowych, symbolicznych nagród nielegalnej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

 

,,Janusz Kasperek i Stanisław Kasperek”

- miejsce: brama przy ulicy Wyszyńskiego 14

Janusz Kasperek urodził się 21 grudnia 1960 roku w Lublinie. Pochodził z rodziny o silnych tradycjach lotniczych, których był żarliwym kontynuatorem. Karierę pilota rozpoczął w 1976 roku w Aeroklubie Robotniczym w Świdniku i jego członkiem pozostał aż do śmierci. Posiadał uprawnienia instruktora I klasy, był także pilotem PLL LOT w stopniu kapitana. Rozsławił Świdnik w Polsce i na świecie, zdobywając czternaście tytułów mistrza Polski w akrobacji samolotowej, a w 1997 roku na mistrzostwach świata w Lawrence trzy złote medale. Dzięki niemu Świdnik pojawił się w czołówce światowych ośrodków lotniczych. Magazyn lotniczy "Skrzydlata Polska" ogłosił Janusza Kasperka Honorowym Sportowcem Lotniczym Roku 1998. Janusz Kasperek zginął śmiercią lotnika 17 października 1998 roku w Janowie. Za swoje zasługi dla polskiego lotnictwa został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1997 roku Rada Miejska przyznała mu tytuł Zasłużony dla Miasta Świdnika.

 

 

,,60-lecie Helicopters Brass Orchestra”

- miejsce: murek przy ulicy Wyszyńskiego 12

Orkiestra powstała w 1952 roku i jest najstarszym zespołem artystycznym naszego miasta, który towarzyszył powstaniu i rozwojowi Świdnika oraz wszystkim najważniejszym wydarzeniom życia kulturalnego i społecznego. Etapem przełomowym w historii orkiestry był rok 1971, kiedy dyrygentem orkiestry został Henryk Maruszak, kierujący nią do dnia dzisiejszego. Pod jego kierownictwem orkiestra dojrzała i okrzepła, odchodząc z typowo marszowej stylistyki, ku stylistyce koncertowej. Od 1992 roku orkiestra występuje pod nazwą Helicopters Brass Orchestra, a organizacyjnie prowadzona jest przez Towarzystwo Przyjaciół Świdnickiej Orkiestry Dętej. O randze zespołu świadczy powiększające się grono wielbicieli, coroczne zaproszenia od organizatorów festiwali w całej Europie i liczne laury, zdobywane na znaczących imprezach muzycznych w kraju i za granicą. Przyznany orkiestrze Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki jest dowodem uznania za wielokrotne zwycięstwa w konkursach i festiwalach orkiestr dętych.

 

 

,,Tadeusz Góra”

- miejsce: ściana przy ulicy Wyspiańskiego

Tadeusz Góra urodził się 19 stycznia 1918 roku. Był jednym z najznamienitszych polskich pilotów. 

18 maja 1938 roku dokonał nieprawdopodobnego wyczynu, pokonując w nieprzerwanym locie z południa na północ, z Bezmiechowej w Bieszczadach do Solecznik Małych na Litwie, odległość 577,8 km. Za ten wyczyn jako pierwszy lotnik na świecie został odznaczony medalem Lilienthala -  najwyższym międzynarodowym odznaczeniem szybowniczym. Podczas II wojny światowej otrzymał przydział do brytyjskiej jednostki. Należał do 316 polskiego dywizjonu myśliwskiego, a w późniejszym okresie latał także w dywizjonach 306 i 315. W sumie wykonał 111 lotów bojowych i 47 operacyjnych. Za osiągnięcia w wypełnianiu zadań bojowych odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz brytyjskimi The 1939-1945 Star, The War Medal 1939-1945 i The Defence Medal. Po wojnie powrócił do Polski. Za zasługi powojenne został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też od Rady Miasta Świdnika tytuł honorowy "Zasłużony dla Miasta Świdnika. W 2007 roku został awansowany do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. Jako pierwszy polski lotnik w historii, a drugi na świecie zdobył Złotą Odznakę Szybowcową z Trzema Diamentami. Zmarł 4 stycznia 2010 roku w Świdniku.

 

„Zima w mieście” już za chwilę

„Zima w mieście” już za chwilę

W lutym, na Lubelszczyźnie rozpoczną się ferie. Jak, co roku, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w tym czasie na akcję „Zima…

więcej...
Lodowisko ruszyło

Lodowisko ruszyło

Jeżdżenie na łyżwach jest jedną z popularniejszych aktywności w okresie zimowym, niezależnie od wieku. Od minionej niedzieli aż do wiosny,…

więcej...
Mieszkania w projekcie

Mieszkania w projekcie

Czekają na nie setki świdniczan, ale również przyjezdni. Jak tłumaczą przedstawiciele ratu­sza, trwa właśnie projektowanie bloków z rzą­dową dopłatą. Wykonawca…

więcej...
To będzie rowerowy raj!

To będzie rowerowy raj!

Poczuć radość z górskiej jazdy w środku miasta? Już w tym roku taką szansę do­staną rowerzyści ze Świdnika. W naszym…

więcej...
MRM na start!

MRM na start!

Świdnickie szkoły są już po wyborach kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W gronie przyszłych radnych znalazło się 20 uczniów. Po…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Wiaty już czekają

Wiaty już czekają

I to nie na lepszą pogodę, ale na zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mają stanąć...

więcej...

Powalczą o rządowe fundusze

Powalczą o rządowe fundusze

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs do trzeciej edycji programu Razem Bezpieczniej. W dwóch poprzednich, z...

więcej...

„Zima w mieście” już za chwilę

„Zima w mieście” już za chwilę

W lutym, na Lubelszczyźnie rozpoczną się ferie. Jak, co roku, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w tym czasie...

więcej...

Lodowisko ruszyło

Lodowisko ruszyło

Jeżdżenie na łyżwach jest jedną z popularniejszych aktywności w okresie zimowym, niezależnie od wieku. Od minionej niedzieli...

więcej...

Teatralna premiera

Teatralna premiera

To była niedziela pełna debiutów. Świdniczanie, po raz pierwszy, obejrzeli spektakl młodzieżowej grupy Teatru Puk-Puk pt. „Łódeczka”,...

więcej...

Jasełka przedszkolaków

Jasełka przedszkolaków

Dzieci z Przedszkola nr 7 pojawiły się wczoraj w kościele pw. NMP Matki Kościoła, by przypomnieć wiernym,...

więcej...

Urodzona w niezwykły dzień

Urodzona w niezwykły dzień

Gabrysia ze Świdnika urodziła się 11 listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Władze...

więcej...

Z orkiestrą w Nowy Rok

Z orkiestrą w Nowy Rok

Były świetne standardy, marsze, rockowe przeboje, hity taneczne a do tego niezwykli goście. Zanim jednak zabrzmiały pierwsze...

więcej...

Wierszem o Kubusiu Puchatku

Wierszem o Kubusiu Puchatku

Bajkowy miś stał się już postacią kultową. Doczekał się gadżetów ze swoją podobizną, filmów, ale również konkursów...

więcej...

To będzie rowerowy raj!

To będzie rowerowy raj!

Poczuć radość z górskiej jazdy w środku miasta? Już w tym roku taką szansę do­staną rowerzyści ze...

więcej...

Piękna znaczy nowoczesna

Piękna znaczy nowoczesna

Te słowa chyba najlepiej oddają, o co chodzi w Glamour - Instytucie Urody, który we wrze­śniu otworzyły...

więcej...

Mieszkania w projekcie

Mieszkania w projekcie

Czekają na nie setki świdniczan, ale również przyjezdni. Jak tłumaczą przedstawiciele ratu­sza, trwa właśnie projektowanie bloków z...

więcej...

Na łyżwy od niedzieli

Na łyżwy od niedzieli

Dobra wiadomość dla fanów zimowych sportów. Pora naostrzyć łyżwy i przygotować ciepłe ubrania. W niedzielę powróci miejska...

więcej...

MRM na start!

MRM na start!

Świdnickie szkoły są już po wyborach kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W gronie przyszłych radnych znalazło się...

więcej...

Pamiętają o swoich dziadkach

Pamiętają o swoich dziadkach

Wielką niespodziankę przygotowały w czwartek dla babć i dziadków Kleksiki z Przedszkola nr 3. Zaprosiły ich na...

więcej...

Muzyczne popołudnie (foto)

Muzyczne popołudnie (foto)

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta zabrzmiały arie, między innymi z oper "Orfeusz i Eurydyka" oraz "Rinaldo", a...

więcej...

Koncert na dziesięć gitar

Koncert na dziesięć gitar

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gdy śliczna Panna”, „Oj maluśki, maluśki…”, „Cicha noc” czy „Do szopy, hej pasterze”...

więcej...

Niebezpieczna sadza

Niebezpieczna sadza

Pojawienie się iskier w przewodzie kominowym napędziło strachu mieszkańcom jednego z domów jednorodzinnych przy ul. B. Czecha....

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Maj pod znakiem Domagały

Maj pod znakiem Domagały

To będzie wyjątkowo rozśpiewany miesiąc. W maju, w naszym mieście wystąpi Paweł Domagała, jeden z najbardziej rozpoznawalnych...

więcej...

Koncert Janusz Radka

Koncert Janusz Radka

8 marca na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zagra Janusz Radek z zespołem. Charyzmatyczny artysta stale otwiera się na...

więcej...

Hrabi zagrają w Świdniku

Hrabi zagrają w Świdniku

Kabaret Hrabi już po raz kolejny odwiedzi nasze miasto. Tym razem grupa zaprezentuje program „Wady i Waszki”: Nikt...

więcej...

Smolasty wystąpi w Świdniku

Smolasty wystąpi w Świdniku

To będzie muzyczny początek roku. W Centrum Kultury wystąpi Smolasty, a właściwie, Norbert Smoliński. Wokalista, raper oraz...

więcej...

Koncert R. Rynkowskiego

Koncert R. Rynkowskiego

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w kraju oraz wielokrotny laureat Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, którego utwory...

więcej...

Baletowa premiera

Baletowa premiera

Na początku lutego najmłodsi przeniosą się do krainy baśni. Świdnicki Zespół Baletowy, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury,...

więcej...

Kochanym dziadkom

Kochanym dziadkom

Już za chwilę swoje święto będą obchodzić babcie i dziadkowie. Z tej okazji najmłodsi przygotowali dla nich...

więcej...

Wybierz się na spektakl

Wybierz się na spektakl

Na wspólny wyjazd na przedstawienie „Betlejem polskie”, w siedzibie zespołu Mazowsze, zaprasza świdnickie Centrum Kultury. Spektakl odbędzie...

więcej...

Na urodzinach u J. Brzechwy

Na urodzinach u J. Brzechwy

Przy pełnej sali zadebiutowała dziś najstarsza, dorosła grupa Teatru Puk-Puk ze spektaklem „A na jutro tort u...

więcej...

Świdnickie kolędowanie (fot…

Świdnickie kolędowanie (foto)

Na pewno nie żałował ten, kto wybrał się na dzisiejsze „Świdnickie kolędowanie”. W wypełnionej po brzegi sali...

więcej...

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Choć chodzą jeszcze do szkoły, mają za sobą liczne występy na koncertach i wydarzeniach charytatywnych. Teraz dostali...

więcej...

Chcą pojechać na ZEW

Chcą pojechać na ZEW

20 kapel, a wśród nich świdnicki The Backstage, ma szansę wystąpić podczas ZEW się budzi Festiwal w...

więcej...

Witek Muzyk Ulicy

Witek Muzyk Ulicy

W połowie grudnia do naszego miasta przyjedzie jeden z najbardziej charyzmatycznych artystów polskiej sceny muzycznej - Witek...

więcej...

Nagrody dla artystów (foto)

Nagrody dla artystów (foto)

Dzień Kultury stał się doskonałą okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Świdnika osobom, które w 2017 roku osiągnęły...

więcej...

Patriotyczny wieczór

Patriotyczny wieczór

Choć główne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności już za nami, w Świdniku wciąż odbywa się...

więcej...

Poetycka premiera

Poetycka premiera

Na koncie ma felietony o życiu, codziennych problemach, dużych i małych radościach oraz 9 tomików poezji, do...

więcej...

Muzycznie dla Niepodległej

Muzycznie dla Niepodległej

Na niezwykłe dwa koncerty pt. „Defilada Niepodległości” zaprosili dziś świdniczan młodzi tancerze i muzycy. W sali kameralnej...

więcej...

Rozkołysani jazzem (foto)

Rozkołysani jazzem (foto)

Jeszcze na konferencji prasowej Richard Bona, gwiazda 17. Świdnik Jazz Festival ogłosił, że z niecierpliwością czeka na...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Za dużo nerwów

Za dużo nerwów

Trzy sety trwał sobotni mecz siatkarzy Avii z Neobusem Raf-Mar Sołek Cars Niebylec. Świdniczanie wygrali do...

więcej...

Rywale byli tłem

Rywale byli tłem

Podobnie jak przed rokiem, pierwszym rywalem piłkarzy Avii w zimowym sparingu był Granit Bychawa. 12 miesięcy...

więcej...

Nauczą boksu za darmo

Nauczą boksu za darmo

Sekcja pięściarska MKS Avia Świdnik zaprasza dziewczęta i chłopców na treningi bokserskie. Zajęcia odbywają się trzy...

więcej...

Wygrana to obowiązek

Wygrana to obowiązek

Trzy mecze pozostały do końca sezonu zasadniczego w II lidze siatkarzy, grupie szóstej. Świdniczanie, którzy są...

więcej...

Pomagali przez sport

Pomagali przez sport

122 zawodników ze Świdnika, Łęcznej, Piaski, Milejowa i Lublina wzięło udział w noworocznym turnieju taekwondo, zorganizowanym...

więcej...

Mają finał

Mają finał

Z dobrej strony pokazali się młodzi piłkarze Avii z rocznika 2008. Podopieczni Wiesława Kołodzieja zameldowali się...

więcej...

Przygotowania czas zacząć

Przygotowania czas zacząć

Po kilku tygodniach przerwy do pracy wracają piłkarze żółto – niebieskich. Trzecioligowcy spotkają się na pierwszych...

więcej...

W elitarnym gronie

W elitarnym gronie

Zdzisław Stypiński odebrał z rąk Witolda Bańki, ministra sportu i turystyki oraz Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny,...

więcej...

Zagraj o puchar

Zagraj o puchar

Do 18 stycznia można się zapisywać na turniej juniorów w futsalu. Osiemnastą edycję wydarzenia organizuje Starostwo...

więcej...

„Pietka” z kontraktem

„Pietka” z kontraktem

Dobra wiadomość dla kibiców świdnickiej Avii. Kontrakt z klubem przedłużył właśnie Piotr Prędota. Napastnik żółto –...

więcej...

Tytuł został w Świdniku

Tytuł został w Świdniku

Drugi rok z rzędu najlepszym zespołem Lubelszczyzny wśród samorządowców okazała się drużyna Świdnika. Nasi reprezentanci obronili...

więcej...

Obronią tytuł?

Obronią tytuł?

Sześć zespołów wystąpi w piątej edycji Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców. Turniej zorganizuje...

więcej...

Rosną młode talenty (foto)

Rosną młode talenty (foto)

Drugi raz z rzędu najmłodsi sportowcy spod znaku MKS Avia pożegnali rok turniejem piłkarskim, zorganizowanym pod...

więcej...

Znów uwolnią energię

Znów uwolnią energię

Po raz drugi Miejski Klub Sportowy Avia kończy rok organizując turniej piłkarski pod patro­natem Polskiej Grupy...

więcej...

Zdjęcia z derbów

Zdjęcia z derbów

Przygotowaliśmy fotorelację z meczu LUK Politechnika Lublin - MKS Avia Świdnik. Zapraszamy do oglądania.

więcej...

Słodki smak porażki

Słodki smak porażki

Pięć setów trwał dzisiejszy mecz siatkarzy Avii z LUK Politechnika Lublin. Ostatecznie górą byli zawodnicy ze...

więcej...

O lidera i prymat

O lidera i prymat

Nie trzeba być ekspertem, by przewidzieć, że sobotni mecz Avii Świdnik z LUK Politechnika Lublin będzie...

więcej...

Nie zapomnieli o dzieciach

Nie zapomnieli o dzieciach

Stało się już tradycją, że w okresie świątecznym Avia Świdnik i jej kibice zbierają dary dla...

więcej...