• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Repertuar
 • rodzinka
 • Idzie sobie Grześ...
 • Zdrowy Świdnik

Świdnickie Forum Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku pragnie zaprosić na IV spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców, które odbędzie się w siedzibie tut. Urzędu, Aleja Lotników Polskich 1, w dniu 3 czerwca 2014r. o godzinie 13.30 w sali numer 10 na II piętrze.

Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z informacją na temat realizacji projektu „Twój cel – Nasze wsparcie – Wspólny sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 6.1.3 POKL z podziałem na poszczególne formy wsparcia, jak również z nowymi formami wsparcia zatrudnienia bezrobotnych na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowo zostaną poinformowani o możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy przez PUP w Świdniku.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 5 maja 2014r. PUP w Świdniku ponownie ogłosił nabór do projektu systemowego „Twój cel – nasze wsparcie – wspólny sukces” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3.

Porządek spotkania:

 1. Wystąpienie Pana Włodzimierza Radka - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku
 2. Przedstawienie informacji na temat realizacji projektu „Twój cel – Nasze wsparcie – Wspólny sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 6.1.3 POKL z podziałem na poszczególne formy wsparcia
 3. Przedstawienie informacji dotyczących nowych form wsparcia zatrudnienia bezrobotnych na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 4. Przedstawienie informacji dotyczących możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy
 5. Dyskusja
 6. Zakończenie spotkania

 

 

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA
ŚWIDNICKIEGO FORUM PRACODAWCÓW

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Świdnickie Forum Pracodawców zrzesza podmioty działające na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 2. Inicjatorem i organizatorem Świdnickiego Forum Pracodawców jest Dyrektor PUP w Świdniku.

 

 II. MISJA I CELE

 

 1. Misją Świdnickiego Forum Pracodawców jest kreowanie efektywnej polityki lokalnego rynku pracy.
 2. Celem działania Świdnickiego Forum Pracodawców jest:
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami wchodzącymi w skład Świdnickiego Forum Pracodawców, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego;
 • wspólne rozwiązywanie problemów podmiotów korzystających z usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez PUP w Świdniku, tj. pracodawców i ich pracowników oraz osób zarejestrowanych w PUP w Świdniku.

 

 III. ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

1. Podstawą przyjęcia do Świdnickiego Forum Pracodawców jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, a następnie pozytywne jej zweryfikowanie przez Dyrektora PUP w Świdniku.

2. Dyrektor może nie przyjąć do Świdnickiego Forum Pracodawców pracodawcy, który w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia uczestnictwa został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.

3. Świdnickie Forum Pracodawców działa w oparciu o następujące zasady:

-        Zasada dobrowolności;

-        Zasada równości;

-        Zasada bezpłatności;

-        Zasada wyczerpującego udzielania informacji;

-        Zasada szybkości i prostoty działania;

-        Zasada dzielenia się doświadczeniem;

-        Zasada promocji.

 

 IV.          CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 Członkowie Świdnickiego Forum Pracodawców mają prawo do:

1) udziału w wydarzeniach organizowanych przez PUP w Świdniku umożliwiających bezpłatną promocję firmy;

2) pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

3) pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych w PUP w Świdniku, w tym skierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy;

4) pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielenie indywidualnych porad zawodowych;

5) pomocy w organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych, które pracodawca zamierza zatrudnić oraz pracowników powyżej 45 roku życia zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku pracy;

6) dostępu do informacji dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób zarejestrowanych w PUP w Świdniku;

7) informacji o lokalnym rynku pracy, poziomie i strukturze bezrobocia;

8) informacji na temat świadczonych usług rynku pracy, tj.: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń;

9) informacji na temat świadczonych instrumentów rynku pracy, tj. staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowań do podjęcia działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz prac społecznie użytecznych.

W celu efektywnej współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz wytyczania kierunków i programów działania, członkowie deklarują udział w spotkaniach. 

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


4. SPOTKANIE

3 czerwca odbyło się 4. spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z informacją na temat realizacji projektu „Twój cel – Nasze wsparcie – Wspólny sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 6.1.3 POKL z podziałem na poszczególne formy wsparcia, jak również z nowymi formami wsparcia zatrudnienia bezrobotnych na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowo zostali poinformowani o możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy przez PUP w Świdniku.

 

2. SPOTKANIE

W dniu 27.05.2013 r. w Powiatowym Urzędzie pracy w Świdniku odbyło się drugie robocze spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją na temat podziału środków z rezerwy Ministra Pracy na poszczególne formy wsparcia, jak również z możliwości skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w zakresie organizacji i zarządzania mikroprzedsiębiorstwem, finansów mikroprzedsiębiorstwa, działalności na rynkach zagranicznych, innowacyjności – podniesienia konkurencyjności w ramach projektu „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS – Poddziałanie 8.1.1 POKL. Dodatkowo pracodawcy zostali poinformowani o możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy przez PUP w Świdniku.
Uczestnicy uzyskali również informacje dotyczące realizacji projektów:
1.„Droga do sukcesu” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 7.2.1 POKL oraz,
2. „Twój cel – Nasze wsparcie – Wspólny sukces” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Poddziałanie 6.1.3 POKL

 

1. SPOTKANIE

W dniu 25.02.2013 r. w Powiatowym Urzędzie pracy w Świdniku odbyło się pierwsze robocze spotkanie Świdnickiego Forum Pracodawców. Uczestnicy spotkania zapoznali się z możliwościami, jakie oferuje pracodawcom Urząd Pracy, jak również z podziałem środków na FP i EFS w PUP w Świdniku z uwzględnieniem poszczególnych form wsparcia. Dodatkowo pracodawcy zostali poinformowani o możliwości pozyskania środków z rezerwy Ministra Pracy przez PUP w Świdniku.

 

„Zima w mieście” już za chwilę

„Zima w mieście” już za chwilę

W lutym, na Lubelszczyźnie rozpoczną się ferie. Jak, co roku, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w tym czasie na akcję „Zima…

więcej...
Lodowisko ruszyło

Lodowisko ruszyło

Jeżdżenie na łyżwach jest jedną z popularniejszych aktywności w okresie zimowym, niezależnie od wieku. Od minionej niedzieli aż do wiosny,…

więcej...
Mieszkania w projekcie

Mieszkania w projekcie

Czekają na nie setki świdniczan, ale również przyjezdni. Jak tłumaczą przedstawiciele ratu­sza, trwa właśnie projektowanie bloków z rzą­dową dopłatą. Wykonawca…

więcej...
To będzie rowerowy raj!

To będzie rowerowy raj!

Poczuć radość z górskiej jazdy w środku miasta? Już w tym roku taką szansę do­staną rowerzyści ze Świdnika. W naszym…

więcej...
MRM na start!

MRM na start!

Świdnickie szkoły są już po wyborach kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W gronie przyszłych radnych znalazło się 20 uczniów. Po…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

„Zima w mieście” już za chwilę

„Zima w mieście” już za chwilę

W lutym, na Lubelszczyźnie rozpoczną się ferie. Jak, co roku, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w tym czasie...

więcej...

Lodowisko ruszyło

Lodowisko ruszyło

Jeżdżenie na łyżwach jest jedną z popularniejszych aktywności w okresie zimowym, niezależnie od wieku. Od minionej niedzieli...

więcej...

Teatralna premiera

Teatralna premiera

To była niedziela pełna debiutów. Świdniczanie, po raz pierwszy, obejrzeli spektakl młodzieżowej grupy Teatru Puk-Puk pt. „Łódeczka”,...

więcej...

Jasełka przedszkolaków

Jasełka przedszkolaków

Dzieci z Przedszkola nr 7 pojawiły się wczoraj w kościele pw. NMP Matki Kościoła, by przypomnieć wiernym,...

więcej...

Urodzona w niezwykły dzień

Urodzona w niezwykły dzień

Gabrysia ze Świdnika urodziła się 11 listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Władze...

więcej...

Wierszem o Kubusiu Puchatku

Wierszem o Kubusiu Puchatku

Bajkowy miś stał się już postacią kultową. Doczekał się gadżetów ze swoją podobizną, filmów, ale również konkursów...

więcej...

To będzie rowerowy raj!

To będzie rowerowy raj!

Poczuć radość z górskiej jazdy w środku miasta? Już w tym roku taką szansę do­staną rowerzyści ze...

więcej...

Piękna znaczy nowoczesna

Piękna znaczy nowoczesna

Te słowa chyba najlepiej oddają, o co chodzi w Glamour - Instytucie Urody, który we wrze­śniu otworzyły...

więcej...

Mieszkania w projekcie

Mieszkania w projekcie

Czekają na nie setki świdniczan, ale również przyjezdni. Jak tłumaczą przedstawiciele ratu­sza, trwa właśnie projektowanie bloków z...

więcej...

Na łyżwy od niedzieli

Na łyżwy od niedzieli

Dobra wiadomość dla fanów zimowych sportów. Pora naostrzyć łyżwy i przygotować ciepłe ubrania. W niedzielę powróci miejska...

więcej...

MRM na start!

MRM na start!

Świdnickie szkoły są już po wyborach kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W gronie przyszłych radnych znalazło się...

więcej...

Pamiętają o swoich dziadkach

Pamiętają o swoich dziadkach

Wielką niespodziankę przygotowały w czwartek dla babć i dziadków Kleksiki z Przedszkola nr 3. Zaprosiły ich na...

więcej...

Muzyczne popołudnie (foto)

Muzyczne popołudnie (foto)

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta zabrzmiały arie, między innymi z oper "Orfeusz i Eurydyka" oraz "Rinaldo", a...

więcej...

Koncert na dziesięć gitar

Koncert na dziesięć gitar

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gdy śliczna Panna”, „Oj maluśki, maluśki…”, „Cicha noc” czy „Do szopy, hej pasterze”...

więcej...

Niebezpieczna sadza

Niebezpieczna sadza

Pojawienie się iskier w przewodzie kominowym napędziło strachu mieszkańcom jednego z domów jednorodzinnych przy ul. B. Czecha....

więcej...

Za mało na odszkodowania

Za mało na odszkodowania

Większość właścicieli działek, które znajdą się pod drogą, już otrzymała pieniądze. Problem pojawił się jednak gdzie indziej....

więcej...

Nowa odsłona za unijną kasę

Nowa odsłona za unijną kasę

Zmiany czekają teren wokół Miejskiego Centrum Usług Socjalnych i budynek przy Wyszyńskiego 14. Zostaną przeprowadzone z udziałem...

więcej...

Podziękowali za Orszak

Podziękowali za Orszak

Dziś, w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie działań, związanych z 7. edycją Orszaku Trzech Króli. Jego...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Koncert Janusz Radka

Koncert Janusz Radka

8 marca na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zagra Janusz Radek z zespołem. Charyzmatyczny artysta stale otwiera się na...

więcej...

Hrabi zagrają w Świdniku

Hrabi zagrają w Świdniku

Kabaret Hrabi już po raz kolejny odwiedzi nasze miasto. Tym razem grupa zaprezentuje program „Wady i Waszki”: Nikt...

więcej...

Z orkiestrą w Nowy Rok

Z orkiestrą w Nowy Rok

Były świetne standardy, marsze, rockowe przeboje, hity taneczne a do tego niezwykli goście. Zanim jednak zabrzmiały pierwsze...

więcej...

Baletowa premiera

Baletowa premiera

Na początku lutego najmłodsi przeniosą się do krainy baśni. Świdnicki Zespół Baletowy, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury,...

więcej...

Kochanym dziadkom

Kochanym dziadkom

Już za chwilę swoje święto będą obchodzić babcie i dziadkowie. Z tej okazji najmłodsi przygotowali dla nich...

więcej...

Koncert R. Rynkowskiego

Koncert R. Rynkowskiego

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w kraju oraz wielokrotny laureat Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, którego utwory...

więcej...

Smolasty zagra w Świdniku

Smolasty zagra w Świdniku

To będzie muzyczny początek roku. W Centrum Kultury wystąpi Smolasty, a właściwie, Norbert Smoliński. Wokalista, raper oraz...

więcej...

Wybierz się na spektakl

Wybierz się na spektakl

Na wspólny wyjazd na przedstawienie „Betlejem polskie”, w siedzibie zespołu Mazowsze, zaprasza świdnickie Centrum Kultury. Spektakl odbędzie...

więcej...

Na urodzinach u J. Brzechwy

Na urodzinach u J. Brzechwy

Przy pełnej sali zadebiutowała dziś najstarsza, dorosła grupa Teatru Puk-Puk ze spektaklem „A na jutro tort u...

więcej...

Świdnickie kolędowanie (fot…

Świdnickie kolędowanie (foto)

Na pewno nie żałował ten, kto wybrał się na dzisiejsze „Świdnickie kolędowanie”. W wypełnionej po brzegi sali...

więcej...

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Choć chodzą jeszcze do szkoły, mają za sobą liczne występy na koncertach i wydarzeniach charytatywnych. Teraz dostali...

więcej...

Chcą pojechać na ZEW

Chcą pojechać na ZEW

20 kapel, a wśród nich świdnicki The Backstage, ma szansę wystąpić podczas ZEW się budzi Festiwal w...

więcej...

Witek Muzyk Ulicy

Witek Muzyk Ulicy

W połowie grudnia do naszego miasta przyjedzie jeden z najbardziej charyzmatycznych artystów polskiej sceny muzycznej - Witek...

więcej...

Nagrody dla artystów (foto)

Nagrody dla artystów (foto)

Dzień Kultury stał się doskonałą okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Świdnika osobom, które w 2017 roku osiągnęły...

więcej...

Patriotyczny wieczór

Patriotyczny wieczór

Choć główne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności już za nami, w Świdniku wciąż odbywa się...

więcej...

Poetycka premiera

Poetycka premiera

Na koncie ma felietony o życiu, codziennych problemach, dużych i małych radościach oraz 9 tomików poezji, do...

więcej...

Muzycznie dla Niepodległej

Muzycznie dla Niepodległej

Na niezwykłe dwa koncerty pt. „Defilada Niepodległości” zaprosili dziś świdniczan młodzi tancerze i muzycy. W sali kameralnej...

więcej...

Rozkołysani jazzem (foto)

Rozkołysani jazzem (foto)

Jeszcze na konferencji prasowej Richard Bona, gwiazda 17. Świdnik Jazz Festival ogłosił, że z niecierpliwością czeka na...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Nauczą boksu za darmo

Nauczą boksu za darmo

Sekcja pięściarska MKS Avia Świdnik zaprasza dziewczęta i chłopców na treningi bokserskie. Zajęcia odbywają się trzy...

więcej...

Wygrana to obowiązek

Wygrana to obowiązek

Trzy mecze pozostały do końca sezonu zasadniczego w II lidze siatkarzy, grupie szóstej. Świdniczanie, którzy są...

więcej...

Pomagali przez sport

Pomagali przez sport

122 zawodników ze Świdnika, Łęcznej, Piaski, Milejowa i Lublina wzięło udział w noworocznym turnieju taekwondo, zorganizowanym...

więcej...

Mają finał

Mają finał

Z dobrej strony pokazali się młodzi piłkarze Avii z rocznika 2008. Podopieczni Wiesława Kołodzieja zameldowali się...

więcej...

Przygotowania czas zacząć

Przygotowania czas zacząć

Po kilku tygodniach przerwy do pracy wracają piłkarze żółto – niebieskich. Trzecioligowcy spotkają się na pierwszych...

więcej...

W elitarnym gronie

W elitarnym gronie

Zdzisław Stypiński odebrał z rąk Witolda Bańki, ministra sportu i turystyki oraz Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny,...

więcej...

Zagraj o puchar

Zagraj o puchar

Do 18 stycznia można się zapisywać na turniej juniorów w futsalu. Osiemnastą edycję wydarzenia organizuje Starostwo...

więcej...

„Pietka” z kontraktem

„Pietka” z kontraktem

Dobra wiadomość dla kibiców świdnickiej Avii. Kontrakt z klubem przedłużył właśnie Piotr Prędota. Napastnik żółto –...

więcej...

Tytuł został w Świdniku

Tytuł został w Świdniku

Drugi rok z rzędu najlepszym zespołem Lubelszczyzny wśród samorządowców okazała się drużyna Świdnika. Nasi reprezentanci obronili...

więcej...

Obronią tytuł?

Obronią tytuł?

Sześć zespołów wystąpi w piątej edycji Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców. Turniej zorganizuje...

więcej...

Rosną młode talenty (foto)

Rosną młode talenty (foto)

Drugi raz z rzędu najmłodsi sportowcy spod znaku MKS Avia pożegnali rok turniejem piłkarskim, zorganizowanym pod...

więcej...

Znów uwolnią energię

Znów uwolnią energię

Po raz drugi Miejski Klub Sportowy Avia kończy rok organizując turniej piłkarski pod patro­natem Polskiej Grupy...

więcej...

Zdjęcia z derbów

Zdjęcia z derbów

Przygotowaliśmy fotorelację z meczu LUK Politechnika Lublin - MKS Avia Świdnik. Zapraszamy do oglądania.

więcej...

Słodki smak porażki

Słodki smak porażki

Pięć setów trwał dzisiejszy mecz siatkarzy Avii z LUK Politechnika Lublin. Ostatecznie górą byli zawodnicy ze...

więcej...

O lidera i prymat

O lidera i prymat

Nie trzeba być ekspertem, by przewidzieć, że sobotni mecz Avii Świdnik z LUK Politechnika Lublin będzie...

więcej...

Nie zapomnieli o dzieciach

Nie zapomnieli o dzieciach

Stało się już tradycją, że w okresie świątecznym Avia Świdnik i jej kibice zbierają dary dla...

więcej...

Trzy sety, trzy punkty

Trzy sety, trzy punkty

Trzy sety trwał sobotni mecz żółto – niebieskich z PZL Sędziszów Małopolski. Świdniczanie, zgodnie z przewidywaniami,...

więcej...

Czterech na wylocie?

Czterech na wylocie?

Zapowiada się kilka zmian w kadrze trzecioligowej drużyny piłkarskiej Avii. Niedługo z żółto – niebieskimi może...

więcej...