• rodzinka
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Repertuar
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Schronisko w Krzesimowie
 • SH

Usuwanie azbestu

Program usuwania wyrobów zawierających

azbest dla Gminy Miejskiej Świdnik

 

W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), powstał „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku. Zakłada on oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Program ten nakłada na gminy następujące zadania:

 1. Uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami.
 2. Przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycje azbestu.
 3. Współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem.
 4. Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu”.

Azbest jest znany od kilku tysięcy lat, a szerokie zastosowanie uzyskał w ostatnich 100 latach. Służył on do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych, elewacyjnych oraz rur. Trwałość płyt azbestowo-cementowych szacuje się na 30 lat, natomiast okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy. Korodujące wyroby zawierające azbest uwalniają pył azbestowy, który wnikając do organizmu wywołuje poważne choroby układu oddechowego. Dlatego władze samorządowe, mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz prawo Unii Europejskiej powinny podjąć działania w kierunku likwidacji tak niebezpiecznego odpadu, jakim jest azbest.

Celem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Świdnik jest:

 • przygotowanie planu oczyszczenia terenu Gminy Miejskiej Świdnik z wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie,
 • dostosowanie działań do wymagań przepisów prawnych obowiązujących w prawodawstwie polskim i Dyrektywach Unii Europejskiej, a dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
 • stworzenie odpowiednich warunków do ograniczenia negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko naturalne.

Program zawiera podstawowe informacje dotyczące właściwości azbestu, jego budowy oraz szkodliwego oddziaływania na ludzi oraz środowisko. Równocześnie określono w Programie harmonogram realizacji najważniejszych zadań, szacując ich koszty w rozbiciu na lata, które Program obejmuje.

Szczegóły dotyczące planu rozwoju lokalnego znajdują się w Załączniku do Uchwały nr 161 Rady Miasta Świdnik z dnia 25.09.2008r.

Najczęściej czytane

 • Walczyli z ogniem
  Walczyli z ogniem Spalony dach i uszkodzona instalacja elektryczna to efekt burzy, która…
 • Seans pod chmurką
  Seans pod chmurką Cztery wieczory w lipcu i sierpniu będzie można spędzić oglądając…
 • Nowe życie placu
  Nowe życie placu Wodotryski, zdroje wodne, strefy wypoczynku, odnowiona zieleń. Tak po przebudowie…
 • Jaś potrzebuje pomocy
  Jaś potrzebuje pomocy W 2014 roku u Jasia Karwowskiego, chłopca mieszkającego w Krępcu…
 • O krok od tragedii
  O krok od tragedii Wczoraj, 62-letnia mieszkanka Świdnika została dotkliwie pogryziona przez psa. Do…
 • DSC_0561
 • mural-1
 • DSC_0643
 • dsc_0043
 • DSC_0611
 • DSC_0621
 • DSC_0617
 • DSC_0622
 • dsc_0036
 • DSC_0603
 • dsc_0586