• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...

Gospodarka odpadami - ile zapłacę za odpady

Ile zapłacę za odpady ?

Formularz wpłaty (do pobrania)

Na sesji Rady Miasta Świdnik w dniu 29 listopada 2012 roku zostały uchwalone wysokości opłat obowiązujących w Świdniku od 1 lipca 2013 roku które będą zależne od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i wyniosą miesięcznie:

  • 11 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych
  • 14 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych

W przypadku budynków wielorodzinnych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie od właścicieli nieruchomości przez zarządcę nieruchomości przy opłacie za mieszkanie.

W przypadku budynków jednorodzinnych opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty. Termin wniesienia pierwszej opłaty (za miesiąc lipiec 2013 roku) upływa dnia 15 sierpnia 2013 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną od właścicieli nieruchomości uiszcza się przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy:

URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
PKO BP SA O/SWIDNIK
95 1020 3176 0000 5802 0013 7885

Poborem i egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie się zajmować Wydział Finansowy Urzędu Miasta Świdnik tel. 81 751 76 47 natomiast obsługą techniczną nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Świdnik tel. 81 751 76 71

Kliknij aby pobrać formularz wpłaty
[ Powrót do menu ]