Uniwersystet Trzeciego Wieku - Świdnik - wysokich lotów

Uniwersystet Trzeciego Wieku w Świdniku

 

 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku

ul. Hotelowa 6A lok. 1

Sekretariat czynny w czwartki od 10.00 do 11.00 i 15.00 do 17.00 

Tel. 81 473 73 19, www.u3ws.eu

Studentem UTW może zostać każda osoba w wieku emerytalnym, która pragnie poszerzać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i chce zachować kondycję fizyczną. Zainteresowani, za niewielką opłatą mogą uczestniczyć w zajęciach, które są realizowane. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma też egzaminów, a legitymacje studenckie i dyplomy ukończenia UTW mają charakter symboliczny.

I semestr  02.10.2017 – 26.01.2018           

II semestr  12.02.2018 – 30.05.2018

WYKŁADY AUDYTORYJNE
Wykłady z różnych dziedzin wiedzy prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz inne  osobistości w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta. Odbywają się dwa razy w miesiącu, w środy o godz. 16.00 w terminach: 25.X; 08.XI; 22.XI, 06.XII. 20.XII.2017; 03.I.2018; 17.I;  14.II.; 28.II.;14.III; 28.III; 11.IV; 25.IV.; 09.V; 23,V.  30.V.2018.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego i  Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się 30.V.2018 r.


EDUKACYJNE ZESPOŁY ZAINTERESOWAŃ

1. ZESPÓŁ WIEDZY O SZTUCE

Zajęcia mają formę wykładów z zakresu historii sztuki – malarstwa, rzeźby i architektury.  Wykłady są ilustrowane poprzez wykorzystanie rzutnika i komputera. Organizowane są również wyjazdy w celu zwiedzania zbiorów muzealnych, obiektów zabytkowych i na wystawy czasowe do lubelskich galerii. Zajęcia odbywają się w Sali konferencyjnej UM w dni wykładów audytoryjnych.

Zespół prowadzi dr Seweryn Kuter.

2. WARSZTATY PLASTYCZNE

W zajęciach uczestniczą słuchacze, którzy chcą rozwiać swoje umiejętności z zakresu malarstwa i plastyki. Na zakończenie roku akademickiego prace uczestników warsztatów są prezentowane na wystawie w Sali Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Terapii i Rozwoju przy ul. Hallera 9.

Warsztaty prowadzą Panie Barbara Kasprzak i Agata Fijewska - Pajdowska.

3. WARSZTATY LITERACKIE

Zajęcia przybliżają słuchaczom wiedzę z zakresy historii literatury polskiej i sylwetki współczesnych jej twórców, ważne kierunki i wydarzenia kulturowe. Zespół organizuje wieczory literackie, na których prezentuje wiersze różnych poetów jak również twórczość własną. Zespół współpracuje z Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Zajęcia odbywają się w siedzibie UTW przy ul. Hotelowej lok.1 6A lok.1

Warsztaty prowadzi Pani Halina Ciechomska.

4. WIEDZA O ZDROWIU I PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem naszego organizmu, zdrowia oraz możliwości zapobiegania chorobom. Zajęcia psychologiczne to cykl krótkich wykładów i dyskusji z zakresu psychologii przydatnej w życiu codziennym. Zajęcia odbywają się w świetlicy internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Hotelowej 6A.

 Zespół prowadzi Pani Małgorzata Kozak.

5. ZESPÓŁ KOMPUTEROWY

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z podstawami obsługi komputera, w tym korzystania z Internetu. Grupy ustalone zostaną w zależności od stopnia zaawansowania. Zajęcie odbywają się w Sali komputerowej 312 Szkoły podstawowej Nr 5  przy ul. Jarzębinowej 6

Zespół prowadzą Panie Danuta Chmielik i Alina Kołtuniewicz


ZESPOŁY WZMACNIAJĄCE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ

6. RUCH PRZY MUZYCE

Program obejmuje integrację uczestników poprzez wykonywanie przy muzyce specjalnie opracowanych, grupowych układów tanecznych z elementami tańca ludowego, towarzyskiego i współczesnego. Jest to atrakcyjna forma ćwiczeń usprawniających ruch, koncentrację uwagi i pamięć. Zajęcia odbywają się w Sali Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kopernika 9

Prowadzą je Pani Beata Kubiak i Pani Renata Elmerych

7. GIMNASTYKA W WODZIE

Ćwiczenia służą poprawie ogólnej kondycji fizycznej i rehabilitacji. Odbywają się pod opieką instruktora na krytej pływalni, w grupach 15 osobowych. Zajęcia odbywają się na pływalni Szkoły Podstawowe Nr 5 , ul. Jarzębinowa 6.

Zespół prowadzi Pani Joanna Zarzeka.

8. GIMNASTYKA NA SALI

Zajęcia prowadzone są w grupach 20 osobowych, w formie ćwiczeń fizycznych w sali Spółdzielczego Domu Kultury, przy ul. Kruczkowskiego 5A.

Zespół prowadzi Pani Joanna Zarzeka.

9. GIMNASTYKA REHABILITACYJNA KRĘGOSŁUPA NA SALI
Ćwiczenia skierowane są do osób mających dolegliwości związane z kręgosłupem. Zajęcia odbywają się w Sali Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kruczkowskiego 5A.

Zespół prowadzą Panie  Elżbieta Janik i Aleksandra Gawrońska

10. ZESPÓŁ TURYSTYCZNY

Zespół organizuje wycieczki i spotkania, na których uczestnicy dzielą się wrażeniami ze swoich wypraw, podkreślając walory historyczne, krajoznawcze i turystyczne zwiedzanych miejsc. Opowiadania często ilustrowane są przezroczami lub zdjęciami. Spotkania odbywają się  w Sali 21, w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Kopernika 9. Zespół prowadzi Pan Jan Rosiak.

11. SPA W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM

Kilkunastoosobowa grupa sportowo - rekreacyjna raz w tygodniu dojeżdża busem doLublina.

Grupą kieruje Pani Anna Brendler.


LEKTORATY
 
Prowadzone jest nauczanie języków obcych. Grupy dzielą się  na początkujące, średnio zaawansowane i zaawansowane.

12. JĘZYK ANGIELSKI lektorat prowadzą Panie Kazimiera Machoń w Sali nr 4 w lo im. W.Broniewskiego i Pani Małgorzata Tarajko ZS im. C.K.Norwida

13. JĘZYK NIEMIECKI lektorat prowadzi Pani Małgorzata Lewandowska w lokalu Szkoły Języka niemieckiego przy ul. Marusarza 47

MIĘDZYZESPOŁOWA GRUPA INTEGRACYJNA
Zespół zajmuje się działaniami sprzyjającymi więzi między słuchaczami UTW. Organizuje wieczorki, spotkania okolicznościowe np. „jajeczko”, „opłatek”, „ostatki”, Dzień Kobiet i inne spotkania towarzyskie ze śpiewaniem dla przyjemności.


RAMOWY HARMONOGRAM roku akademickiego 2017/2018

 •  od  02.10  do  31.10.2017 – zajęcia programowe w zespołach wg  planu zajęć
 • 11. 10. 2017  godz. 16.00 - Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Sali Konferencyjnej starego UM
 • od  01.11  do  05.11.2017 – ferie jesienne (Zaduszki)
 • od  06.11  do  22.12.2017 –  zajęcia programowe
 • od  23.12.2017  do  01.01.2018 – ferie świąteczne
 • od  02.01  do  26.01.2018 –  zajęcia programowe
 • od  27.01  do  11.02.2018 –  przerwa międzysemestralna
 • od  12.02  do  29.03.2018 – zajęcia programowe
 • od  30.03  do  03.04.2018 –  ferie wielkanocne
 • od  04.04  do  27.04.2018  –  zajęcia programowe
 • od  28.04  do  03.05.2018  –  weekend majowy
 • od  04.05  do  29.05.2018  –  zajęcia programowe
 •  30. 05. 2018  godz. 16.00 – Uroczyste zakończenie roku akademickiego.   Walne zebranie Stowarzyszenia UTW w Świdniku.