Edukacja na medal - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 23 maj 2017 15:44

Edukacja na medal

Napisał 

Świdnik zajął drugą lokatę wśród „miejsc sprzyjających edukacji”. Tak wynika z ogólnopolskiego badania jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonego przez Fundację Naukową Evidence Institute.

- To prestiżowe osiągnięcie jest dziełem ciężkiej pracy nie tylko naszych nauczycieli i dyrektorów, ale przede wszystkim uczniów oraz ich rodziców. Niejednokrotnie pokazywaliśmy, że oświata jest mocną stroną naszego miasta, a teraz mamy kolejny dowód na to, że zajmujemy miejsce w ścisłej czołówce najlepszych gmin w Polsce - mówi burmistrz Waldemar Jakson.

W badaniu porównano nas do gmin o podobnym potencjale. Wśród tych liczących od 20 do 100 tys. liderami jakości edukacji są gmina Trzebownisko, Świdnik oraz Andrychów.

Podsumowanie badania odbyło się 22 maja podczas konferencji „Ranking samorządów sprzyjających edukacji 2017" w Warszawie. Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki ogólnopolskiego badania jakości edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz dobre praktyki stosowane przez najlepsze polskie miasta i gminy. Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym o „Roli samorządów w podnoszeniu jakości edukacji".