• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...

Referat Informatyczny

Do zadań Referatu Informatycznego należy prowadzenie spraw związanych z: wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych; administrowaniem sieciami komputerowymi; nadzorem i administrowaniem sprzętem informatycznym.

Kierownik referatu: Adam Szypuła

KONTAKT:
e-mail: ri@e-swidnik.pl

RI - kierownik referatu Adam Szypuła

214

             

81 751-76-80

RI - administrowanie siecią komputerową, wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

216

             

81 751-76-81