• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie

Wydział Funduszy Europejskich

Do zadań Wydziału Funduszy Europejskich należy prowadzenie spraw związanych z: analizą możliwości, inicjowania i koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych; współpracą z podmiotami i instytucjami zaangażowanymi w proces aplikacyjny; opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnej, monitorowaniem rzeczowej i finansowej realizacji projektów, rozliczaniem projektów i sprawozdawczości, prowadzeniem działań promocyjnych projektów i źródeł finansowania, monitoringiem projektów; opracowywaniem i przygotowywaniem programów rewitalizacji; procesem pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zdań z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.

Naczelnik: Karolina Fijałkowska

KONTAKT:
e-mail: wfe@e-swidnik.pl

WFE - naczelnik wydziału

118

             

81 751-76-71

WFE - pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań budżetowych

117

             

81 751-76-45