• Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka

Biuro Obsługi Inwestora

Do zakresu działania Biura Obsługi Inwestora należy prowadzenie spraw związanych z: obsługą inwestora krajowego i zagranicznego; gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o stanie miasta; wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; wyznaczaniem kierunków i narzędzi marketingu; promocją i marketingiem gospodarczym miasta; opracowywaniem i aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik; monitoringiem i ewaluacją celów strategicznych; koordynacją wieloletnich programów rozwoju poszczególnych dziedzin życia; koordynacją procesów: konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego.

KONTAKT:
e-mail: boi@e-swidnik.pl

BOI - obsługa inwestora i promocja gospodarcza, marketing gospodarczy i rozwój miasta

109

             

81 751-76-63