• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka

Wydział Inwestycji i Nieruchomości

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Nieruchomości należy prowadzenie spraw związanych z: opracowaniem planów inwestycyjnych; przygotowywaniem zadań inwestycyjnych; realizacją inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu; prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi przez urząd inwestycjami; planowaniem przestrzennym; architekturą i urbanistyką; służebnością przesyłu; nazewnictwem ulic; numeracją nieruchomości; nabywaniem, sprzedażą, podziałem gruntów; zarządzaniem gruntami gminy; ewidencją gminnych zasobów nieruchomości i opłat adiacenckich; gospodarką budynkami i lokalami użytkowymi; prowadzeniem targowisk miejskich; prowadzeniem cmentarzy komunalnych i grobów wojennych; nadzorem w zakresie administrowania lokalami użytkowymi będącymi własnością gminy oraz stadionem miejskim i obiektami sportowymi przy ul. Fabrycznej; opracowywaniem kosztorysów napraw i remontów oraz nadzorem nad wykonawstwem remontów i napraw w lokalach użytkowych będących własnością gminy; prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których gmina posiada udziały lub akcje w zakresie realizacji zadań związanych z pracą wydziału.

Naczelnik: Justyna Harasymiuk

KONTAKT:
e-mail: win@e-swidnik.pl

WIN - naczelnik Justyna Harasymiuk, inwestycje sanitarne

208

             

81 751-76-62

WIN - inwestycje miejskie branża budowlana, drogowa

211

             

81 751-76-28

WIN - inwestycje miejskie branża budowlana, elektryczna

212

             

81 751-76-29

WIN - inwestycje miejskie, branża ogólnobudowlana

220

             

81 751-76-27

WIN - zasoby mienia komunalnego

209

             

81 751-76-77

WIN - planowanie przestrzenne

210

             

81 751-76-73

WIN - zasoby mienia komunalnego, zarządzanie gruntami gminy

213

             

81 751-76-72