• rodzinka
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik

Wydział Budżetowo-Finansowy

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem budżetu gminy i jego wykonywaniem w powiązaniu ze strategią rozwoju gminy; zmianami budżetu, sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu, monitorowaniem budżetu, analizą finansowo-budżetową; opracowywaniem wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz jej zmian, sporządzaniem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących wieloletniej prognozy finansowej; rachunkowością urzędu w tym: księgowością dochodów i wydatków budżetowych, księgowością majątkową, księgowością inwestycyjną, sporządzaniem sprawozdań urzędu jako jednostki budżetowej; księgowością budżetu gminy oraz zbiorczą sprawozdawczością budżetu gminy; sporządzaniem sprawozdań statystycznych w zakresie środków trwałych; księgowaniem rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu gminy; sporządzaniem deklaracji od towarów i usług (VAT) oraz odprowadzaniem podatku do urzędu skarbowego; prowadzeniem obsługi kasowej urzędu.

Naczelnik: Wiesław Głąb

KONTAKT:
e-mail: wbf@e-swidnik.pl

WBF – Naczelnik Wiesław Głąb

102A

             

81 751-76-55

WBF – Budżet gminy

102

             

81 751-76-56

WBF  Kierownik Referatu Finansowego

08

             

81 751-76-31

WBF – Księgowość

08A

             

81 751-76-31

WBF – Ewidencja majątku trwałego, księgowość inwestycyjna

01

             

81 751-76-34