• Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka

Wydział Budżetowo-Finansowy

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Finansowego należy prowadzenie spraw związanych z:  opracowywaniem budżetu gminy i jego wykonywaniem w powiązaniu ze strategią rozwoju gminy; zmianami budżetu, sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu, monitorowaniem budżetu, analizą finansowo-budżetową; opracowywaniem wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz jej zmian, sporządzaniem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących wieloletniej prognozy finansowej; rachunkowością urzędu w tym: księgowością dochodów i wydatków budżetowych, księgowością majątkową, księgowością inwestycyjną, sporządzaniem sprawozdań urzędu jako jednostki budżetowej; księgowością budżetu gminy oraz zbiorczą sprawozdawczością budżetu gminy; sporządzaniem sprawozdań statystycznych w zakresie środków trwałych; księgowaniem rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu gminy; sporządzaniem deklaracji od towarów i usług (VAT) oraz odprowadzaniem podatku do Urzędu Skarbowego; prowadzeniem obsługi kasowej urzędu.

Kierownik referatu budżetowego: Wiesław Głąb

Kierownik referatu finansowego: Krzysztof Piwko

KONTAKT:
e-mail: wbf@e-swidnik.pl

WBF - kierownik referatu budżetowego Wiesław Głąb

312

             

81 751-76-55

WBF - budżet gminy

311

             

81 751-76-56

WBF - kierownik referatu finansowego Krzysztof Piwko

205

             

81 751-76-30

WBF - księgowość dochodów, księgowość inwestycji, księgowość VAT, realizacja  płatności

206

             

81 751-76-31

WBF - ewidencja majątku trwałego, księgowość wydatków

207

             

81 751-76-34