• Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw związanych z opracowaniem planów inwestycyjnych; przygotowywaniem zadań inwestycyjnych; realizacją inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu; prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi przez urząd inwestycjami; przygotowywaniem dokumentacji przetargowej do zadań inwestycyjnych urzędu oraz zamówieniami publicznymi urzędu.

Naczelnik:Justyna Harasymiuk

KONTAKT:
e-mail: wiz@e-swidnik.pl

WIZ - Inwestycje sanitarne                                    

108

             

81 751-76-62

WIZ - Kierownik Referatu Inwestycji, inwestycje elektryczne          

212

             

81 751-76-27

WIZ - Inwestycje miejskie

201

             

81 751-76-28

WIZ - Inwestycje drogowe

200

             

81 751-76-29

WIZ - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne

218

             

81 751-76-20