• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • rodzinka
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • SH
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Zdrowy Świdnik
 • Repertuar
 • Idzie sobie Grześ...

Wydział Mienia Komunalnego

Do zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad składnikami infrastruktury komunalnej gminy; komunikacją i zarządem dróg; utrzymaniem zieleni miejskiej; placami zabaw;  systemem roweru miejskiego; kanalizacją burzową; gminną siecią oświetlenia; siecią ciepłowniczą; zaopatrzeniem w wodę; odprowadzeniem i neutralizacją ścieków komunalnych; rolnictwem; ochroną środowiska naturalnego; prawem wodnym; odpadami; opieką nad zwierzętami; planowaniem przestrzennym; architekturą i urbanistyką; służebnością przesyłu; nazewnictwem ulic; numeracją nieruchomości; nabywaniem, sprzedażą, podziałem gruntów; zarządzaniem gruntami gminy; ewidencją gminnych zasobów nieruchomości i opłat adiacenckich; gospodarką budynkami i lokalami użytkowymi; prowadzeniem gminnych zasobów mieszkaniowych; nadzorem w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy; prowadzeniem targowisk miejskich; prowadzeniem cmentarzy komunalnych i grobów wojennych; nadzorem w zakresie administrowania lokalami użytkowymi będącymi własnością gminy oraz stadionem miejskim i obiektami sportowymi przy ul. Fabrycznej; opracowywaniem kosztorysów napraw i remontów oraz nadzorem nad wykonawstwem remontów i napraw w mieszkaniach komunalnych, lokalach użytkowych i budynkach będących własnością gminy.

Naczelnik: Magdalena Kurowska

KONTAKT:
e-mail: 
wmk@e-swidnik.pl

WMK - Referat Gospodarki Nieruchomościami, zarządzanie gruntami gminy,
prowadzenie zasobów mienia komunalnego

204

             

81 751-76-72

WMK – Sprawy dotyczące zasobów mieszkaniowych i użyteczności publicznej,
sprawy komunalne

205

             

81 751-76-75

WMK – Referat Biuro Planowania Przestrzennego, planowanie przestrzenne

202/203

             

81 751-76-71/73

WMK - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej, infrastruktura komunalna,
infrastruktura drogowa, infrastruktura elektryczna

213

             

81 751-76-99

WMK - Ochrona środowiska, rolnictwo, opieka nad zwierzętami, zieleń miejska,
gospodarka odpadami

207

             

81 751-76-24

 

 

 

 

 • DSC_0600
 • DSC_0617
 • DSC_0561
 • mural-7
 • DSC_0621
 • mural-2
 • DSC_0567
 • DSC_0599
 • DSC_0603
 • DSC_0579
 • DSC_0575