• Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar

Wydział Edukacji

Do zakresu działania Wydziału Edukacji należą sprawy związane z: prowadzeniem publicznych żłobków i klubów dziecięcych; prowadzeniem publicznych placówek oświatowo-wychowawczych; finansowaniem niepublicznych: żłobków, klubów dziecięcych, placówek oświatowych; realizacją rządowych programów z zakresu oświaty; nadzorem merytorycznym i finansowym nad działalnością podległych wydziałowi jednostek gminnych; analizą sprawozdań finansowych nadzorowanych i podległych jednostek; obsługą organizacyjno-kadrową kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i kontrolą zagadnień kadrowych w tych jednostkach za wyjątkiem jednostki, o której mowa w § 6 ust.1.

Naczelnik: Bożena Zapalska

KONTAKT:
e-mail: we@e-swidnik.pl

WE - naczelnik wydziału, sprawy oświatowe

320

             

81 751-76-21

WE- sprawy oświatowe

318

             

81 751-76-22