• Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar

Biuro Prawne

Do zadań Biura Prawnego należy prowadzenie spraw związanych z: obsługą prawną rady, burmistrza, komórek organizacyjnych urzędu; zastępstwem procesowym miasta przed sądami powszechnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym; obsługą prawną jednostek gminy; prowadzeniem ewidencji umów, porozumień, listów intencyjnych; obsługą prawną Burmistrza jako Zgromadzenia Wspólników spółek , których Gmina Miejska Świdnik jest wyłącznym właścicielem oraz jako reprezentanta gminy w innych spółkach, w których gmina posiada udziały lub akcje oraz prowadzeniem dokumentacji związanej z tą obsługą; koordynacją spraw związanych z informacją publiczną oraz ochroną danych osobowych w urzędzie.

Koordynator: Anna Chudek

KONTAKT:
e-mail: bp@e-swidnik.pl

BP - koordynator biura Anna Chudek

418

             

81 751-76-18

BP - obsługa prawna

419

             

81 751-76-19

BP - sprawy organizacyjne i ochrona danych osobowych w UM Świdnik

420

             

81 751-76-19