• SH
 • Idzie sobie Grześ...
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • rodzinka
 • Schronisko w Krzesimowie

Biuro Prawne

Do zadań Biura Prawnego należy prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną rady, burmistrza, komórek organizacyjnych urzędu; zastępstwem procesowym miasta przed sądami powszechnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym; obsługą prawną jednostek gminy; prowadzeniem ewidencji umów, porozumień, listów intencyjnych; obsługą zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego, w których gmina jest jedynym udziałowcem; obsługą prawną spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami, w których gmina posiada udziały.

Koordynator: Anna Chudek

KONTAKT:
e-mail: bp@e-swidnik.pl

BP – Koordynator biura Anna Chudek

113

             

81 751-76-18

BP – Obsługa prawna

112

             

81 751-76-19

 • DSC_0567
 • mural-4
 • mural-7
 • DSC_0622
 • DSC_0586
 • mural-1
 • dsc_0586
 • DSC_0621
 • DSC_0575
 • dsc_0036
 • DSC_0611