• Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów

Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw związanych z: rejestracją stanu cywilnego; przyjmowaniem oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób oraz prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk.

Kierownik USC: Małgorzata Gaik

KONTAKT:
E-mail: usc@e-swidnik.pl

USC - kierownik USC Małgorzata Gaik

 020            

81 751-76-57

USC - zastępcy kierownika

025, 026            

81 751-76-57