• Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar

Wydział Obsługi Klienta

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Klienta należy prowadzenie spraw związanych z obsługą interesantów i prowadzeniem punktu - Biuro Obsługi Klienta; potwierdzaniem profilu zaufanego ePUAP; dodatkami mieszkaniowymi; dodatkami energetycznymi dla odbiorców wrażliwych; pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy (stypendia szkolne i zasiłki szkolne); obsługą kancelaryjną urzędu; roznoszeniem korespondencji; prowadzeniem rejestru petycji, skarg i wniosków obywateli oraz postępowania wyjaśniającego w sprawie skarg; tworzeniem pozytywnego wizerunku urzędu; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; repatriacją obywateli polskiego pochodzenia; zgromadzeniami publicznymi; planowaniem, organizacją, wykonaniem oraz koordynacją przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, niemilitarnych przygotowań obronnych; ochroną przeciwpożarową, obroną cywilną i zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi a także bezpieczeństwem i porządkiem publicznym; powszechnym obowiązkiem obrony; organizowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, organów państwowych i samorządowych; referendum ogólnokrajowym i gminnym.

Naczelnik: Marzena Kasperska

KONTAKT:
e-mail: wok@e-swidnik.pl

WOK – Naczelnik

02

             

81 751-76-51

WOK – Obsługa interesantów, kancelaria, informacja, fax, potwierdzanie
profilu zaufanego ePUAP

11

             

81 751-76-09

WOK – Dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne

03

             

81 751-76-54

WOK – Ewidencja ludności, meldunki,dowody osobiste

04

             

81 751-76-53

WOK – Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

214

             

81 751-76-37