• rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie

Wydział Podatków i Opłat

Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat należy prowadzenie spraw związanych z: wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzeniem szczegółowej ewidencji księgowej należności podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy; prowadzeniem windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności; załatwianiem spraw dotyczących ulg w podatkach i opłatach; orzecznictwem podatkowym; egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wydawaniem zaświadczeń w sprawach podatków oraz opłat.

Naczelnik: Małgorzata Dawidek

KONTAKT:
wpo@e-swidnik.pl

WPO - naczelnik wydziału

106

             

81 751-76-44

WPO - rachunkowość podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy

107

             

81 751-76-32

WPO - wymiar podatków i opłat lokalnych

017

             

81 751-76-35

WPO - wymiar opłaty i rachunkowość gospodarowania odpadami komunalnymi 

108

             

81 751-76-47

WPO - rachunkowość dochodów z majątku gminy

023

             

81 751-76-33