• Repertuar
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • rodzinka
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • SH

Wydział Podatków i Opłat

Do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat należy prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzeniem szczegółowej ewidencji księgowej należności podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu gminy; prowadzeniem windykacji podatków i opłat lokalnych oraz innych należności; załatwianiem spraw dotyczących ulg w podatkach i opłatach; orzecznictwem podatkowym; egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wydawaniem zaświadczeń w sprawach podatków oraz opłat.

Naczelnik: Małgorzata Dawidek

KONTAKT:
wpo@e-swidnik.pl

WPO – Naczelnik Małgorzata Dawidek, prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej

01A

             

81 751-76-44

WPO – Rachunkowość podatkowa

07

             

81 751-76-32/33

WPO – Wymiary podatków i opłat lokalnych

06

             

81 751-76-35

WPO – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10

             

81 751-76-47

 • DSC_0560
 • mural-3
 • dsc_0036
 • mural-1
 • mural-5
 • DSC_0617
 • mural-4
 • mural-6
 • DSC_0600
 • DSC_0599
 • DSC_0559