• Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Repertuar

Wydział Organizacyjny

1. Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie spraw związanych z: obsługą sekretarską burmistrza; organizacją przyjęć interesantów przez burmistrza; obsługą narad burmistrza; koordynacją kontroli jednostek gminy; obsługą kadrową pracowników urzędu i kierownika jednostki gminnej – Straż Miejska w Świdniku; nadzorem nad organizacją pracy; przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy; bhp w urzędzie oraz nadzorem i przestrzeganiem przepisów bhp w jednostkach gminy; obsługą płacową pracowników urzędu; oświadczeniami majątkowymi; organizacją urzędu; nadzorem merytorycznym nad działalnością Straży Miejskiej; działalnością szkoleniową i socjalną; zarządem budynkiem urzędu; zaopatrzeniem, gospodarką magazynową i sprawami gospodarczymi; nadzorem i administrowaniem wyposażeniem urzędu; dozorem budynku i utrzymaniem czystości w urzędzie.

2. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw archiwum zakładowego w Wydziale Organizacyjnym należy: prowadzenie spraw związanych z: przyjmowaniem dokumentacji kat. A i B z komórek organizacyjnych urzędu; udostępnianiem dokumentacji; przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwum państwowego; brakowaniem dokumentacji; przeprowadzaniem skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym; przeprowadzaniem kwerend archiwalnych; przechowywaniem, zabezpieczaniem dokumentacji i prowadzeniem jej ewidencji; porządkowaniem dokumentacji; sporządzaniem rocznych sprawozdań z działalności archiwum.

Naczelnik: Anna Podolak

KONTAKT:

e-mail: wo@e-swidnik.pl

WO - naczelnik Anna Podolak, sprawy organizacyjno-kadrowe

 316

 

           

81 751-76-07

WO - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, sprawy organizacyjne, szkolenia, bhp

 315

             

81 751-76-41

WO - samodzielne stanowisko do spraw archiwum zakładowego

 314

             

81 751-76-42

WO - zarząd budynkiem

 324

             

81 751-76-39

WO -  zaopatrzenie materiałowe, sprawy gospodarcze, obsługa techniczna

 313

             

81 751-76-40

WO - sprawy płacowo-kadrowe

 317

             

81 751-76-38