• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...

Wydział Organizacyjny

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie spraw związanych z: koordynacją kontroli jednostek gminy; obsługą kadrową pracowników Urzędu i kierownika jednostki gminnej - Straż Miejska w Świdniku; nadzorem nad organizacją pracy; przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy; bhp w Urzędzie oraz nadzorem i przestrzeganiem przepisów bhp w jednostkach gminy; obsługą płacową pracowników Urzędu; oświadczeniami majątkowymi; organizacją Urzędu; nadzorem merytorycznym nad działalnością Straży Miejskiej; działalnością szkoleniową i socjalną; zarządem budynkiem Urzędu; zaopatrzeniem Urzędu; dozorem budynku i utrzymaniem czystości w Urzędzie. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw archiwum zakładowego w Wydziale Organizacyjnym należy: prowadzenie spraw związanych z: przyjmowaniem dokumentacji kat. A i B z komórek organizacyjnych Urzędu; udostępnianiem dokumentacji; przekazywaniem materiałów archiwalnych do archiwum państwowego; brakowaniem dokumentacji; przeprowadzaniem skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym; przeprowadzaniem kwerend archiwalnych; przechowywaniem, zabezpieczaniem dokumentacji i prowadzeniem jej ewidencji; porządkowaniem dokumentacji; sporządzaniem rocznych sprawozdań z działalności archiwum. 

 Naczelnik: Anna Podolak

KONTAKT:

e-mail: wo@e-swidnik.pl

WO - ochrona budynku

003

             

81 751-76-95

WO - naczelnik, sprawy organizacyjno-kadrowe

 316

 

           

81 751-76-07

WO - ZFŚS, sprawy organizacyjne, szkolenia, bhp

 315

             

81 751-76-41

WO - archiwum zakładowe

 314

             

81 751-76-42

WO - zarząd budynkiem, obsługa techniczna

 324

             

81 751-76-39

WO -  zaopatrzenie materiałowe, sprawy gospodarcze

 313

             

81 751-76-40

WO - sprawy płacowo-kadrowe

 317

             

81 751-76-38