• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie

O Budżecie

III edycja Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego

Budżetem obywatelskim nazywamy część miejskiego budżetu, o wydaniu której decydują bezpośrednio mieszkańcy Świdnika, którzy ukończyli 13 rok życia.

Dzięki temu możemy samodzielnie zgłosić, a potem zdecydować w głosowaniu, na jaki projekt konkretne środki finansowe zostaną wydatkowane w przyszłym roku.

Podstawowym celem budżetu obywatelskiego jest włączenie mieszkańców do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.

Cel ten powinien prowadzić do aktywnego zaangażowania się w proces wydatkowania 1 mln zł.

Budżet obywatelski określa proces, w którym mieszkańcy Świdnika decydują o wydatkach w budżecie oraz biorą czynny udział w decyzjach podejmowanych w tym zakresie, wpływając na sposób, w jaki wydatkowana jest całość albo określona część dostępnych środków.

W pierwszych II edycjach budżetu obywatelskiego, Świdniczanie oddali ponad 20 tysięcy głosów, dysponując tym samym kwotą 2 mln złotych na realizację 24 projektów w 2016 i 2017 roku.

Zespół ds. budżetu Obywatelskiego powołany przez Burmistrza Waldemara Jaksona zarządzeniem OW Nr 52/2017 z dnia 25 maja 2017 roku wprowadził zmiany i opracował nowy regulamin, określający zasady funkcjonowania  budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2018 rok. Przede wszystkim w procesie partycypacji uczetniczyć mogą osoby, które ukończyły 13 rok życia, zgłaszając, popierając oraz głosując na projekty inwestycyjne i remontowe o wartości do 150 tys. zł, oraz wszystkie pozostałe nieprzekraczające kwoty 50 tys. zł.

Gorąco zachęcamy mieszkańców Świdnika do zaangażowania się w proces tworzenia i realizacji założeń budżetu obywatelskiego na każdym jego etapie.