Kontakt - Świdnik - wysokich lotów

Kontakt

 

Kontakt:

Wydział Komunikacji Społecznej

Referat Biuro Obsługi Inwestora

twojbudzet@e-swidnik.pl

Marcin Leśniak, mlesniak@e-swidnik.pl / 81 751 76 52
Bartłomiej Pejo - kierownik referatu, zastępca przewodniczącego zespołu ds. budżetu obywatelskiego GMŚ, bpejo@e-swidnik.pl / 81 751 76 63