Dokumenty - Świdnik - wysokich lotów

Dokumenty

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszenia
POBIERZ

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu / poparcie projektu
POBIERZ

Lista poparcia
POBIERZ

Karta analizy i oceny projektu
POBIERZ

Wzór karty do głosowania 
POBIERZ

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby małoletniej w głosowaniu
POBIERZ