• Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • rodzinka
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Zdrowy Świdnik
 • Repertuar
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów

Biblioteki

Świdnik

Biblioteka Miejsko-Powiatowa im. Anny Kamieńskiej

21-040 Świdnik ul. Niepodległości 13

tel: 81 751-28-04, fax: 81 751-28-04

www.bibliotekaswidnik.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - 9.00-15.00
Wtorek - 9.00-18.00
Środa - 9.00-18.00
Czwartek - 9.00-18.00
Piątek - 9.00-18.00
Sobota - 9.00-15.00

Recenzje książek i filmów - BIBLIOTEKA POLECA

Filie biblioteki:

 • nr 1 - ul. Racławicka 15d

  Poniedziałek:   11.00 - 18.00
  Wtorek:   11.00 - 18.00
  Środa:    11.00 - 18.00
  Czwartek:   9.00  - 15.00
  Piątek:   11.00 - 18.00

  filia nieczynna w każdy pierwszy czwartek miesiąca oraz w soboty

  tel. 506 026 165
 • nr 2 - ul. Kruczkowskiego 6a

  Poniedziałek:   11.00 - 18.00
  Wtorek:   11.00 - 18.00
  Środa:  11.00 - 18.00
  Czwartek:   9.00  - 15.00
  Piątek:   11.00 - 18.00

  tel. 506 026 165
 • nr 3 - al. Lotników Polskich 18 (w szpitalu miejskim)

  Poniedziałek:   9.00 - 13.00
  Wtorek:   9.00 - 13.00
  Środa:   9.00 - 13.00
  Czwartek:   9.00  - 13.00
  Piątek:   9.00 - 13.00

  tel. 81 751 23 54

  Z filii nr 3 mogą korzystać tylko pacjenci szpitala

 • nr 4 - ul. Kopernika 9 (w Szkole Podstawowej nr 3)

  Oddział dla dzieci:
  Poniedziałek:   11.00 - 18.00
  Wtorek:   11.00 - 18.00
  Środa:   11.00 - 18.00
  Czwartek:   8.00  - 15.00
  Piątek:   11.00 - 18.00

  Oddział dla dorosłych
  Poniedziałek:   11.00 - 18.00
  Wtorek:   11.00 - 18.00
  Środa:   11.00 - 18.00
  Czwartek:   8.00  - 15.00
  Piątek:   11.00 - 18.00

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdniku powstała w maju 1955 roku. W lokalu przy ówczesnej ul. Sławińskiego (dziś Niepodległości 13) zajmowała pomieszczenie o powierzchni 20 m² i dysponowała 1354 woluminami pożyczonymi od biblioteki powiatowej.

W rok później przy świetlicy dziecięcej WSK powstała czytelnia dla dzieci.

W 1962 roku przyznano bibliotece lokal przy ul. Niepodległości 18. Znalazły tu miejsce wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz oddział dla dzieci z czytelnią i wypożyczalnią. W miarę rozbudowy młodego miasta rozwijała się sieć biblioteczna. W roku 1975 powstała Filia nr 1 przy ul. Racławickiej 3, w 1978 roku Filia nr 2 przy ul. Kruczkowskiego 6a, w 1987 roku Filia nr 3 mieszcząca się w Szpitalu Miejskim. W 1991 roku przejęto bibliotekę WSK i utworzono z niej Filię nr 4.

Z biegiem lat bibliotece przybywało książek i czytelników. Pomieszczenia, niegdyś tak przestronne i funkcjonalne, musiały pomieścić około 40 000 książek i 3500 zarejestrowanych czytelników.

W 1993 roku przyznano bibliotece nowy, przestronny lokal. Znajduje się w nim wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia z pomieszczeniem klubowym, wypożyczalnia wraz z czytelnią dla dzieci. Nowe pomieszczenia oprócz sprawniejszego udostępniania, umożliwiają prowadzenie pracy oświatowej z dziećmi i młodzieżą.

Na jubileusz 40-lecia powstania biblioteki nadano jej imię słynnej poetki i tłumaczki Anny Kamieńskiej, związanej personalnie ze Świdnikiem.

W lutym 2001 roku Zarząd Gminy Miejskiej Świdnik zawarł porozumienie z Zarządem Powiatu Świdnickiego w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Świdnickiego. Funkcję dyrektora M-PBP pełni Jadwiga Ciołek.

Pośród licznych zadań, które w drodze ustawy i porozumienia zostały nałożone na naszą bibliotekę, istotny jest nadzór merytoryczny nad organizacją oraz działalnością bibliotek gminnych. Biblioteka Powiatowa świadczy usługi doradcze i pomoc merytoryczną pozostałym placówkom samorządowym w powiecie.

Biblioteka poza gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu jest też wszechstronnym centrum życia lokalnego. Tu odbywają się spotkania autorskie, wieczory poezji, koncerty, prezentacje parateatralne, wystawy i konkursy.

Biblioteka wdraża program komputeryzacji placówki. W roku 2004, w ramach realizacji programu społeczeństwa informacyjnego, utworzyła punkt dostępu do Internetu “Ikonka”. Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem. We wszystkich placówkach zgromadzono 84 163 woluminy. Na koniec 2003 roku skorzystało z nich 10988 czytelników. Oprócz książek zgromadzono 332 tytuły “książki mówionej”, która umożliwia kontakt z literaturą ludziom niewidomym, z wadami wzroku, dyslektykom oraz starszym czytelnikom.

źródło: “Nasz Świdnik 50 lat miasta Świdnika”

 

Piaski

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Biblioteka Miejska ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski tel. 81 582-11-67 Filie:

 • Bystrzejowice
 • Gardzienice
 • Kozice

Mełgiew:

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 10, 21-007 Mełgiew tel. 81 467-09-24 Filie:

 • Krępiec
 • Krzesimów

Rybczewice:

Gminna Biblioteka Publiczna 21-065 Rybczewice tel. 81 585-40-03, fax 81 585-40-18

Trawniki:

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach 21-044 Trawniki Biblioteka Publiczna tel. 81 585-60-38 Filie:

 • Biskupice
 • Oleśniki

Najczęściej czytane