• Repertuar
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
piątek, 06 marzec 2020 10:36
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i…
poniedziałek, 17 luty 2020 11:51
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Szczegóły na stronie: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=380&p1=szczegoly&p2=1484741  
środa, 05 luty 2020 14:34
Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.), informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu…
środa, 05 luty 2020 14:28
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej,…
wtorek, 04 luty 2020 14:18
Burmistrz Miasta Świdnik, działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.), ogłasza:otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze…
środa, 22 styczeń 2020 12:03
Rada Miasta Świdnik podczas sesji w dniu 19 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/254/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. Na mocy ww. uchwały na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja…
piątek, 17 styczeń 2020 08:34
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Szczegóły w linku: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=380&p1=szczegoly&p2=1474266
piątek, 20 grudzień 2019 10:42
1. Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.2. Wykaz ofert,…
poniedziałek, 16 grudzień 2019 13:58
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku.
poniedziałek, 16 grudzień 2019 13:55
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.11.2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Strona 1 z 26

Najczęściej czytane